Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Bireysel Eğitimler

Bireysel Eğitimler


İnşaat Proje Yönetimi

Günümüzde inşaat projelerinin başarılı yönetilmesinde proje yöneticilerinin yönetim bilgi ve kabiliyetlerini üst seviyelere çıkarmaları çok önemlidir. Bu da ancak proje yöneticilerinin uluslararası kabul görmüş proje yönetim bilgi alanlarına ve bunların uygulamalarına hakim olmaları ile mümkündür. Bu programın amacı altyapı, üst yapı, endüstriel tesisler ve ağır mühendislik projeleri gibi farklı inşaat projelerinin yönetiminde görev alan inşaat mühendisleri, makina mühendsileri, elektrik mühendisleri, kimya mühendisleri ve diğer mühendisler ile mimarlara inşaat proje yönetimi temel bilgi alanları ve bunların güncel uygulamaları hakkında gerekli bilgileri aktarmaktır. [Devamı]

İnovasyon ve Girişimcilik Uzaktan Eğitim Uzmanlık Programı

İnovasyon ve Girişimcilik Sertifika Programı hızla değişen dünyada, şirketlere ve girişimcilere yenilikçi bakış açısı kazandırmayı, yenilikçi yaklaşımları iş kazanımlarına dönüştürmeyi, ve yenilikçi ortamları yönetmek için gereken araç, beceri ve stratejileri öğretmeyi amaçlıyor. [Devamı]

L.A.B. Leadership Academy of Business

Dünya bugünlerde finansal ve endüstriyel anlamda son 25 yılın en kritik dönemecinde. Sanayi konusunda öncü olarak kabul edilen Almanya bile bu türbülanstan etkilenen ülkeler arasında. Bu bilinen ve öngörülemeyen zorluklarla dolu dönemde mevcut yöneticiler tartışmasız olarak kendilerine öz bir liderlik modeli geliştirmek zorundalar. Liderlik becerileri çeşitli yöntemler ve uygulamalarla sonradan geliştirilebilir. Bu yöntem ve uygulamalar sayesinde organizasyonunuzu günümüzün değişken ve rekabetçi iş dünyasına adapte edebilen saygın bir lider konumuna gelebilirsiniz.

Bir kurumun yarattığı sonuçlar, büyük ölçüde, “ entelektüel sermaye ”, “güven ” ve “ bağlılığı ” ne kadar iyi yönettiğine bağlıdır. Mükemmel sonuçlar elde etmek ve bunu sürdürmek, üç alan arasındaki dengeyi oluşturmak ve dengeli gelişimi sağlamakla mümkündür.

Programın amacı sizleri ve şirketlerinizi yarınlara hazırlamaktır. [Devamı]

Dijital Pazarlama İletişimi Sertifika Programı

Dünya değişiyor. Gelişen teknoloji iletişim paradigmalarını, işletme mantığını, iş yapma mekanizmalarını, pazarlama kanallarını adeta yeniden yaratıyor. Yeni dünyayı, internet ve internetle doğup büyüyen nesiller şekillendiriyor. İletişimciler, pazarlamacılar artık birden fazla ekranı aynı anda tüketen dijital tüketiciyle iletişim kuruyor. [Devamı]

Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi

Bu programın amacı, katılımcılara Çocuklar İçin Felsefe (P4C) pedagojisinin tarihsel ve teorik temellerini tanıtmak ve felsefi soruşturma oturumlarıyla pratik olarak uygulamasını göstermek, Çocuklar İçin Felsefe (P4C) pedagojisi alanında teorik ve pratik yetkinlik kazandırmak, P4C Eğitmeni olarak bu öğretim metodunu sınıflarında uygulama becerisi kazandırmak, katılımcılara Çocuklar İçin Felsefe (P4C) pedagojisi alanında uzmanlık kazandırmak, onları hem P4C Eğitmeni hem P4C Eğitmen Eğitmeni olacak uzmanlık seviyesine çıkarmaktır. [Devamı]

BOUN 101 Kış Okulu

Boğaziçi Üniversitesi Kış Okulu, lise öğrencilerine sömestr tatilinde hem merak ettikleri bilim alanlarında keşif yapma imkanı vermeyi hem de onları üniversite hayatı ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Yoğun bir çalışma ve sınav döneminden çıkmış öğrencilerin, not ve sınav kaygısı olmadan popüler bilim konularında keyifle yer almalarını hedefliyoruz. [Devamı]

Bilişim Sistemleri Adli Analizi

BÜSİBER bünyesinde bulunan siber güvenlik laboratuvarı sayesinde, eğitimlerin sadece teorik değil uygulamalı olarak da verilmesini sağlayarak bu konularda Istanbul’a yetişmiş personel gücünü kazandırmayı amaçlamaktayız. [Devamı]

