Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Executive On Board

Executive On Board
17 Kasım 2018 Programı
18 oturum | 72 Saat / 8 Hafta
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED)
27000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.
> Bu eğitim hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Oturumlar

Tarih Süre Konu Eğitmen Konuk Konuşmacı
17/11/2018 09:30-16:30 ETKİN YÖNETİM KURULLARI / KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
OPERATIONAL BOARD / SUSTAINABILITY
Dr. Yılmaz Argüden, Prof. Dr. Eser Borak Dr. Yılmaz Argüden
23/11/2018 18:30-21:30 YK ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI VE YK ÜYELERİ İÇİN HUKUKİ VE VERGİSEL KONULAR
RESPONSIBILITIES of BOARD MEMBERS and CURICIAL TAX and LEGAL MATTERS
Nilgün Serdar Şimşek, Cem Aracı, Rıza Eroğlu, Özlem Güç Alioğlu, Gökhan Yüksel
24/11/2018 09:30-16:30 YK ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI VE YK ÜYELERİ İÇİN HUKUKİ VE VERGİSEL KONULAR
RESPONSIBILITIES of BOARD MEMBERS and CURICIAL TAX and LEGAL MATTERS
Cenk Ulu, Cem Aracı, Ezgi Türkmen, Yasemin Bekgöz, Cumhur Dülger Doç. Dr. Gün Kut
30/11/2018 18:30-21:30 DİJİTAL DEĞİŞİM
DIGITAL TRANSFORMATION
Prof. Dr. Ayşegül Toker
01/12/2018 09:30-16:30 MAKROEKONOMİK VERİLER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİ
TURKISH ECONOMY in MACROECONOMIC CONTEXT
Prof. Dr. Metin Ercan, Başar Yıldırım Orhan Öztürk
7/12/2018 18:30-21:30 BÜYÜME VE YATIRIM STRATEJİLERİ
GROWTH AND INVESTMENT STRATEGIES
Onur Okutur, Oğuzhan Atay
08/12/2018 09:30-16:30 KONUŞAN FİNANSAL TABLOLAR
WHISPERING FINANCIAL STATEMENTS
Prof. Dr. İrem Nuhoğlu, Ramazan Yüksekkaya Av. Deniz Altınay
14/12/2018 18:30-21:30 STRATEJİDEN OPERASYONA
FROM STRATEGY TO OPERATION
Kağan Karamanoğlu, Ozan Cığızoğlu
15/12/2018 09:30-16:30 KRİZ ORTAMINDA YÖNETİM / FİNANSMAN YÖNETİMİ
MANAGEMENT in CRISIS / MANAGEMENT in FINANCE
Prof. Dr. Özer Ertuna, Mevlüt Akbaş, Gökçe Yaşar Mert Yazıcıoğlu
21/12/2018 18:30-21:30 OPERASYONEL MÜKEMMELİYET
OPERATIONAL EXCELLENCE
Yiğit Arslan, Tolga Baloğlu
22/12/2018 09:30-16:30 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ, İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM, YOLSUZLUK VE SUİSTİMAL RİSKLERİ
CORPORATE RISK MANAGEMENT, INTERNAL CONTROL and INTERNAL AUDIT, FRAUD RISKS
Onur Vuruşkaner, Işıl Uysun, Gökhan Yılmaz
04/01/2019 18:30-21:30 BÜTÇE OKUMA
READING THE BUDGET
Tankut İkizler
05/01/2019 09:30-16:30 İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK
INNOVATION and ENTREPRENEURSHIP
Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören, Kıvanç Emiroğlu Muzaffer Gölcü
11/01/2019 18:30-21:30 GLOBAL OPERASYON VE ORGANİZASYON KURMA
VALUE CHAIN TRANSFORMATION
Tolga Baloğlu, Burcu Canpolat
12/01/2019 09:30-16:30 GAME OF THREATS / SİBER GÜVENLİK
GAME OF THREATS / SYBER SECURITY
Doç. Dr. Bilgin Metin, Cihan Salihoğlu Mustafa Sansar
18/01/2019 18:30-21:30 YÖNETİCİLERİ DEĞERLENDİRMEK
EVALUATING EXECUTIVES
Dr. Uğur Tandoğan, Murat Yeşildere
19/01/2019 09:30-12:30 SUNUMLAR & SERTİFİKA TÖRENİ
PRESENTATIONS & CERTİFİCATE CEREMONY
Prof. Dr. Mehmed Özkan, Haluk Yalçın, Emin Çapa, Gülse Birsel, Nevzat Aydın, Murat Yeşildere

