Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 
TARİH 19/10/2020
SÜRE 72 Saat
YER Adobe Connect Online Sanal Sınıf
Fiyat 3750 TL

Uygulamalı Finansal Yönetim

ONLINE CANLI UYGULAMALI FİNANSAL YÖNETİM

19 Ekim  – 10 Aralık 2020

 Günümüzde şirketlerin başarısı büyük ölçüde finansal kararlarındaki başarıya bağlıdır. Rekabetçi ortamlarda finansal kararlarda başarıyı yakalamak, kararları etkileyecek çok sayıda makro, mezo ve mikro faktörlerin bilinmesini ve analiz edilmesini gerektirir. Bu programın amacı, riskin yüksek, değişimin hızlı olduğu rekabetçi piyasalarda faaliyette bulunan şirket yöneticilerine/yönetici adaylarına genel finansal yönetim becerisi/bakış açısı kazandırmak, temel finansal muhasebe, mali analiz, finans kavramları ve ticaret hukuk ile tanıştırmaktır.

İÇERİK:

  • Muhasebe ve Temel Mali Tablolar (Muhasebe Döngüsü, Finansal Tabloların Tanımı ve Sınıflandırılması, Mali Analizin Tanımı, Sınıflandırılması ve Kullanım Alanları, Finansal Tabloların Muhasebe İlkelerine Uygunluğu, Bilanço, Gelir Tablosu, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)
  • Mali Tablo Analizi (Firma Analizi, Sektörel Analiz, Finansal Tabloların Karşılaştırılması, Yatay Yüzde Analizi, Dikey Yüzde Analizi, Tutarları Karşılaştırma Yöntemi, Büyüme Analizi, Rasyo Analizi, Vaka Çalışması)
  • Maliyet ve Yönetim Muhasebesi (Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Diğer Muhasebe Uzmanlık Alanlarıyla İlişkisi, Maliyet Kavramları, Bütçeleme, Sipariş Maliyet Sistemi, Safha Maliyet Sistemi, Standart Maliyet Sistemi, Değişken Maliyet Sistemi)
  • Bütçeleme (Bütçenin Amaçları, Bütçe Yardımıyla Kontrol, Bütçe Oluşturma Yaklaşımları, Bütçe Türleri, Satış Bütçeleri, Üretim ve Satınalma Bütçeleri, Gider Bütçeleri, İşçilik Bütçeleri, Nakit Bütçeleri, İlkeler, Bütçeleme Sürecinin Yönetimi, Bütçe Uygulamaları ).
  • Sermaye Piyasaları ve Yatırım Araçları (Sermaye Piyasasının fonksiyonları, unsurları, faaliyetleri, kurumlarının yanı sıra menkul kıymet ve vadeli borsa işleyişi ile sermaye piyasası faaliyetlerinde önemli düzenlemeler ele alınacaktır)
  • Finans Matematiği ve Proje Değerlendirmeleri (Paranın zaman değeri, Faiz hesaplamalar, bileşik faiz, etkin faiz, kredi faizi hesaplama, bugünkü ve gelecekteki değer)
  • Portföy Yönetimi: Yatırım Araçları ve Özellikleri, Sermaye Bütçelemesi ve Kullanılan Teknikler, Portföy Oluşturma ve Yönetme, Finansal Piyasalarda Riskin Yönetilmesi, Finansal Mühendislik ve Türev Araçlar, Çeşitli Vaka Çalışmaları)
  • Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi: Makroekonomik Göstergeler Çerçevesinde Yorumlanması (Küresel Ekonomi İçinde Türkiye Ekonomisinin Yeri ve Rolü, Makroekonomik Hedefler ve Göstergelerin Yorumu (ulusal gelir, sektörel gelişmeler, ekonomik büyüme, gelir dağılımı, enflasyon, işsizlik), Kamu Finansman Dengesi, İç ve Dış Borçlar, Maastricht Kriterleri Çerçevesinde AB Ülkeleri ve Türkiye Ekonomisinin Karşılaştırılması, Ödemeler Dengesinde Gelişmeler ve Yabancı Sermaye, Döviz Kuru Rejimleri ve Döviz Piyasası, Küresel Dalgalanmalar ve Etkileri)
  • Varlık Değerleme (Varlıklarda ve Finansal Araçların değerlemesi, varlık değerleme/fiyatlama modelleri, şirket değerleme ve yöntemleri, İskontolanmış Nakit Akışları)
  • Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler, rekabet hukuku, borçlar hukuku, Ticaret Kanunu, sözleşmeler ve kıymetli evrak)

KİMLER KATILABİLİR: Programa üniversite mezunu, en az 2-3 senelik iş deneyimine sahip, orta ve üst düzey yöneticiler katılabilir.

GÜN ve SAATLER       : Pazartesi-Çarşamba-Cuma/ 18:30-21:30  (Toplam 72 saat)

Ücret   : 3.750TL (KDV dahil) Ödemeler Axess, Bonus ve Shop & Miles Card’larına 1 peşin artı 4 taksit olarak uygulanmaktadır. Peşin ödemelerde %5 indirim yapılmaktadır.


 

 


Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.
24 oturum | 72 Saat
Adobe Connect Online Sanal Sınıf
3750 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.