Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Sosyal Sorumluluk Okulu

  Dr. Aylin Löle koordinatörlüğünde, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) bünyesinde ve Kale Grubu desteği ile hayata geçecek olan Sosyal Sorumluluk Okulu bu kez 'Sosyal Girişimcilik' konseptiyle kapılarını açıyor. “Sosyal Girişimcilik” temalı programımız Adobe Connect online platformu üzerinden 9 Mayıs Cumartesi günü başlıyor! Sosyal Sorumluluk Okulu’nun programında yer alan konuşmacılarımız A’dan Z’ye başarılı bir sosyal sorumluluk projesinin ipuçlarını bu kez ‘sosyal girişimcilik’ perspektifinden katılımcılarla interaktif bir şekilde paylaşacak. Program, pazarlama iletişiminden kurumsal iletişime kadar bu alanda deneyim elde etmek isteyenler ile sivil toplum kuruluşlarında kariyer hedefleyenler ve akademik çalışmalar yapanlara hitap edecek. 

   Programın Amacı: Sosyal sorumluluk her geçen gün şirketlerin ajandasında daha çok yer kaplıyor. Sosyal girişimcilik temasının ağırlık kazandığı günümüzde iş dünyası için kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yükselen bir ihtiyaç. Ancak bu konuda yetişmiş insan kaynağı sınırlı. Söz konusu program, bu alandaki açığı kapatmayı, kişilerin gerek bireysel olarak sivil toplum kuruluşlarına destek vermeleri gerekse çalıştıkları şirkette sosyal sorumluluk projelerine sosyal girişimcilik perspektifinden katkıda bulunmalarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

   Programın İçeriği ve Hedef Kitlesi: Sosyal Sorumluluk Okulu’nda en iyi örnekleri, kendi alanlarında uzman isimler anlatacak.  A’dan Z’ye başarılı bir sosyal sorumluluk projesinin sosyal girişimcilik esasından hayata geçirilmesi konusundaki ipuçları, katılımcılarla interaktif bir şekilde paylaşılacak. Program, sivil toplumda ve özel sektörde çalışan herkes ile bu alanda farkındalık yaratmak isteyen üniversite öğrencilerine de açık olacak.

 

9 Mayıs 2020

                             Açılış Konuşmaları

10:30-10:45        Dr. Tamer Atabarut-BÜYEM Müdürü

10:45-11:00        Zeynep Bodur Okyay - Kale Grubu Başkanı ve CEO   

9 Mayıs 2020       

11:00-12:30        Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aygören - Boğaziçi Üniversitesi - Sosyal Girişimcilik

10 Mayıs 2020

11:00-12:30        Rana Birden Çorbacıoğlu - Özel Sektör ve Sosyal Girişimcilik: İBSGÖ Ödül Programı

16 Mayıs 2020

10:00-12:00        Pelin Baykan-Yeni Bir Kariyer Alanı Olarak Sosyal Girişimci Olmak

17 Mayıs 2020

13:00-15:00        Gözde Şekercioğlu-Tasarım Odaklı Sosyal Girişimcilik

30 Mayıs 2020

10:00-12:00        Mesut Keskin - Sosyal Girişimcilik ve Teknoloji: "E-Bursum Örneği"

31 Mayıs 2020

13:00-15:00        Emre Keskin - Sosyal Girişimcilik ve Topluluk Oluşturma

6 Haziran 2020

10:00-12:00        Zeynep Meydanoğlu - Sosyal Girişim ve Hesap Verebilirlik İlişkisi 

7 Haziran 2020

13:00-15:00        Itır Erhart- Sosyal Girişim ve Hesap Verebilirlik İlişkisi