Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Sürdürülebilir Marka Yönetimi

 

Bugünün dünyasındaki yeni dinamikler ve değişen tüketici talepleri markaların itibarlarını, kârlılıklarını korumaları ve artırmaları için; marka değerlerinin ve tüm kavramların yeniden tanımlanmasını ve benimsenmesini zorunlu kılmaktadır. Ekonomik ,sosyal  ve çevresel faktörlerin neden olduğu baskı, birçok pazarın rekabet koşullarını da değiştirmiştir. Markaların tüketiciler tarafından tercih edilmeleri, toplum için değer yaratan ve bir 'amaç' benimseyen marka olmaları ancak koşulları stratejik olarak değerlendirebilmeleri ve yeni tanımlamaları benimsemeleri ile mümkün olmaktadır.

 

 Programın amacı daha iyi bir gelecek ve daha iyi bir yaşam için öncülük edecek yeni nesil marka liderleri yetiştirmektir.

 Günümüz koşullarında markaların tüketiciler tarafından tercih edilmeleri, toplum için değer yaratan ve bir 'amaç' benimseyen marka olmaları ile mümkündür. Sürdürülebilir bir marka yaratmak için günümüz tüketicisinin gözündeki marka değerinin ve tüm diğer kavramların kurumlar tarafından yeniden tanımlanması ve benimsenmesi zorunludur.

 Bu sertifika programı ile sosyal sorumluluk iletişiminin ötesine geçerek tüketici için değerli olan tüm kavramları anlayacak, markanızı nasıl,  “amaç odaklı” bir oluşumuna dönüştürebileceğinizin yolları keşfedeceksiniz.

Program sonunda anlamlı  ve amaç odaklı bir marka kurgulamak için gerekli ilhamı elde edeceksiniz. 

 Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ve Sürdürülebilirlik Akademisi’nin katkıları ve SDSN-TR desteğiyle oluşturduğu Sürdürülebilir Marka Yönetimi eğitimi, marka değerlerinin yeniden tanımlanması ve sürdürülebilir marka yönetimi ve karlılığı için doğru pazarlama ve iletişim stratejilerin oluşturulabilmesi için yol haritaları sunuyor. Sertifika Programı Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve lider marka, pazarlama ve sürdürülebilirlik uzmanları ile oluşturulmuş ve  workshoplar ile uygulama çalışmalarını da kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

Programda yer alan ana başlıklar:

 • Yeni Ekonomi, Yeni Kavramlar ve Sürdürülebilirlik
 • Marka Yönetiminde Yeni P'ler: Yaklaşımlar ve Sürdürülebilir Marka Stratejisi
 • Bugünün Ve Yarının Tüketicisinin Sosyolojik Değişimi
 • Tüketicide Marka Güveni Yaratmak
 • CMO’ların Değişen Görevleri
 • Marka ve Sürdürülebilir İnovasyon Kültürü
 • Dijital Çağda Amaç Odaklı Marka Hikayesi Kurgulamak Ve Anlatmak
 • Marka Aktivizmi
 • Sürdürülebilir Marka Yaratmak İçin Kurum İçi Girişimcilik ve Kurum Kültürü
 • Kurumsal Etik Kültürü: Sosyal Etki Mi, Yeni Kapitalizm Mi?
 • Paydaş Yönetimi ve İş Birlikleri