72 saatlik programı tamamlayan katılımcılar “Sertifika” almaya, 24 saatlik bir modülü tamamlayan katılımcılar “Katılım Belgesi” almaya hak kazanır. Mart ayında açılması planlanan yeni dönemde eksik dersler tamamlanabilir.

Bu eğitimde, Yönetim Kurullarının iyi performans göstermeleri için gereken yapısal konuların yanı sıra, davranışsal boyutlar da ele alınacaktır. Ayrıca, Yönetim Kurullarının sürdürülebilirlik sorumluluklarının, hissedarlar ve diğer paydaşlarla ilişkilerinin önemi ve nasıl ele alınabileceği konuları da incelenecektir.

 • Kurumsal Yapılarda “Güven”
 • Kurumsal Yapıların En Önemli Boyutu “Yönetim Kurulları”
 • Kurumsal Yönetişim
  • Risk ve Getiri
  • Uzun Dönem, Kısa Dönem
  • Farklı Paydaşlar Arası Çıkar Çatışması
 • Kurumsal Yönetişimin Ana İlkeleri
  • Tutarlılık
  • Sorumluluk
  • Hesap verebilirlik
  • Adillik
  • Şeffaflık
  • Etkililik
  • Katılımcılık
 • Kurumsal Yönetim Kurallarının Kalitesi
  • İnsan
  • Takım
  • Süreç
  • Kültür
  • Bilgi
  • Yönlendirme
  • Kontrol
 • Yönetim Kurullarının Görevleri ve Etkin Karar Alma
 • Yönetim Süreçleri (Yönlendirme & Kontrol)
 • Yönetim Kurulu Davranış Biçimleri
 • Yönetim Kurullarının Sürdürülebilirlik Sorumlulukları
 • Yönetim Kurulu Performans Değerlendirmesi
 • Başarılı Yönetim Kurullarının Ortak Özellikleri

Ekonomik, ekolojik ve sosyal sorun ve krizlerin yaşandığı günümüzde, başarılı ve güvenilir kuruluşların uzun vadede devamı için zihniyet (mindset), tutum, yöntem değişiklikleri ve holistik yönetim gerekmektedir.

Programda çeşitli rekabet ve işbirliği örnekleri incelenecektir. Ancak bunların kuruma adapte edilmesi değil, kuruluş ve kültüre özgü yeni model geliştirmeyi teşviki öngörülmektedir.

 • Sürdürülebilirlik için kuruluş vizyon, misyon, hedefler ve paydaşların beklentileri arasında denge kurma, katılımı sağlama
 • Ekonomik, çevresel ve sosyal sorunların yarattığı riskleri fırsata; sosyal değer yaratıp ve paylaşarak rekabet avantajına çevirme
 • Beş P (people, profit, planet, prosperity, purpose)
 • Kuruluş yapısının “DNA’sına” sürdürülebilirlik prensiplerini entegre etme
 • Kurumsal imaj, itibar yönetimi
 • Kuruluş içi ve dışında güvenilir, inanılır olma ve bunu iletme, görünür kılma
 • Uzun vadeli yönetim stratejisi, politikası ve iş planlarını bütünsel yaklaşımla oluşturma
 • Kollektif etki için kurum içi ve kurumlar arası rekabet ve işbirliği
 • Kurumsal sosyal sorumluluk; kuruluşların temel iş alanları ve yetenekleri ile doğrudan ilgili konularda sosyal sorumluluk projeleri oluşturma
 • İş ahlakı, şeffaflık, hesap verebilirlik
 • Yeşil pazarlama, yeşil boyama

