Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Sürdürülebilir Finans Yönetici Eğitimi Sertifika Programı

Türkiye, Paris anlaşmasına taraf olarak iklim değişikliğiyle mücadele ederken sürdürülebilirlik kriterlerinin finansal piyasalara çok daha hakim olacağı yeni bir döneme girmiş oldu (oluyor). Bu bağlamda ortaya çıkan fırsatlar ve risklerin neler olduğunun tanımlanması, anlaşılması ve pozisyon alınması başta finans sektörü olmak üzere özel sektörü dolayısıyla tüm ülkeyi çok yakından ilgilendiriyor. Kurs, uluslararası finans mekanizmalarından yeşil tahvillere kadar Türkiye’nin yararlanmaya başladığı ya da başlayacağı birçok finansal kaynak ve mekanizmaların neler olduğunu, temellerini örnek uygulamalarla ortaya koyuyor ve Türk özel sektör profesyonellerinin konu hakkında aktif rol almalarını ve iş ortaklarını ya da müşterilerini yönlendirmelerini hedefliyor.  

“Sürdürülebilir finans bonosu ihraç toplamı Eylül 2021 itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %57 artışla 777,6 milyar $ ulaştı. Refinitive

Küresel sürdürülebilir kalkınma ve iklim hedeflerine ulaşmak için 2030 yılına kadar 90 trilyon dolara ihtiyaç duyulacak.

Avrupa'nın en büyük 10 bankası, 2030'a kadar toplam 1,5 trilyon dolar yeşil finansman sağlayacağını ve sağlanmasına aracılık edeceğini taahhüt etti. 

Kimler Katılabilir: Programa asgari lisans düzeyinde üniversite mezunu ve asgari 3 yıl deneyimli özel sektör çalışanları, finans uzmanları, ekonomistler, mühendisler, yönetici konumunda bulunan profesyoneller ve ilgi alanı sürdürülebilirlik olan tüm profesyoneller katılabilir.

 

Kimlerin katılımı hedefleniyor:  Çalışma alanları itibariyle sürdürülebilir finansmandan yararlanan, yararlanmak isteyen ya da müşterilerinin yatırımları bu alanda olan banka, finans, sigorta vb alanlarda çalışanlar.  Çalıştıkları kurum faaliyetlerinde yeşil dönüşüme liderlik edecek, şirket sahipleri, YK üyeleri, Orta ve üst düzey yöneticiler, müşterilerini bu alanda  yönlendirecek danışmanlar, kurumlarının yeşil dönüşümde görev alacak finans uzmanları, ekonomistler, risk değerleyiciler, teknik personel.