Lifelong Learning Center
KOBİ'ler için Sosyal Medyanın Gücü Semineri

0

Boğaziçi Üniversitesi, FREREF koordinatörlüğünde gerçekleştirilen; üniversitemizin yanı sıra Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Hırvatistan gibi ülkelerden kurumların da ortak olduğu; eğitimde ve iş hayatında olmayan gençleri, eğitime veya iş hayatına kazandırmayı amaçlayan NetMe-In Projesi Avrupa Birliği Erasmus + Programları kapsamında fonlanmaya hak kazanmıştır. 

Proje kapsamında, 7 Şubat 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversite'sinde “KOBİ’ler için Sosyal Medyanın Gücü” konulu bir seminer düzenlenecektir. Bu seminerde; İş arama kanallarının bugünkü durumu, İnternetin KOBİ’lere sağladığı kolaylıklar, Dijital kanalların kullanımına genel bakış ve Sosyal medya kullanımının iş hayatında artan önemi konularını kapsayacaktır.