Hukuki konular ve sorumluluklar

Günümüzün dinamik ekonomik evreninde yöneticilerin, sıkça farklı yasama alanları kapsamında işlemler gerçekleştirdikleri gözlemlenmektedir. Yöneticilerin, sorumluluklarını yerine getirirken, verdikleri kararların ve şirket adına imzaladıkları belgelerin zaman zaman idari, hatta adli cezalara kadar varabilen sonuçlar doğurduğu görülmektedir.

Bu kapsamda alınacak aksiyon beraberinde gelen yasal risklerin ve sorumlulukların değerlendirilmesi, şirket yöneticilerinin şahıslarına ve şirketlerine yönelik potansiyel tehlikelerin bertaraf edilebilmesi için vazgeçilemez bir ilk adım niteliği taşımaktadır.

Bu çerçevede, temel bazı kanunlar çerçevesinde şirketlerin Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri açısından, güncel değişiklikler ışığında sorumluluk ve yükümlülüklerin hatırlatılması, yeni sorumlulukların aktarılması büyük önem taşımaktadır. Bu eğitim, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere parçası oldukları şirketlerin tüm paydaşlarını kapsayan çok temel ve önemli konularda sorumlulukların yerine getirilmesi, sağlıklı işleyen kurumsal yapıların sürdürebilir kılınması ve yeni stratejilerin belirlenmesi için destek olmayı amaçlamaktadır.

Eğitim programının hukuki boyutunda, ayrıca aşağıdaki konular da ele alınacaktır:

 • Teknik olarak şirketin yönetim kurulu üyesi, kanuni temsilcisi ve sorumluları
 • Mevzuat değişiklikleri ile beraber yeni iş hukuku stratejileri
 • Vergi ve gümrük uyuşmazlıkları ve bu konuda yönetici sorumlulukları

Vergisel konular

Eğitim programının vergi boyutunda ise, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetim açısından vergi konularına farklı açılardan bakılacak ve günümüz vergi dünyasının gelecekte nasıl şekilleneceği, ne tür kolaylıklar getirileceği ve yöneticilerin hangi trendleri takip etmesi gerektiği hakkında farkındalık kazandırıp geleceğe doğru bakmaları amaçlanacaktır. Bu bağlamda vergi otoritelerinin şirketlerden ve yöneticilerden beklentileri, vergi dünyasına teknolojinin uyumu, vergi uygulamalarına teknoloji desteği ile gelen kapsamlı çözümler ve global yenilikler ele alınacaktır. Eğitim programına ayrıca Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetime yönelik olarak “transfer fiyatlandırması” ve “kişilerin vergilendirilmesi” konuları da dahil edilecektir.

Yatırım teşvikleri

Eğitim programı dahilinde şirketlerin yatırım kararlarında belirleyici öneme sahip yatırım teşvikleri de ele alınacak ve katılımcıların yatırım teşvik sisteminin detaylarını öğrenmeleri, yatırım kararları alınırken yatırımcıların cevabını bulmak istediği önemli sorulara cevap verilmesi ve yatırım teşviklerinden maksimum fayda sağlayabilmelerine katkı sağlamak hedeflenecektir.

