Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Sosyal Sorumluluk Okulu

   Dr. Aylin Löle koordinatörlüğünde, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) bünyesinde hayata geçecek olan Sosyal Sorumluluk Okulu bu kez 'Gönüllülük' konseptiyle kapılarını açıyor. Hem özel sektör hem de sivil toplum temsilcilerinin yer aldığı programda, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri 'Gönüllülük' perspektifinden ele alınacak. Sosyal Sorumluluk Okulu’nun Gönüllülük programında konuşmacılar A’dan Z’ye başarılı bir sosyal sorumluluk projesinin ipuçlarını bu kez ‘gönüllülük’ perspektifinden katılımcılarla interaktif bir şekilde paylaşacak. Program, pazarlama iletişiminden kurumsal iletişime kadar bu alanda deneyim elde etmek isteyenler ile sivil toplum kuruluşlarında kariyer hedefleyenler ve akademik çalışmalar yapanlara hitap edecek. 

   Programın Amacı: Sosyal sorumluluk her geçen gün şirketlerin ajandasında daha çok yer kaplıyor. Sürdürülebilirlik ve gönüllülük temasının ağırlık kazandığı günümüzde iş dünyası için kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yükselen bir ihtiyaç. Ancak bu konuda yetişmiş insan kaynağı sınırlı. Söz konusu program, bu alandaki açığı kapatmayı, kişilerin gerek bireysel olarak sivil toplum kuruluşlarına destek vermeleri gerekse çalıştıkları şirkette sosyal sorumluluk projelerine gönüllülük perspektifinden katkıda bulunmalarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

   Programın İçeriği ve Hedef Kitlesi: Sosyal Sorumluluk Okulu’nda en iyi örnekleri, kendi alanlarında uzman isimler anlatacak.  A’dan Z’ye başarılı bir sosyal sorumluluk projesinin gönüllülük esasından hayata geçirilmesi konusundaki ipuçları, katılımcılarla interaktif bir şekilde paylaşılacak. Program, sivil toplumda ve özel sektörde çalışan herkes ile bu alanda farkındalık yaratmak isteyen üniversite öğrencilerine de açık olacak.

 

Birinci Hafta:

09:50                  Açılış Konuşmaları

                             Dr. Tamer Atabarut-BÜYEM Müdürü

                             Zeynep Bodur Okyay - Kale Grubu Başkanı ve CEO

                             Dr. Aylin Löle - KSS Proje Danışmanı 

10:00-12:00        Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aygören - Boğaziçi Üniversitesi - Sosyal Girişimcilik

13:00-15:00        Rana Birden Çorbacıoğlu - Özel Sektör ve Sosyal Girişimcilik: İBSGÖ Ödül Programı

İkinci Hafta: 

10:00-12:00        Pelin Baykan-Yeni Bir Kariyer Alanı Olarak Sosyal Girişimci Olmak

13:00-15:00        Gözde Şekercioğlu-Sosyal Meselelerde Tasarım Odaklı Girişimcilik 

Üçüncü Hafta: 

10:00-12:00        Mesut Keskin - Sosyal Girişimcilik ve Teknoloji: "E-Bursum Örneği"

13:00-15:00        Emre Keskin - Sosyal Girişimcilik ve Topluluk Oluşturma

Dördüncü Hafta: 

10:00-12:00        Zeynep Meydanoğlu - Sosyal Girişim ve Hesap Verebilirlik İlişkisi 

13:00-15:00        Itır Erhart- Sosyal Girişim ve Hesap Verebilirlik İlişkisi

15:00-15:30        Katılım Sertifikası Dağıtımı ve Fotoğraf çekimi