Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Yaşlılık ve Demografi

Sosyologların, iktisatçıların ve demografların gündeminden düşmeyen yaşlılık ve yaşlanma Covid-19 salgınıyla birlikte yeni anlamlar kazandı. Uzun zamandır, yüksek gelirli toplumları idare edenlerin uykularını kaçıran yaşlı nüfusun büyümesi, artık Türkiye toplumu için de geçerli. İnsanlığın yeni aşina olduğu ve nesiller arası çatışmalar açısından da büyük önem taşıyan bir kavram olan yaşlılık kavramını dünü, bugünü ve yarınıyla ele alacağız