Dış ticaret işlemleri

Eğitim programında dış ticaret işlemleri de ele alınacak ve her ne kadar dış ticaret işlemleri gümrük müşavirlik firmalarıyla yapılmakta olsa da yöneticilerin bu konudaki sorumlulukları üzerinde durulacaktır. Yöneticilerin günümüzdeki gümrük gelişmelerini takibi ve olası farklı durumlarda alınması gereken aksiyonlar hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Dijitalleşme ve yeni teknolojiler, insanı, yaşamı, işi ve iş yapma biçimlerini radikal bir şekilde etkiliyor ve dönüştürüyor. Yaşam ve iş dünyası artık daha karmaşık, daha belirsiz ve daha kaygan. Yeni iş modelleri rekabetin doğasını değiştirmekle kalmıyor, dönüşümü gerçekleştiremeyen şirketlerin pazardan silinmesine neden olabiliyor. Bu derste insan ve yaşam değişirken, esas çıkış noktası tüketiciyi/insanı anlamak ve markaların değer önerisi iletişimini yapmak olan Pazarlama bu dönüşümünden nasıl etkileniyor konusuna odaklanılacaktır. Bu süreçte son kullanıcılar ve insanın niye her şeyin merkezine konması gerektiğini ve insan-odaklı yaklaşımların gerekliliğini tartışacağız.

Küresel ekonomi son yıllarda kazandığı dinamizm ile çok hızlı değişimlere sahne olmaktadır. Makroekonomik gelişmeler, sektör ve şirketleri de etkileyen bir takım düzenlemeleri de beraberinde getirmektedir. Global ve yerel ekonomik gelişmeleri yorumlayarak alınacak proaktif kararlar, şirketleri, rakiplerinin bir adım ötesine taşımak için önemli bir fırsat yaratmaktadır. Bu noktada gerek finansal gerekse stratejik kararlarda makroekonomik değişimleri yorumlayabilmek ve etkisini analiz edebilmenin önemi ön plana çıkmaktadır. Bu eğitimle temel makroekonomik verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasının yanı sıra verilerin birbiri arasındaki ilişki ve piyasa üzerinde etkisi hakkında genel bilgi sahibi olunması ve bu kapsamda Türkiye ekonomisinin daha iyi okunması amaçlanmaktadır.

Stratejinizi çizerken aldığınız kararların operasyonlarınızdaki yatırımlara yansıdığından emin misiniz?

Birçok şirket hedeflediği müşteri segmentine ve müşteri kitlesine hizmet etmeyi amaçlarken kurduğu operasyonların bu amaçla çalışmadığını görmektedir.
Bunun sebebi belirlenen stratejinin, organizasyonun üst kademelerinde kalması, daha aşağıdaki kademelere yeterince anlatılamaması ve yatırım kararlarının belirlenen stratejiye paralel alınmamasıdır. Bu eğitimde:

 • Stratejik seçimlerin nasıl yapılacağı,
 • Operasyon ve teknoloji tarafında yatırım kararlarının nasıl alınacağı,
 • Bu çerçevenin organizasyonla nasıl paylaşılacağı tartışılacaktır.

Günümüzde finans ve muhasebe sadece mali işlerden sorumlu olanların uğraştığı bir husus olmaktan çok; gerek Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetim gerekse yatırımcılar ve piyasa düzenleyicileri açısından işletmelerin performans ve risk değerlendirilmesi için en önemli araç olmuştur. Öte yandan karar mekanizmasının tepesinde yer alanlar tarafından muhasebenin temel ilkelerinin, finansal tablo analizinin ve finansın genel hatlarıyla bilinmesi, işletmeleri yönetenler açısından lüks bir bilgi olmanın ötesinde; şirket yönetmenin ve iş yapmanın tam ortasında durmakta ve temel gerekliliklerinden birini oluşturmaktadır.

Sonuç olarak mali işler dışındaki üst düzey yöneticiler ile hisse sahiplerinin temel düzeyde finans ve muhasebe bilgisine sahip olması, iş dünyasının vazgeçilmez olan ortak dilini konuşmak anlamına gelmektedir. Bu eğitimle finansal tabloların okunması, analiz edilmesi ve yorumlanmasının yanı sıra; muhasebe ve finansal raporlama dünyasının geleceği ile ilgili olarak da genel bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.

Finansal bilgilerin ve finansal tabloların neler söylediği, nasıl söylediği ve neleri söylemediği hakkında konuşacağımız bu eğitim programında aşağıdaki başlıklar ele alınacaktır:

 • Temel finansal tablolar ve finansal tablo ilkeleri
 • Finansal tablo analizi: Yatay ve dikey analizler, rasyo analizleri
 • Uygulamalı örnekler
 • İşletme sermayesi ve işletme sermayesi stratejileri

Karmaşık piyasa koşullarında, yatırım stratejileri, şirketler için en önemli büyüme yollarından biridir.

