Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı

Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı
21 Aralık 2021 Programı
17 oturum | 34 Saat
Online Eğitim
4800 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat

Bu program sona ermiştir.

> Bu eğitim hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı, kurumların sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak için çalışanların konuyla ayrıntılı bilgilendirilerek mesleki gelişimine destek verilmesini amaçlamaktadır. İşletmelerin ekonomik, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirlik ve yönetişim konusunda faaliyet gösteren çalışanlarının ve sürdürülebilirlik konusunda çalışmak isteyen paydaşların katılımına açık olan eğitim programı; bireylerin ve kurumların sürdürülebilirlik konusunda dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip etmeleri ve iyi uygulama örneklerini deneyimlemeleri için önemli fırsatlar sunmaktadır. Eğitim sonunda derslere %80 katılım zorunluluğunu yerine getiren katılımcılarımıza online "Katılım Belgesi" verilecektir.

Oturumlar

Tarih Süre Yer Konu Eğitmen
21/12/2021 19:00 - 21:15 Online Eğitim Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Sorumluluklar / Küresel Tehdit: İklim Değişikliği Dr.Tamer Atabarut / Rıfat Ünal Sayman
23/12/2021 19:00 - 21:15 Online Eğitim Sürdürülebilir Kalkınma, Ekonomik, Ekolojik ve Sosyal Boyutu Prof.Dr.Begüm Özkaynak
25/12/2021 11:00 - 13:15 Online Eğitim AB Yeşil Mutabakatı ve Türkiye’ye Etkileri Prof.Dr.Erinç Yeldan
28/12/2021 19:00 - 21:15 Online Eğitim Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BM SKA / UN SDGs) / Kurumsal İnisiyatifler ve Sorumluluklar Bahar Özay / Gaye Uğur Sarıoğlu
30/12/2021 19:00 - 21:15 Online Eğitim İklime Dirençli Tarım Politikaları / AB'de ve Türkiye'de Biyoçeşitlilik arı Dünyada ve Türkiye’de Tarım ve Dirençlilik Prof.Dr.Gökhan Özertan / Dursun Baş
04/01/2022 19:00 - 21:15 Online Eğitim Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği / Türkiye’nin Sıfır Atık Yolculuğu Onur Akpulat / Sadiye Karabulut
06/01/2022 19:00 - 21:15 Online Eğitim Sürdürülebilir Kentler ve Ortaklıklar / Şehirlerde İklim Değişikliğine Uyum Mekanizmaları Ahmet Cihat Kahraman / Prof.Dr.Aysen Erdinçler
08/01/2022 11:00 - 13:15 Online Eğitim AB Uyum Süreci ve AB Çevre Mevzuatı / Dünyada ve Türkiye’de Çevresel Sürdürülebilirlik Rıfat Ünal Sayman / Prof.Dr.Turgut Tüzün Onay
11/01/2022 19:00 - 21:15 Online Eğitim iklime Dirençli Sağlık PolitikalarıSu Yönetimi Prof.Dr.Didem Evci KirazAkgün İlhan
13/01/2022 19:00 - 21:15 Online Eğitim Sürdürülebilirlik İçin Kurumsal Yönetişim / Sürdürülebilirliğin İletişimi ve Medya Güray Karacar / Barış Doğru
15/01/2022 11:00 - 13:15 Online Eğitim Yeşil Satınalım / SKA’lara Erişim için Dijitalleşme ve Veri Yönetimi Dr.Tamer Atabarut / Prof.Dr.Ruhi Kaykayoğlu
18/01/2022 19:00 - 21:15 Online Eğitim Yeşil Pazarlama ve Değişen Tüketici Tercihleri Etik İş Ahlakı Prof.Dr.Eser Borak
20/01/2022 19:00 - 21:15 Online Eğitim Finans Kuruluşlarının Sürdürülebilirlik Üzerine Etkisi / Sürdürülebilirlik Bankacılı Ayşe Ece Sevin / Seray İmer
22/01/2022 11:00 - 13:15 Online Eğitim Türkiye’nin Enerji Politikaları ve Temiz Enerji Dr.Abdullah Buğrahan Karaveli / Prof.Dr.Beril Tuğrul
25/01/2022 19:00 - 21:15 Online Eğitim Panel: Kurumsal Sürdürülebilirlik Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması Deneyimleri Özlem Tengiz Ünlüer / Oğuzhan Bülbül / Cemal Tosun / Bahar Özay
27/01/2022 19:00 - 21:15 Online Eğitim Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Sosyal Girişimcilik Uluslararası kabul gören standartlar, Entegre Raporlama, GRI Uygulama Seviyeleri ve Doğrulama Aslı Kurtuluş
29/01/2022 11:00 - 13:15 Online Eğitim Karbon Yönetimi Düşük Karbon Ekonomisi ve Gönüllü Karbon Piyasaları İşletmelerde Sera Gazı Hesaplama Yöntemleri MRV Yükümlülükleri Ayşe Özge Kepenek