Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Sürdürülebilir Marka Yönetimi

 

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ve Sürdürülebilirlik Akademisi’nin katkıları ve SDSN-TR desteğiyle oluşturulan program  bugünün dünyasında markaların karşı karşıya olduğu riskleri fırsata çevirerek , amaç odaklı ,toplumsal ve çevresel etkilerini yöneten ve bu şekilde rakiplerine göre katma değer yaratan  markaların yol haritaları amacı ile tasarlanmıştır.

Markaların müşteri beklentilerini yönetmelerinin ,itibarlarını arttırmanın ,müşteri deneyimlerini tasarlamanın gereklilikleri eş zamanlı olarak 3P yi yönetmek ile diğer bir tanım ile  Sürdürülebilir Marka Yönetimi ile mümkündür.

 

Markaların, marka değerlerini ve tüm kavramları yeniden tanımlanmaları, benimsenmeleri gelişen ve değişen çağa ayak uydurabilmenin, kendi sektörlerinde varlıklarının devamını sağlamaları sonucunu doğuracaktır. Ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerin neden olduğu baskı, birçok pazarın rekabet koşullarını da değiştirmiştir. Markaların tüketiciler tarafından tercih edilmeleri, toplum için değer yaratan ve bir 'amaç' benimseyen marka olmaları ancak koşulları stratejik olarak değerlendirebilmeleri ve yeni tanımlamaları benimsemeleri ile mümkün olmaktadır.

 

 Sürdürülebilir  Marka Programı genel olarak  sürdürülebilir marka  yönetimi ile ilgili ihtiyaçlara  göre geliştirilmiş kapsamlı bir içeriğe sahiptir.

 

Programın eğitimcileri; ulusal ve uluslararası alanda uzman kişiler ve akademisyenlerdir.

 

Program haftaiçi Salı ve Perşembe akşamları 19:00 – 21:00 arasında, toplamda 11 ders ve 2 adet “cafe dialogue” adlı sohbet toplantılarından  oluşmaktadır. Program sonunda "Boğaziçi Üniversitesi Online Katılım Belgesi" verilecektir.

 

 

Programda yer alan ana başlıklar:

 • Yeni Ekonomi, Yeni Kavramlar ve Sürdürülebilirlik
 • Sürdürülebilir Pazarlama Yönetimi
 • letişimde Şeffaflık ve Güvenilirlik-Tüketici Ne Bekliyor ?
 • Sürdürülebilir Marka Yönetimi-Karlı ve Amaç Odaklı Markalar ve SDGs 
 • Sürdürülebilir Marka Stratejileri
 • Yeni Zamanda Toplum ve Tüketim / Tüketici Davranışları
 • Metaverse & Anlamlı Markalar Yaratmak
 • Markanızı Karbon Nötr Yapmak
 • Kurumsal Etik Kültürü
 • Marka Amacının Dönüştürücü Gücü
 • Markanızı Karbon Nötr Yapmak
 • Çeşitlilik  Dahil Etme ve Amaç Odaklı Marka Olmak
 • Marka Aktivizmi
 • Coffee Dialogue: Best Practices, Paydaş Yönetimi ve İşbirlikleri