Bu eğitim programında şirketlerin sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve yeni yatırımlar gerçekleştirebilmeleri için nasıl bir yol haritası çizmeleri ve bu süreçte nelere dikkat etmeleri gerektiğini inceleyeceğiz.

Ele alınacak konu başlıkları:

Büyüme için "Yetkinlik Bazlı Strateji"

 • Oyun Tarzı
 • Yetkinlik Sistemi
 • Ürün ve Hizmetler

Yeni pazarlara giriş stratejileri

 • Organik büyüme seçenekleri
 • İnorganik büyüme seçenekleri
 • Şirket birleşmeleri ve satın almalarda önemli ipuçları

Mali ve ekonomik krizler, her aşamalarında şirketler için fırsat ve tehditler oluşturmaktadır. Bu aşamalar kriz ortamının gelişmesi, krizlerin yaşanması bu krizleri kontrol etmek için uygulanan reçeteler ve kriz sonrası olarak tanımlanabilir.

Şirket yöneticileri krizlerin nedenlerini, etkilerini ve sonuçlarını iyi değerlendirebildikleri takdirde, bu ortaya çıkan fırsatlardan yararlanabilir ve şirketlerini tehditlerden koruyabilir, hatta tehditleri fırsata döndürebilir. Yöneticilerin piyasa krizlerinin mali krizlere, mali krizlerin ekonomik krizlere dönüşmelerini de değerlendirmelerinde yarar vardır.

Bu çalışmanın amacı yöneticilerin bu değerlendirme yeteneklerini kazanmalarına yardımcı olacak ortamın yaratılmasıdır.

Ele alınacak konular:

 • Piyasaların kriz doğurma nedenleri
 • Makroekonomik denge bozukluklarının kriz ortamını hazırlaması
 • Kriz erteleme maliyetleri
 • Krizle mücadelede atılacak yanlış adımlar
 • Krizden korunma

Şirketlerin gerek günlük takip etmeleri gereken finansal risk yönetimi gerekse de büyük yatırım projelerinin finansmanı, sadece şirketlerin finansal sonuçlarını etkilemekle kalmamakta; güncel finansal dünya doğru takip edilmezse şirketlerin batması veya zorunlu tasfiyesine kadar uzanabilecek sonuçlara yol açabilmektedir. Bu nedenle eğitim programımız finansal risk yönetimi ve proje finansmanında Yönetim Kurulu seviyesinde bilinmesi gereken konulara değinecek ve katılımcılara bu konularda önemli ipuçları verecektir:

 • Günümüz yatırım ve finansman dünyasına genel bakış
 • Finansman kararlarında dikkat edilmesi gereken temel esaslar
 • Proje/Yatırım tipleri ve risk profilleri
 • Proje fizibilitesi (NPV, IRR, Geri ödeme dönemi, vb)
 • Risk analizi ve risk yönetimi (Tamamlanma riski, operasyonel riskler,
 • makroekonomik faktörler, finansmanla ilgili riskler, vb)
 • Finansman stratejisinin kurulması ve alternatif finansman modelleri
 • Finansmanda temel göstergeler
 • Finansmanda pazarlık süreci yönetimi
 • Finansman sonrası önemli hususlar ve erken uyarı sinyalleri
 • Finansal risk yönetimi: Nedir, ne değildir?
 • Türev enstrümanları anlamak: Forwardlar, Kur ve faiz swapları, opsiyonlar, kredi
 • türevleri
 • Türev enstrümanların muhasebesi ve finansal tablo etkileri
 • Finansal riskten korunma ve muhasebesi

Türkiye inovasyonda liderlik üstlenmiş olan bir ülke konumunda olmayıp, rekabetçi avantajını operasyonel mükemmellik ile sağlamaktadır. Buna rağmen operasyonlar çoğu zaman Yönetim Kurulu ya da CEO'nun değil, Üretim ya da Tedarik Zinciri yöneticilerinin gündeminde kalmaktadır. Gerçek yerel ve uluslararası rekabetçilik için operasyonel mükemmelliğin Yönetim Kurulu ve CEO gündeminde olması kesin olarak gereklidir. Bu eğitim programında, bu seviyede operasyonların nasıl ele alınması gerektiğini ele alacağız.