Kurumsal Sürdürülebilirlik

BÜYEM ve REC Türkiye tarafından özel sektör profesyonelleri için tasarlanan Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı (KSSP), kurum temsilcilerinin öncülüğü ile sürdürülebilirlik vizyonunu kurumların stratejilerine yansıtmasını hedeflemektedir. [Devamı]

Kurumsal Etik ve Uyum Yönetimi Sertifika Programı - Etik ve Uyum 4.0 İnovasyon Odaklı Güncellenmiş İçerik

İnovasyon odaklı etik konularının etik yönetimi ve kurumsal etik prensipleri doğrultusunda güncel hukuk normları ve etik uygulamaları çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. [Devamı]

Uygulamalı Sermaye Piyasaları Eğitimi

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. ‘nin 2015 yılında başlattıkları, ve bir aracı kurum ve bir üniversitenin ortaklaşa düzenlediği ilk Sermaye Piyasası eğitimi olma özelliği taşıyan bu program akademik ve profesyonel yaklaşımı bir araya getirmeyi amaçlamamaktadır. Eğitim programının amacı finansal okur-yazarlığı arttırmak, sermaye piyasalarının daha iyi anlaşılması ve bilinçli yatırımcıların yetişmesini sağlamaya katkıda bulunmaktır. [Devamı]

Öğretmen Akademisi - Çatışmaları Dışavurumcu Sanat Yoluyla Dönüştürmek

Dışavurumcu Sanat 1980 yıllarında akademide bir terapi alanı olarak başlamış, 90’lı yıllarda Amerika’da Lesley Universitesi’nde ve daha sonra İsviçre’de bulunan European Graduate School’da geliştirilmiştir. Bu alan daha sonraları Eğitim ve Sosyal Dönüşüm disiplinlerinde da etkili olarak uygulanmaya başlamıştır. Kişilerin ve toplulukların kendilerini dönüştürme gücünün ancak kendilerinde olduğunu varsayan bu yaklaşım, sanatlararası (resim, müzik, şiir, drama, heykel, dans vb.) çalışma yöntemini merkezine alarak katılımcıların güvenli bir ortamda arzu ettikleri dönüşümü keşfetmeleri için bir estetik alan açılmasının gerekliliğini savunur. Atölyeler boyunca katılımcılar estetik alanlarını, hayal gücü ve algılarını resim yaparak, kile şekil vererek, dans ederek, ritm tutarak genişleterek içinde bulundukları çatışmaların merkezinden uzaklaşıp onları dönüştürmenin yollarını araştıracak. Dışavurumcu Sanat felsefesinin temelini oluşturan poiesis kavramını bir sanat eserine şekil vererek deneyimleyecek ve ortaya çıkan sanat eseriyle kurulan estetik ilişkinin sağlamlık ve esnekliklerine olumlu etkilerini yine sanat yoluyla ifade ederek grup içinde paylaşacaklar. Atölyeler katılımcıların kendi yaşadıkları çatışma dönüştürme deneyimi birlikte çalıştıkları öğrenci gruplarına nasıl aktaracakları konusunda bir grup çalışmasıyla sona erecek. [Devamı]

BOUN102

Boğaziçi Üniversitesi Yaz Dönemi BOUN102 programı, lise öğrencilerini Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bilimsel araştırma birikimi ile tanıştırmayı amaçlayan akademik bir programdır. BOUN102 öğrencileri, açılan Fizik, Matematik, Bilgisayar ve Psikoloji derslerinden Matematik ve Bilgisayar derslerini zorunlu, Fizik veya Psikoloji dersini ise seçmeli ders olarak alarak, 3 hafta boyunca, 3 derslik bir programı takip edeceklerdir. BOUN102 kapsamında, uluslararası sahnede itibar sahibi Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan bir kadroyla çalışma fırsatı bulacak olan katılımcıların, bilimsel pratikler ve akademik ekosistemle henüz lisedeyken tanışması hedeflenmektedir. [Devamı]

Eğiticinin Eğitimi

Bu programın amacı, şirketlerde eğitim departmanlarında kariyer yapmak isteyen çalışan, eğitmenlik konusunda kuramsal ve pratik eğitim vererek uzmanlık kazandırmaktır.

