Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

İnsan Kaynakları Programı

İnsan Kaynakları Programı
23 Şubat 2021 Programı
25 oturum | 72 Saat
Online Çevrimiçi Sınıf
4950 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Kesin Kayıt
Kontenjan henüz dolmadı.
> Bu eğitim hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

İNSAN KAYNAKLARI  PROGRAMI

 Bu programın amacı, şirketlerde insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyen veya kariyerine yeni başlayanlara yapılandırılmış eğitim vermek, güncel uygulayabilecekleri pratik bilgi ve kaynaklara ulaşmalarını sağlamaktır.

 Farklı sektörlerden oluşan katılımcıların tecrübelerinin paylaşıldığı bu program, güncel teorik bilgilerin yanı sıra vaka çalışmaları ve uygulanabilir bir insan kaynakları projesi yapılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

 YENİ NORMAL’DE YENİ ÇALIŞANLARI UZAKTAN YÖNETEBİLME VE ORYANTE EDEBİLME

 • Yeni çalışan ile bağ kurma
 • Üç motivatör-Daniel Pink
 • Şirket kültürünü içselleştirmek ve rol model olmak
 • Yüksek performanslı takımın bir parçası olmak
 • Yeni başlayan ekip arkadaşımı duygusal ve zihinsel olarak dört adımda hazırlama
 • Destek verme
 • Bağ kurma ve iletişim
 • Eğitme ve Geliştirme
 • Motive etme ve Heyecanlandırma
 • Yeni sesleri duymak ve dahil etmek

 

DİJİTALEŞEN DÜNYADA İNSAN KAYNAKLARI

 • Dijital Dönüşümün iş ve sosyal yaşama etkilerini anlamak ve İK alanındaki değişimleri farketmek
 • Endüstri 4.0 Nedir?
 • Endüstri 4.0 ‘ın Temel Bileşenleri Nelerdir?
 • Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm nedir?
 • Dijital Dönüşümde Yaşam Boyu Eğitim / Yaşam Boyu Öğrenme Nedir?
 • Reskilling / Upskilling Nedir?
 • Geleceğin İnsan Kaynakları Yapılanması Öngörüleri Nelerdir?

 

İNSAN KAYNAKLARI DEĞİŞİM YÖNETİMİ

 • İK yönetimi ve değişim
 • Organizasyon ve çevresi
 • Değişim nedenleri
 • Değişim türleri
 • Kotter Modeli
 • Kuvvet alanı analizi
 • Başarılı değişim yönetiminde faktörler

 

 STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

 • Şirket stratejileri ile insan kaynakları ihtiyaç analizlerinin yapılması
 • Tanımlanan ihtiyaçların gruplanması
 • Organizasyon şemaları ne için? Nasıl Hazırlanmalı?
 • İş tanımı, İş analizi nedir? Nasıl ve niçin kullanılır?
 • Yetkinlikler! İhtiyaç mı? Moda mı? İnsan kaynaklarının en etkili yeni aracı…
 • Gerçekte yetkinlik ile ilgili neler oluyor?

 

PERSONEL SEÇİMİ SÜREÇLERİ ve İŞE YERLEŞTİRME

 • Personel seçimi süreci ve güncel araçlar
 • Bugün kullanılan önemli seçim süreçleri
 • Yetkinlik bazlı seçim süreci nasıl çalışır?
 • İş başı yaptırma süreci nasıl olmalı?
 • İşten ayrılanlar bize en iyi geri bildirimi verenlerdir. Nasıl mı?

 

PERSONEL EĞİTİMİ ve GELİŞTİRİLMESİ

 • Personel Eğitiminin Önemi
 • Öğrenme Sürecinin Temel İlkeleri
 • Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
 • Eğitim Teknikleri ve Özellikleri
 • Eğitimin Değerlendirilmesi
 • Alternatif Eğitim Yöntemleri

 

PERFORMANS YÖNETİMİ

 • Performans Ölçümü için Gerekli Ön Koşullar
 • Performans Kriterleri Tespiti
 • Performans Ölçüm Teknikleri ve Yöntemleri

KURUMSAL KARİYER YÖNETİMİ

 • Gelişen organizasyonların İnsan Kaynakları ihtiyaçları nasıl gelişir?
 • Değişen kurumsal kariyer planları
 • Kişisel kariyerimiz, Kurumsal kariyer planlarına karşı….
 • Kurumsal kariyer çalışmalarında karşılaşılan genel engeller ve bununla başa çıkma yolları
 • Kurumsal ve kişisel kariyer planlama çalışması uygulaması

ÜCRET VE ÖDÜLLENDİRME SİSTEMLERİ

 • Ücret ve ödül sistemlerinin temelleri
 • Ücret ve iş değerleme ilişkisi
 • Şirket içi ücret yapısının kurulması
 • Bizim dışımızda oluşan iş pazarı ve ücretler
 • Ücret stratejilerinin oluşturulması
 • Ödül sistemleri ve motivasyon
 • Performans sistemleri ve ücret sistemleri evliliği. Sonuç mu?..

