Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Kurumsal Eğitimler

BÜYEM, Boğaziçi Üniversitesi’nin 155 yıllık tecrübeye dayalı bilgi birikimini ve dinamizme sahip eğitim anlayışını kurumsal olarak da sizlere sunuyor.

Özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak hazırlanan özgün eğitim programlarıdır. Bu programlar çerçevesinde, çalışanların kişisel ve kurumsal gelişmelerine katkıda bulunmak için bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik eğitimler verilmektedir. Programlar, her kurum için özel olarak, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanır. Bu programlar üniversitemizin ve ilgili kurumun ortak çalışması ile tasarlanmakta; kampüsümüzde veya kurumun uygun gördüğü bir mekanda uygulanmaktadır.

Çalışanların gelişmelerine katkıda bulunmak için hazırlanan programlar, açık eğitimlerde sunulan programların o kurum ihtiyaçlarına uyarlanmasından veya tümüyle o kuruma özel tasarımlardan oluşur.

Söz konusu programların ana başlıkları aşağıda belirtilmiştir;

  • Finans
  • Ekonomi
  • Pazarlama
  • Mühendislik Uygulamaları
  • Yönetim ve Organizasyon
  • Eğitim Teknolojisi
  • Dijitalleşme
  • Yabancı Dil
  • Kültür ve Sanat

İletişim Formu