Farklı sektörlerden gelen katılımcıların, bilgi ve becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra kendi kurumları veya belirleyecekleri kurumların ihtiyaçlarına uygun olarak bir eğitim programı projesi geliştirmeleri ve öğrendikleri yöntem ve teknikleri pratik olarak uygulamaları üzerine kurgulanmıştır. [Devamı]

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi

Yaratıcı Yazarlık Kursu’na katılmış olanların devam edebilecekleri bir atölye çalışması. Katılımcıların yazdıkları öykülerin ve roman kurgularının irdelendiği oturumlarda modernist ve postmodernist anlatım biçimleri tartışılacaktır. Atölyenin amacı katılımcıların Yaratıcı Yazarlık Kursu’nda temellerini öğrenmiş oldukları kurmaca tekniklerini özgürce deneyebilecekleri ve profesyonel destek alabilecekleri bir ortam yaratmaktır. [Devamı]
Yaratıcı Yazarlık Atölyesi
9 oturum | 25 Saat
Online Çevrimiçi Sınıf
2400 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Yaratıcı Yazarlık Atölyesi
10 oturum | 25 Saat
Online Çevrimiçi Sınıf
2400 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

Yaratıcı Yazarlık Kursu

Bu eğitimlerin ana amacı öykü ve roman yazma becerisini geliştirmeye yönelik tekniklerin anlatılması, atölyelerde uygulamalı bir şekilde tartışılması, çağdaş edebiyatın önemli örnekleri üzerinden gerekli altyapının sağlanmasıdır. Katılımcılar bu eğitimleri sırasıyla alabilirler. Sadece Atölyeye katılım için bu kursa devam etmiş olma şartı aranacaktır. Eğitim 2003 yılından beri çeşitli platformlarda bu çalışmaları yürütmüş olan Prof. Dr. Murat Gülsoy tarafından verilecektir. Gülsoy’un konuyla ilgili iki kitabı da ders materyali olarak kullanılacaktır. [Devamı]
Yaratıcı Yazarlık Kursu
9 oturum | 25 Saat
Zoom Online Çevrimiçi Sınıf
2400 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Yaratıcı Yazarlık Kursu
10 oturum | 25 Saat
Zoom Online Çevrimiçi Sınıf
2400 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

Sosyal Sorumluluk Okulu

Dr. Aylin Löle koordinatörlüğünde, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) bünyesinde ve Kale Grubu desteği ile hayata geçecek olan Sosyal Sorumluluk Okulu bu kez 'Sosyal Girişimcilik' konseptiyle kapılarını açıyor. “Sosyal Girişimcilik” temalı programımız Adobe Connect online platformu üzerinden 9 Mayıs Cumartesi günü başlıyor! Sosyal Sorumluluk Okulu’nun programında yer alan konuşmacılarımız A’dan Z’ye başarılı bir sosyal sorumluluk projesinin ipuçlarını bu kez ‘sosyal girişimcilik’ perspektifinden katılımcılarla interaktif bir şekilde paylaşacak. Program, pazarlama iletişiminden kurumsal iletişime kadar bu alanda deneyim elde etmek isteyenler ile sivil toplum kuruluşlarında kariyer hedefleyenler ve akademik çalışmalar yapanlara hitap edecek. [Devamı]

LEED Yeşil Bina Değerlendirme Sistemi Eğitimi

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) yeşil bina değerlendirme sistemi bu konuyla ilgili Dünya’nın en çok bilinen sistemlerindedir. LEED sertifikası gayrimenkul sektöründe bilinirliği yüksek, yatırım kararlarını etkileyebilen bir konumdadır. Tasarım ve inşaat süreçlerinde teknik beceri ve tecrübe gerektiren LEED sisteminin doğru ve başarılı uygulanabilmesi için bu konuda yetkin uzmanlara olan ihtiyaç giderek artmaktadır.
EED BD&C v4 ve 4.1 çevre dostu bina sertifikasyon sistemlerinin detaylı olarak ele alınacağı bu eğitimde, LEED kriterleri tek tek incelenecek, gerçek projelerden alıntılar ve örnek hesaplamalar ile katılımcıların sertifika ön koşulları ve puan kazandıran krediler hakkında bilgi sahibi olması sağlanacaktır. [Devamı]

Stresli Süreçlerin Yönetiminde Farkındalık ve Adaptasyonun Önemi

Üç bölümden oluşan eğitimin ilk bölümünde, öncelikle stresli süreçlerin etkilediği sistemler üzerinden geçilerek, bu etkinin yönetiminde farkındalık ve adaptasyon mekanizmalarının önemine değinilecektir.

Eğitimin ikinci bölümünde, bilimsel çalışmalarla stresli süreçlerin yönetiminde etkili oldukları gösterilen bilinçli farkındalık (mindfulness) ve sağlıkla ilgili rutinler ve bunların uygulamaları tartışılacaktır.

