Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Yaşam Devam Okulu

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından açılan İkinci Bahar Akademi, bünyesindeki programlarına yeni bir başlık daha ekliyor. Şahenk İnisiyatifibünyesindeki Yaşa Devam Platformu işbirliği ile açılacak Yaşa Devam Okulu, Türkiye’nin ihtiyacı olan büyük bir eksikliğin tamamlanması açısından önemli bir konuyu, toplumun farkındalığına sunmaktadır.

Yaşa Devam Okulu’nda, her biri 24 saatlik derslerden oluşan 4 modül yer alacaktır. Bu modüller, sırasıyla “İyi Yaşlanma Psikolojisi”“Aktif Yaşam”“Teknoloji ve İnovasyon”“Sağlıklı Yaşam” başlıkları altında katılımcılarımıza sunularak, kaliteli yaş almanın her yaşta mümkün olabileceğinin gösterilmesi ve her yönüyle bu konunun incelenmesi ile Türkiye’deki genel algının ve farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir. Yaşa Devam Okulu eğitimleri,  07 Ekim 2016 tarihinden itibaren Cuma günleri 10.00-13.00saatleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te yapılacaktır.

YAŞA DEVAM OKULU

MODÜL 1: İYİ YAŞLANMA PSİKOLOJİSİ

İyi yaşlanmanın psikolojik yönleri ele alınacaktır. Gelişim psikolojisi ve bilişsel psikoloji konusunda çalışmaları olan akademisyenlerimiz, katılımcılarımıza erken yaşlardan itibaren alınabilecek önlemleri ve yaş alırken ortaya çıkan genel durumları anlatırken; modül boyunca psikolojik olarak sağlıklı yaşlanmanın yöntemleri tartışılacaktır. “Yaşlanırken ne yaşanıyor” konusu her yönüyle ele alınacaktır.

MODÜL 2: AKTİF YAŞAM

Yaşlanma kavramının Türkiye’de nasıl algılandığı konusu tartışılacak, Dünyadaki iyi örnekler ile karşılaştırılması yapılacaktır. Her yaşta bireyin üretime katılarak yaşam realitesinin “içinde” kalmasının önemi vurgulanacaktır.

MODÜL 3: TEKNOLOJİ VE İNOVASYON

Akademisyenler ve uzmanlar tarafından verilecek derslerde, iyi yaşlanma konusunda Dünyada ve Türkiye’de yapılan bilimsel çalışmalar ve inovasyonlar tanıtılacaktır. Teknoloji, biyoloji ve genetiğin bir arada yer aldığı ileri düzey çalışmaların, iyi yaşlanmaya etkileri tartışılacaktır.

MODÜL 4: SAĞLIKLI YAŞAM

Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için gerekli unsurların neler olduğu tartışılacaktır. Sağlıklı bir yaşlanma için beslenme, fiziksel aktivite ve daha genelinde yaşam tarzımızın nasıl şekillendirilmesi gerektiği incelenecektir. Teorik ve anlatım derslerinin yanında uygulamalı derslerimiz de yer alacaktır: yoga, spor,  beslenme, uyku, nefes vb.