Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Uygulamalı Sermaye Piyasaları Eğitimi

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. ‘nin 2015 yılında başlattıkları, ve bir aracı kurum ve bir üniversitenin ortaklaşa düzenlediği ilk Sermaye Piyasası eğitimi olma özelliği taşıyan bu program akademik ve profesyonel yaklaşımı bir araya getirmeyi amaçlamamaktadır. Eğitim programının amacı finansal okur-yazarlığı arttırmak, sermaye piyasalarının daha iyi anlaşılması ve bilinçli yatırımcıların yetişmesini sağlamaya katkıda bulunmaktır.

 İçeriği

 Güncel Ekonomi – Sermaye Piyasaları

MB Politikaları ve İç Piyasaların İşleyişi

Sermaye Piyasalarında Analiz Yöntemleri ve Uygulamaları
Canlı Piyasa Platform Eğitimleri ve Yatırım Uygulamaları

İşlem Psikolojisi ve İşlem Riskinin Yönetimi

 

Kazanımları

 Eğitim sonucunda katılımcıların;

 * sermaye piyasalarının işleyişi ve dinamikleri konusunda farkındalık düzeylerinin artması,

* yatırım kararlarını vermede kendi metodolojilerini geliştirme becerisini kazanması,

* yatırım kararı uygulama araçlarının kullanımı konusunda tecrübe kazanması beklenmektedir.

 

Kimler İçin

 Bu eğitim Sermaye Piyasası konusunda kendisini geliştirmek isteyen herkese ve her seviyede Sermaye Piyasası yatırımcısına yöneliktir.

 

Eğitmenler

Ateşan Aybars (NoorCM Akademi Direktörü)

Gökhan Şen (BloombergHT Ekonomi Koordinatörü)

Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu (Trakya Üniversitesi)

Mert Yılmaz (NoorCM Yurtiçi Piyasalar Satış Md.)

Dr. Aydın Seyman (Borsa İstanbul Genel Md.Yardımcısı)

Serhat Çevikel (Boğaziçi Üniv İ.İ.B.F)

Arzu Toktay (Stratejist)

Serhat Can (BÜYEM Eğitim Danışmanı)

Ahmet Uluhan (NoorCM Satış Müdürü)