Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 
TARİH 09/06/2020
SÜRE 4 Saat
YER Online Sanal Sınıf
Fiyat 216 TL

Türkiye Ekonomisi ve Küresel Gelişmeler: COVID19 ve İktisadi Etkileri

Bu derste küresel ekonomide 20. yüzyılda yaşanan gelişmeler ve bu gelişmeler ışığında içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl başında dünya ekonomisinin genel durumu tartışılacaktır. Bu tartışma yapılırken COVID-19 pandemisinin ülke ekonomileri üzerindeki etkileri üzerinde özellikle durulacaktır. Ayrıca, Türkiye ekonomisi özelinde, Türkiye ekonomisinin güncel durumu ve farklı olası senaryolarda pandemi sırası ve sonrasında yaşanabilecek gelişmeler üzerinde de durulacaktır.