Bu kapsamda aşağıdaki konulara değineceğiz:

 • Rekabetçi Tedarik Zinciri
 • Rekabetçi Üretim
 • Stratejik Satınalma ve Tedarik Yönetimi
 • Ürün Geliştirme Mükemmelliği

Kurumsal Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim

Şirketlerin hızlı büyümesi, gelişen teknoloji, artan piyasa belirsizliği ve yasal düzenlemeler, risklerin çoğalmasına, karmaşıklaşmasına ve nihai olarak Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin gözetim gereksinimlerinin ve kurumsal yönetişim araçlarına olan ihtiyaçlarının artmasına neden olmaktadır.

Kurumsal yönetim eğitim programı, şirketlerin strateji ve hedeflerine ulaşma kapasitesini güçlendirecek gözetim sorumluluğunun etkin şekilde yerine getirilmesi konusunda Yönetim Kurulu üyelerini ve üst düzey yöneticileri desteklemeyi hedeflemektedir.

Programda ele alınacak konu başlıkları:

 • Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Kurumsal Yönetim
 • Etkin Komiteler Aracılığıyla Kurumsal Yönetim
 • Başarılı Kurumsal Risk Yönetimi: Strateji, Risk ve Performans Entegrasyonu
 • İç Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi
 • Yönetim Kurulu’na Güvence Desteği: İç Denetim

Yolsuzluk ve Suistimal Riskleri

Eğitimin ikinci kısmında yolsuzluk ve suistimal riskleri Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetim açısından ele alınacak ve aşağıdaki konulara değinilecektir:

Suistimal Nedir?

 • Yöneticiler için suistimal terminolojisi
 • İnsanlar neden suistimale yönelir? Yöneticilerin dikkat etmesi gereken hususlar

PwC Suistimal ve Etik Risk Sınıflandırması

 • Suistimal ve etik risklerin tanımı ve açıklamaları
 • Farklı suistimal riskleri için örnek vaka analizleri

PwC Suistimal Çemberi

 • COSO Suistimal Risk Programı ve unsurları (Yönetişim, ana kontroller, gözetim vb.)
 • Suistimalleri tespit etme yöntemleri
 • Suistimal Risk Değerlendirmesi
 • Suistimal risk yönetiminde yönetici, çalışan ve denetim fonksiyonlarının sorumlulukları
 • Suistimal tepki planı
 • Örnek Suistimal risk yönetim yapısı

“Risking it All” Video Gösterimi

 • Kısa Film Gösterimi ve Tartışma
 • Çıkarılması Gereken Dersler
 • Yönetim oyununda değerlendirme
 • Değerlendirmenin önemi
 • Değerlendirmenin yararları
 • Yönetici değerlendirmede kriterler
 • Değerlendirmeyi kim yapmalı?
 • Değerlendirme geri-bildirimi nasıl yapılmalı?
 • Değerlendirmenin çıktıları nerede kullanılmalı
 • Değerlendirme hataları

PwC tarafından geliştirilen Game of Threats™ oyun atölyesinde, şirketlerin üst yönetimleri gerçek zamanlı bir siber tehditle başa çıkmaya çalışırken, konu hakkındaki farkındalıklarını en eğlenceli şekilde arttırma fırsatı buluyor.

