Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Satınalma Aktörlüktür

Eğitim, satınalma paydaşlarının, tedarikçi ve kişi envanterlerine göre ortaya çıkabilecek kişilik türlerine göre stratejik davranış biçimleri geliştirmelerine yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Katılımcıların aktif olarak yer alacağı eğitimde, rol oynama tekniği ile yaparak ve yaşayarak öğrenmenin gerçekleşmesi amaçlamaktadır.
KİŞİLİK ENVANTERİ: Temel kişilik özelliklerini doğrultusunda davranış biçimleri incelenecek ve ortaya çıkabilecek farklı iletişim durumları üzerinden kişilerin güçlü ve zayıf yönleri tartışılacaktır.
TEDARİKÇİ ENVANTERİ: Tedarik zincirinde ürün/hizmet sağlayan firmalarlarla yapılan calışmalarda talep sahibi ile tedarikçinin piyasadaki mevcut pozisyonlarına göre pazarlık kabiliyetleri geliştirilmesi ve stratejik davranış biçimleri ortaya çıkarılması sağlanacaktır.
PAYDAŞ ENVANTERİ: Bireyin kendini ve tedarik zincirinde görev alan farklı kişilerin davranış biçimleri incelenecektir.