Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Stresli Süreçlerin Yönetiminde Farkındalık ve Adaptasyonun Önemi

   Üç bölümden oluşan eğitimin ilk bölümünde, öncelikle stresli süreçlerin etkilediği sistemler üzerinden geçilerek, bu etkinin yönetiminde farkındalık ve adaptasyon mekanizmalarının önemine değinilecektir.

   Eğitimin ikinci bölümünde, bilimsel çalışmalarla stresli süreçlerin yönetiminde etkili oldukları gösterilen bilinçli farkındalık (mindfulness) ve sağlıkla ilgili rutinler ve bunların uygulamaları tartışılacaktır.

   Son olarak, stresli süreçlerin etkileri ve yönetiminde,  sosyal ilişkilerin önemiyle ilgili araştırma bulguları paylaşılıp, sosyal bağların fiziksel ve ruhsal sağlığın korunmasındaki rolü üzerinde durulacaktır.

   Eğitim konuları, içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisiyle mücadeleye destek olması açısından, bu konuyla ilişkili bilimsel çalışmaları da ele alacak şekilde genişletilmiştir. 

 

15 Haziran 2020 Pazartesi saat 14:00 – 16:00

Stresli Süreçler: Etki, Farkındalık ve Adaptasyon Mekanizmaları

17 Haziran 2020 Çarşamba saat 14:00 – 16:00

Stresli Süreçlerin Yönetiminde Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) ve Rutinlerin Önemi

19 Haziran 2020 Cuma saat 14:00 – 16:00

Stresli Süreçlerde Sosyal İlişkiler ve Sağlık Yansımaları

 

Eğitimci             : Dr. Öğr. Üyesi Elif Aysimi Duman - Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 

Eğitim Süresi    : 6 saat