Son olarak, stresli süreçlerin etkileri ve yönetiminde, sosyal ilişkilerin önemiyle ilgili araştırma bulguları paylaşılıp, sosyal bağların fiziksel ve ruhsal sağlığın korunmasındaki rolü üzerinde durulacaktır.

Eğitim konuları, içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisiyle mücadeleye destek olması açısından, bu konuyla ilişkili bilimsel çalışmaları da ele alacak şekilde genişletilmiştir. [Devamı]

Dijital Sahnede Eğitmen Olmak

Dönüşen ve hızla dijitalleşen dünyamızda, çevrimiçi ortamda doğru araç ve yöntemlerle eğitmenlik yapmak üzerine, dijital ders formatına dair tüm teknik ve eğitim içeriği planı ayrıntılarını kapsayan,dijital ortamda öğretim icra etmenin gerektirdiği birtakım unsurları sanatsal bir yaklaşımla inceleyen bir eğitim sunmak. [Devamı]

Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi

Bu eğitim, Çocuklar İçin Felsefe (P4C) yöntemiyle tanışmak isteyen öğretmenler ve okul yöneticileri için hazırlanmıştır. Eğitime okul-öncesinden liseye kadar tüm okullardan ve her branştan öğretmen katılabilir. Program, 18 saatlik online derslerden ve uygulama çalışmalarından oluşmaktadır. Eğitim sonunda öğretmenler uygulama yapacak temel beceriler ve içerik paketiyle ayrılacaktır. [Devamı]

Profesyonel Gelişim Seminerleri - Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Kriz Dönemlerinde Çağdaş Yönetim Becerileri ve Stratejik Yönetim
İnsan Kaynakları Yönetimi ve İş-Özel Yaşam Dengesi
Liderlik ve Ekip Yönetimi
Etkin İletişim ve İlişki Yönetimi
Kurumsal Girişimcilik
Kriz Döneminde Değişim Yönetimi
Aile Anayasası ve Yönetişim
Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi
Dijital Dünya & Büyük Veri Yönetimi
Dijital Pazarlama & E-Ticaret
Kurumsal İnovasyon
Aile Şirketlerinde Sürdürülebilir Başarı [Devamı]

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İK İş Süreçlerine Etkisi

Bu eğitimle; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun uygulama alanının ve getirdiği yükümlülüklerin insan kaynakları süreçleri bakımından incelenmesi amaçlanmaktadır. [Devamı]

Sanatla Yaratıcı Liderlik İletişimi

Bu programın amacı, sanatla yaratıcı liderlik iletişimi alanında katılımcıların kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamaktır.
Program tasarımında, öğrenen-merkezli bir bakış açısı benimsenmiş; böylece, deneyimle öğrenme, estetik öğrenme, yetişkin eğitimi yaklaşımlarının, dijital ve sanata dayalı öğrenme araçlarıyla eğitime adaptasyonu planlanmıştır. Bu nedenle, konu anlatımlarının yanında bireylerin aktif katılımı ve yaratıcı katkılarını içeren online interaktif bir öğrenme alanı oluşturulmuştur. [Devamı]

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Buluşmaları

Awen For Us Kurucusu ve Sosyal Sorumluluk Danışmanı Dr. Aylin Löle moderatörlüğünde, Daha Eşit Bir Hayat İçin "Fikrim Geleceğim" konusunun ele alınacağı KSS buluşmalarının üçüncüsünde, BÜYEM Müdürü Dr. Tamer Atabarut, Kapsayıcı Büyüme Derneği Başkanı Kadir Kılıçparlar ve Japan Tobacco International Kurumsal İletişim Müdürü Ayben Ünal, Adobe Connect Online Platform üzerinden bir sohbet gerçekleştirecektir. Katılım ücretsizdir. [Devamı]

Salgın ve Dünya Gıda Düzeni

Covid 19 salgınıyla birlikte gıda konusu en sık gündeme gelen meseleler arasında. İtlaf edilen besi hayvanları, tarlalara gömülen patatesler bir yanda artan açlık ve yoksulluk tehlikesi diğer yanda. Dünyada tarım ve gıda üretimi alanlarında neler oluyor? Bütün bu gelişmeleri ve yaşanan sorunları nasıl anlayabiliriz? Bizi nasıl bir gelecek bekliyor? [Devamı]