Game of Threats™ gerçek siber saldırıların hızı ve yarattığı karmaşayı taklit etmek üzere tasarlanan bir dijital oyun. Oyun sırasında katılımcılar, “saldıran” ve “saldırıya uğrayan” olarak iki gruba ayrılıyor. Saldıran ekibe nasıl saldırıda bulunacakları, saldırıya maruz kalan ekibe ise nasıl kendilerini koruyacakları öğretiliyor. Moderatörler oyun süresince katılımcılara gerçek zamanlı geri bildirimler yaparak tercihleriyle ilgili yönlendirmede bulunuyor; strateji geliştirme ve karar alma sürecinde birebir destek oluyor. Oyunlaştırma teorisini interaktif katılımcı deneyimi ile birleştirerek yaratılan oyun ortamında, her iki ekip de minimum bilgi ile hızlı ve etkili kararlar alarak bu gerçekçi deneyimde zor durumdan kurtulmanın yolunu arıyor.

http://www.pwc.com.tr/gameofthreats

Yönetim Kurulu üyesi olduğunuz bir kurumda nasıl bir bütçe süreci olmasını talep etmelisiniz?

Tüm önemli departmanların katılımı, ortak çalışması ve dahil olması ile oluşması gereken bütçe, aslında bir sonraki yılın iş planıdır.  O nedenle doğru süreç ve katılım olmadan hazırlanırsa, değerinden çok şey yitirir.  Bu iş planını oluşturmak için gerekli süreç, katılımcıların kim olması ve ne yapmaları gerektiği, iyi ve kötü örnekleri ile ele alınacaktır.

Bütçe Anlama Rehberi:  Bütçe çalışmasını inceleme ve sorgulama yöntemleri

Satış hacmi ve cirodan başlayarak vergi sonrası karlılığa, borçluluktan işletme sermayesine ve yatırım bütçelerinin irdelenmesine kadar tüm önemli rakamları, trendleri ve rakamların derinliklerine saklanmış sorunları kısa sürede ve sistematik bir şekilde inceleme ve sorgulamanın yolları örneklerle anlatılacaktır.

Günümüz dünyası gittikçe daha belirsiz ve karmaşık hale gelmekte, bununla birlikte şirketlerin yaşam uzunluğu beklentisi de gittikçe kısalmaktadır. Bu süreci iyi yöneten şirketler, içinde bir çok yeni girişim ve yaratıcılık barındıran esnek ve birlikte çalışabilir yapılardan oluşmaktadır. Bu seminer, girişimcilik neye benzer, yeni kurulan bir şirketle startup şirketi arasında ne fark vardır gibi sorulara cevap aramakta; ayrıca bu yeni dünyanın dinamikleri üzerine bir tartışma yaparak inovasyonun sadece yaratıcı insanlara özgü olmadığını, disiplinli bir süreç ve stratejik bir bakış ile her kurumun girişimci ve inovatif olabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken inovasyon tipleri ve girişimcilik örneklerini bu alandaki temel modeller üzerinden aktarmayı hedeflemektedir.

Yurtdışında yatırım yapan ve faaliyetlerini genişletmek isteyen şirketlerin değerlendirmesi gereken birtakım stratejik, operasyonel ve yapısal hususlar bulunmaktadır. Bu eğitimde bu kapsamda aşağıdaki konulara yer verilecektir:

 • Yurtdışı piyasalara hakim olmak mı? Yoksa sadece ürün ihraç etmek mi?
 • Yurtdışı yatırımın ortaklık yapısının yatırımcının öncelikleri kapsamında değerlendirilmesi
 • Alternatif ülkelerin ne kapsamda ve nasıl analiz edilmesi gerektiğinin açıklanması
 • Global tedarik zincirinin optimizasyonu
 • Grup yapısında şirketlerin birbirleriyle ilişkisi ve holding yapılanma ihtiyacı olup olmadığının değerlendirilmesi
 • Kurulacak yapıda temettü ve değer artış kazancı vergilemesi
 • Yatırıma uygun finansman yapısı
 • Hizmet ve gayrimaddi hak yansıtmalarındaki önemli noktalar
 • İlgili ülkede kurulacak yapının hukuki formu ve operasyonel vergileme