MOTİVASYON

 • Motivasyon ile İlgili Kavramsal Çerçeve
 • Motivasyon Kuramları ve Çalışma Ortamına Uyarlanması
 • Çalışma Ortamında Motivasyon Yükseltici Yöntemler ve Uygulamalar
 • İnsan Kaynakları Bölümünün Bu Çalışmalar İçindeki Yeri ve Sorumlulukları

İNSAN KAYNAKLARININ YASAL BOYUTU

 • İş Hukukuna Genel Bakış
 • İş Hukuku Kavramları ve İş Kanunu
 • Hizmet Sözleşmesi
 • İş Kanunu Düzenlemeleri
 • İşçi ve İşverenlerin Hakları ve Sorumlulukları
 • İş Hukukunda Fesih ve Sorumluluklar
 • İş Hukuku Problemleri
 • Kişisel Verilen Korunması ve İnsan Kaynakları ve İş Süreçlerine Etkisi

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE İK İŞ SÜREÇLERİNE ETKİSİ

 • Kişisel veri nedir?
 • Kişisel verilerin işlenmesinde İnsan Kaynakları iş süreçleri açısından hazırlanacak politika ve prosedürler nelerdir?
 • Kişisel verilerin işlenme ve aktarımına dair esaslar nelerdir?
 • İnsan Kaynakları birimleri kişisel verilerin korunması konusunda hangi süreçlere dahil olmalıdır?
 • Özel nitelikli kişisel veri kavramı ve işlenmesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Kişisel verilerin korunmasında sürdürülebilir şirket politikaları İnsan Kaynakları açısından neler olmalıdır?
 • Aydınlatma, Açık Rıza, Saklama ve İmha Politikaları Nasıl Olmalıdır?
 • Veri İhlal Bildirimi Nasıl Yapılır?
 • Nelere dikkat edilmelidir?
 • Kişisel Verilerin Korunması Kurulu Örnek Kararları ve İncelenmesi

 

Oturumlar

Tarih Süre Yer Konu Eğitmen
23/02/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Stratejik İK Yönetimi Reha Abi
24/02/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Stratejik İK Yönetimi Reha Abi
25/02/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Yeni Normal’de Yeni Çalışanları Uzaktan Yönetebilme ve Oryante Edebilme Gezin Cankat
02/03/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Dijitaleşen Dünyada İnsan Kaynakları Filiz Güleç Mutlu
03/03/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Personel Seçme ve Yerleştirme Dr. Uğur Tandoğan
04/03/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Personel Seçme ve Yerleştirme Dr. Uğur Tandoğan
09/03/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Kariyer Yönetimi Reha Abi
10/03/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Kariyer Yönetimi Reha Abi
11/03/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Motivasyon Dr. Duygu Salman Öztürk
16/03/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Motivasyon Dr. Duygu Salman Öztürk
17/03/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Değişim Yönetimi Dr. Uğur Tandoğan
18/03/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Performans Yönetimi Lerzan Erkan
23/03/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Performans Yönetimi Lerzan Erkan
24/03/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Ücret Yönetimi Dr. Uğur Tandoğan
25/03/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Ücret Yönetimi Dr. Uğur Tandoğan
30/03/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Çatışma Yönetimi Dr. Duygu Salman Öztürk
31/03/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Çeşitlilik Yönetimi Dr. Duygu Salman Öztürk
01/04/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İK ve İş Süreçlerine Etkisi Lerzan Erkan
06/04/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Hukuk Av. İlker Ünsever
07/04/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Hukuk Av. İlker Ünsever
08/04/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Hukuk Av. İlker Ünsever
13/04/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Eğitim Dr. Duygu Salman Öztürk
14/04/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Eğitim Dr. Duygu Salman Öztürk
15/04/2021 18:30 - 21:30 Online Çevrimiçi Sınıf Şirketlerde Yetenek Mıknatısı Organizasyon Oluşturmanın Esasları Sibel Kınak
27/04/2021 19:00 - 21:00 Online Çevrimiçi Sınıf Sınav BÜYEM