Türkiye'de Gıda Güvenliği ve Salgın

Son aylarda dünyada birçok yerde olduğu gibi Türkiye’de de gıda güvenliği konusu çok tartışılıyor. Bir yandan da insanlar evlerinde bol bol yemek pişirmeye devam ediyor gibi görünüyor. Türkiye’de tarım ve gıda üretimi salgından nasıl etkilendi? Gıda tüketim alışkanlıklarımız değişiyor mu? Bu derste bu sorulara yoğunlaşarak Türkiye’de yemek alanında salgının etkilerini değerlendireceğiz. [Devamı]

Çalışma Sosyolojisi

Çalışmak insan hayatının en önemli parçalarından biri. Günümüzün büyük bir kısmının çalışarak geçmesi bekleniyor. Ancak salgın günlerinde de gördüğümüz gibi, çalışmak sürekli değişkenlik gösteren bir eylem. Ekonominin yapısına, politik gelişmelere ve teknolojik dönüşümler göre her an yeniden şekilleniyor. Bu seminerde çalışma eyleminin makro sosyolojik düzlemde nasıl ele alınabileceğini tartışacağız. [Devamı]

Dijital Dünyaya Giriş

Bu derste, “dijital dünya”nın nasıl bir mecra olduğu, nasıl doğup geliştiği anlatılacaktır. Dijital dünya ve teknoloji ile ilgili her gün bir yenisini duyduğumuz sık sık karşımıza çıkan bazı terim ve kavramlar ve bunların yaşamımızdaki uygulamaları incelenecektir. [Devamı]

İnsan ve Teknoloji

21.YY dünya tarihinde sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçtiğimiz asır olarak bilenecek. Bu bilgi toplumuna geçişimizi çok hızlandıran en önemli unsur teknolojik gelişmelerin çok artmasıdır. İnsan yüzyıllardır ciddi biyolojik bir evrim geçirmemişken, yeni teknolojik gelişmelere adapte olması çok hızlı oluyor. Bunun haliyle her alanda negatif ya da pozitif sonuçları var.

İnsanın hayal gücü ve bilgisi, çağlardan beri doğaya hükmetmek isteği, doyurulamaz yeni şeyleri keşfetme, sahip olma arzusu yüzünden yeni medeniyetler kurmuş ya da batırmış. Yaşanan deneyimlerin sonucu kendi insanlık hikayesini yazıyor, mitlerini yaratıyor. Mesela kadim Sümer Medeniyetinde anlatılan ölümsüzlüğü arayan Gılgamış’ın hikayesi günümüzde hala ilerleyen teknolojinin de yardımıyla bazılarının hayali olmaya devam ediyor. Bununla ilgili çalışmalar var. Yapay zeka ve robotlar konusundaki gelişmeler belki insanla teknoloji arasındaki sınırları kaldıracak. Belki bilgisayarların insanlar adına verdikleri kararlarla yönetilmeyi seçmek zorunda kalacağız. Hali hazırda sosyal medyada bizimle ilgili toplanan dataların kullanılmasıyla farkında olmadan yaptığımız seçimler manipüle ediliyor. Seyrettiğimiz distopik, fantastik filmlerde gördüklerimizi ilk defa yavaş yavaş yaşamaya başladık. Bu derste efsane olmuş bir dizinin, ‘Black Mirror’ın 3. Sezon 1. Bölümü üzerinden ve başka örnekleri de kullanarak insan teknoloji ilişkisinin kısa bir tarihçesine bakıp gelecekle ilgili bizim için yazılan senaryoları kavramaya, farkındalık yaratmaya çalışacağız. [Devamı]

Kozmik Yasalar ve Köklerimize Yolculuk

Kadim zamanlardan günümüze yaratılmış bütün mitler, efsaneler, masalların dört tane önemli görevi vardır. Bunlar sosyolojik, psikolojik, kozmolojik ve hayatı anlamlandırmak üzerinedir. Eskiden pozitif bilimler yokken ortada kozmik yasalar önemliydi. Bu kozmik yasaları iyi bilen Isaac Newton’un bazı bilgileri kullanarak ve formüle etmesiyle insanlık tarihinde, bilimsel icatlar ve teknolojik gelişmeler bir anda çok hızlı artmaya ve insanların kullanımına açılmaya başladı. Bu kozmik yasalar bir çeşit Evren’in çalışma yasalarıydı. Bir bireyin bir toplumun bu yasalara göre hareket etmezse sonunun felaket olacağına inanılırdı. Batıda da Doğuda da bu yasalara göre davranan kişilere, kahramanlara “KUT”lanmış kişi deniyordu. Atalarımız “kurtla kuzu beraber kuşak bağladığında “ insana ya da topluma, adalet dirlik düzen geleceğine inanırlardı. Günümüzdeki teknoloji insan ilişkisinin geldiği noktada hayatımızı daha anlamlı, bilinç seviyesi yüksek bireyler olarak yaşamak istiyor ve kozmik yasa, asli birey, kut, ikili birlik gibi kavramlara daha derinden bakmak istiyorsanız köklerimize yolculuk yapacağımız maceramıza bekleriz.
Yolculuğumuz 23 Haziran 2020’de “Kahraman 2.0” atölyemizle devam edecek. [Devamı]

Kahraman 2.0

Artık tanrısallaştırılmıış, ulaşılmaz, mükemmel, kusursuz kahramanlar dönemi bitti, bizim gibi kusurlu, eksik, ulaşılması kolay bizden kahramanların dönemi başladı. Bu son yaşanan felaketler bizi kendi hayatlarımızın kahramanı olmaya itiyor. Kahraman 2.0 üst sürümlerine ihtiyaç̧ var. Modern zamanın mit yaratma aracı sinema, TV film, dizi örneklerinin aynasından kendimizin içindeki kahramanları bulmaya çalışacağız. Bu insan ve teknolojinin iç̧ içe geçtiği çağda Asli Bireyselleşme nedir? Nasıl oluyor? Bunları öğreneceğiz, bekleriz... [Devamı]

Dijital Dönüşümü Anlamak

Dünyada ve Türkiye’de dijital dönüşümün hangi alanlarda ve nasıl gerçekleştiği çeşitli örneklerle tartışılacaktır. Dijital dünyanın bireyleri ve kurumları nasıl dönüştürdüğü, yeni dijital tüketicinin istek ve davranışları irdelenecektir. [Devamı]

Dijital Dünyanın Alt Yapısı

Bu derste dijital dünyanın ana bileşenleri olan donanım, yazılım, veri, telekomünikasyon, insan ve süreç ele alınacak, bu unsurların bileşiminden ortaya çıkan dijital dünyanın alt yapısı anlatılacaktır. [Devamı]

Küreselleşmenin Dünü, Bugünü ve Yarını

Son yirmi yıldaki meta-analizlerin vazgeçilmez kelimesi küreselleşme. Ancak herkes küreselleşmeden bahsetse de aslında küreselleşmenin ne olduğu konusunda bir fikir birliğinden söz etmek pek mümkün değil. Bu derste küreselleşme olgusunu masaya yatıracak, başta ekonomik ve politik saç ayaklarıyla küreselleşmeyi önce tanımlamaya ve bu tanımdan hareketle ölçmeye çalışacağız. Dersin ikinci aşamasında ise küreselleşmenin, ülkeler ve bireyler üzerindeki etkilerini inceleyecek ve COVID-19 sonrası dünyada küresel ekonomik ve politik düzenin nasıl olabileceğine dair analizler yapacağız. [Devamı]

Siyaset Sosyolojisi ve Biyopolitika

Modern devlet nedir? Ne tür mekanizmalar üzerinden çalışır? Vatandaşı olduğumuz devletlerle ilişkilerimizi sosyolojik bir perspektiften nasıl değerlendirebiliriz?
Devletlerin kendi toplumları ile ilgili tahayyül ve planları nasıl şekillenir? Söz konusu devlet mekanizmaları devleti yöneten kadroların değişimi ile orantılı bir şekilde değişir mi? Refah Devleti bir hedef mi yoksa bir yanılsama mı? Bu derste bu ve benzeri soruları son dönemlerde hararetle tartışılan siyaset sosyolojisi ve biyopolitika literatürü ve kimi güncel örnekler eşliğinde masaya yatıracağız [Devamı]

Cinsellik ve Toplum

Cinsiyet doğuştan gelen bir kategori midir yoksa doğduktan sonra içinde yaşadığımız toplumsal yapıların içinde mi şekillenir? Kadın ile erkek arasında ‘doğal’ olduğu iddia edilen farklar nelerdir? Bu farklar tarih boyunca ve farklı toplumlar arasında bizim günümüzde sorgusuzca kabul ettiğimiz gibi net bir kadın-erkek ikilemi içerisinde mi betimlenmişlerdir? Bu derste bu ve benzeri sorulara cevap ararken cinsiyet konusuna daha kapsayıcı ve bazı toplumsal güç mekanizmalarını ve bu mekanizmaların dayattığı ezberleri bozan bir yaklaşımın mümkün olup olmadığını tartışmaya açacağız. [Devamı]

Yaşlılık ve Demografi

Sosyologların, iktisatçıların ve demografların gündeminden düşmeyen yaşlılık ve yaşlanma Covid-19 salgınıyla birlikte yeni anlamlar kazandı. Uzun zamandır, yüksek gelirli toplumları idare edenlerin uykularını kaçıran yaşlı nüfusun büyümesi, artık Türkiye toplumu için de geçerli. İnsanlığın yeni aşina olduğu ve nesiller arası çatışmalar açısından da büyük önem taşıyan bir kavram olan yaşlılık kavramını dünü, bugünü ve yarınıyla ele alacağız [Devamı]

Etkili Çevrimiçi Fen Eğitimi

Bu eğitimin sonunda öğretmenlerin çevrimiçi bir fen bilimleri dersini etkili bir şekilde yürütmek için gerekli bilgi ve becerileri edinecek, çevrim içi bir fen dersi tasarlayacak, bu dersi yürütebilecek ve uygun ölçme-değerlendirme tekniklerini kullanarak değerlendirme yapabileceklerdir.
Eğitimde önce genel anlamda fen bilimleri derslerini etkili yapan unsurlar ele alınacak, ardından bu unsurların çevrimiçi derslere nasıl dâhil edileceği üzerinde durulacaktır. Bu süreçte çevrimiçi fen bilimleri derslerine laboratuvar uygulamalarının nasıl dâhil edilebileceği, derslerin araştırma-sorgulamaya dayalı olarak nasıl yürütülebileceği, bilgisayar animasyon ve simülasyonlarının etkili olarak nasıl kullanılabileceği ve hangi ölçme araçlarının kullanımının uygun olabileceği tartışılacaktır. Eğitime katılan öğretmenlerden bireysel olarak bir tane çevrimiçi fen bilimleri dersi tasarlamaları ve bir meslektaşlarının tasarladığı derse geribildirim vermeleri beklenecektir. Tasarlanan derslere Dr. Akaygün tarafından ve bir meslektaşlarından geribildirim verildikten sonra öğretmenlerin derslerini yeniden düzenlemeleri beklenecektir. [Devamı]

Proje Yönetimi (PMI Uyumlu) Sertifika Programı

Bu program, başlı başına bir disiplin olarak önemini ispatlamış ve gerek özel sektör ve gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında aranan bir yetkinlik haline gelmiş olan proje yönetimi konusunun detaylarının “Project Management Institute (PMI)” metodolojisi çerçevesinde aktarımını içermektedir. PMI tarafından PMP sertifikası almaya yönelik PMP sınavının ön şartı; 4 yıllık üniversite mezunları için en az 35 saatlik proje yönetimi eğitim almaktır. Bu bağlamda 72 saatlik bu program bu ön şartın yerine getirilmesinin yanısıra vaka çalışması, MSProject eğitimi ve örnek sınav uygulamaları ile proje yönetimi eğitimini daha da zenginleştirmektedir. [Devamı]

İş Zekası ve Analitiği Sertifika Programı

Bu programda işletmenin mevcut durumunu anlamada, tahminler oluşturmada ve ardından doğru karar almada kritik rol oynayan Veri Analizi ve Karar Verme Teknikleri, Veri Modelleme, Görselleştirme ve Raporlama, Veri Analitiği ve İş Zekası Temelleri ve Uygulamaları konularında eğitimlerin verilmesi amaçlanmıştır. [Devamı]

İnşaat Sektöründe Sözleşme Yönetimi Sertifika Programı

Bu programda İnşaat Proje Yönetimi, Sözleşmeye Giriş, Uluslararası inşaat sözleşmelerindeki ana unsurlar ve Uluslararası FIDIC uygulamaları, İhale Öncesi Sözleşme Yönetimi, İhale Süreci, İhale Sonrası Sözleşme Yönetimi, Hak talepleri yönetimi, Anlaşmazlıkların çözümü konuları ele alınacaktır. [Devamı]

Uygulamalı Yapı Bilgi Modellemesi (BİM) Sertifika Programı

Bu programda Bim Kuramı, BİM Standartları, Yazılımları ve Uygulama Planı, BİM – 3D (Modelleme), BİM – 4D (Zaman Yönetimi), BİM – 5D (Maliyet Yönetimi), BİM – 6D (Sürdürülebilirlik), BİM – 7D (Tesis Yönetimi), Örnek Uygulama konuları ele alınacaktır. [Devamı]
Uygulamalı Yapı Bilgi Modellemesi (BİM) Sertifika Programı
24 oturum | 72 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim (Zoom)
4950 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.
Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

Kurumsal İlişkiler Sertifika Programı

İş dünyasının hızla değişen koşulları içerisinde kurumsal ilişkilerin rolü giderek artıyor. Yapılan araştırmalar mevzuat değişiklikleri, politik belirsizlikler, ticaret savaşları, iklim değişikliği ve toplumsal talepler gibi konuların son yıllarda CEO’ların ve yönetim kurullarının gündeminde daha fazla yer aldığını gösteriyor. Bu nedenle şirketlerin toplumla, kamu kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle ve diğer paydaşlarla kurdukları ilişkilerin gücü, onların ticari başarılarını doğrudan etkiliyor. Kurumsal İlişkiler Sertifika Programı Türkiye’de ilk defa bu alanda çalışan veya çalışmak isteyen özel sektör ve kamu profesyonellerine yönelik hem teorik hem de pratik eğitim veren bir içerik sunuyor. [Devamı]

BÜYEM Söyleşileri - Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması

Aile Şirketlerinde 3. nesili görme oranı 10%

Türkiye Ekonomisinin 80%’ i Aile Şirketleridir.

Kurumsallaşma esastır..

Amaç ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve geleceğin iş liderlerini yetiştirmek [Devamı]

BOUN101 Lise Öğrencileri İle Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir? Dr. Tamer Atabarut & Bahar Özay Online Canlı İnteraktif Semineri İle Buluşuyor.


• Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı Nedir?
• Sürdürülebilir Kalkınma Kilometre Taşları
• BM 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Nelerdir?
• Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Hayatımda Neden Önemli? [Devamı]

Profesyonel Gelişim Seminerleri - Yeni Dünya Düzeninde Yönetim

BUYEM, Profesyonel Gelişim Seminerleriyle her şeyin hızla değiştiği küresel dünyada bireylerin değişim karşısındaki uyumu, kendi kişisel gelişimlerine yapacakları yatırımla, başarı için gereken kişisel beceri ve nitelikleri belirleme ve geliştirme fırsatına sahip olmalarının getirdiği avantajla yeni dünya düzenine hızlı adapte olma, motivasyonlarını, performanslarını arttırma fırsatını bulacaklardır. [Devamı]

İş Dünyasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı

Program katılımcıların, toplumsal cinsiyet, cinsiyet ayrımcılığı, cinsiyet rolleri, cinsiyet kalıp yargıları, dilde eşitlik, dijital şiddet, ilişkilerde yaşanan şiddet, kadın haklarının hukuk vb. diğer disiplinlerle ilişkisi, ulusal ve uluslararası dokümanlarda, sözleşmelerde kadın hakları, özel sektör, kamu ve STK’ların iyi uygulama örnekleri, ulusal ve uluslararası açıdan Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliğindeki durumu gibi konularda bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.
Katılımcılar, eğitim kapsamında aileden iş yaşamına, hayatın her alanında karşımıza çıkan davranış ve uygulama örneklerini, “toplumsal cinsiyet eşitliği” bakış açısıyla düşünme ve analiz etme pratiğini kazanacaktır. [Devamı]
İş Dünyasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı
7 oturum | 24 Saat
Zoom Online Sanal Sınıf
1750 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.
Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

Gençler İçin Yaratıcı Yazarlık

Öykü, roman, senaryo yazmayı amaçlayan gençler için temel yaratıcı yazarlık kavramlarını tanıtmak üzere uygulamalı olarak tasarlanan derste kurmacada zaman, mekân ve karakter kurulumu, hikâyeden olay örgüsüne geçiş, başlangıçlar ve sonlar yazma, metinde diyaloğun, iç konuşmanın anlamı gibi temel konular ele alınacak. Sadece yazmak için değil hayatı anlamak ve anlamlandırmak için hikâye kurmanın önemi; eleştirel ve yaratıcı bir okur olmanın yolları araştırılacak. Program 14-18 yaş arasındaki gençlere yöneliktir. [Devamı]
Gençler İçin Yaratıcı Yazarlık
8 oturum | 16 Saat
Zoom Online Çevrimiçi Sınıf
1800 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.
Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

Gençler İçin Yaratıcı Yazarlık

Öykü, roman, senaryo yazmayı amaçlayan gençler için temel yaratıcı yazarlık kavramlarını tanıtmak üzere uygulamalı olarak tasarlanan derste kurmacada zaman, mekân ve karakter kurulumu, hikâyeden olay örgüsüne geçiş, başlangıçlar ve sonlar yazma, metinde diyaloğun, iç konuşmanın anlamı gibi temel konular ele alınacak. Sadece yazmak için değil hayatı anlamak ve anlamlandırmak için hikâye kurmanın önemi; eleştirel ve yaratıcı bir okur olmanın yolları araştırılacak. Program 14-18 yaş arasındaki gençlere yöneliktir. [Devamı]
Gençler İçin Yaratıcı Yazarlık
8 oturum | 16 Saat
Zoom Online Çevrimiçi Sınıf
1800 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.
Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.