Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Sanatla Yaratıcı Liderlik İletişimi


 

 PROGRAMIN SÜRESİ:
 

Program, birbirini takip eden haftalarda aynı gün ve saatte tekrarlanacak 4 modülden oluşmaktadır. Modüllerde, canlı ders anlatımına dayalı online dersler, aktiviteler, bireysel ve grup çalışmaları olmak üzere farklı öğrenme alanları yer almaktadır.

Program dahilindeki 4 haftalık tüm öğrenme alanları (online dersler ve ders ile alakalı tüm proje,  aktivite ve görüşmeler dahil olmak üzere) toplamda 12 saatlik bir süreyi kapsamaktadır.

7 Temmuz 2020 Salı 19.30: 1. Modül (İletişim ve Sanat: Duygulara Seslenmek)

14 Temmuz 2020 Salı 19.30: 2. Modül (Liderlik İletişiminde Sanat)

21 Temmuz 2020 Salı 19.30: 3 Modül (Yeni Dönem Liderlik Kavramı ve İletişimde Yaratıcılık)

28 Temmuz 2020 Salı 19.30: 4. Modül (Genel Değerlendirme: Liderler için Sanata Dayalı Yaratıcı İletişim)

Programa %80 oranında devam eden katılımcılara, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından katılım belgesi verilecektir.
 
 KATILIMCI PROFİLİ:
 
Program liderlik iletişimini geliştirmeye yönelik bir eğitim olduğu için katılımcılar;
 • Yeterli deneyime sahip olmaları açısından, 5 yıldan fazla yönetim deneyimine sahip olanlar,
 • Liderlik alanında deneyime sahip olmaları açısından, şirket sahibi, yönetici ya da danışmanlardan oluşmaktadır.

 ÖĞRENME HEDEFLERİ:

Bu programda, katılımcıların;

 • Yaratıcılıklarının artırılması ve Paradoksal bakış açısı ile karmaşık ortamlarda daha geniş açıdan değerlendirmeler yapabilmeleri,
 • Sosyal ve duygusal alanlardaki gelişimleri ile iletişim becerilerinin artırılması,
 • Toplumsal olaylara karşı daha duyarlı bir yaklaşım kazanmaları,
 • Günlük stres ve yorgunluğa karşı daha olumlu duygu durumu kazanmaları,
 • Medya ve iletişim alanlarındaki tarihsel gelişimleri anlayıp değerlendirebilmeleri,
 • Dönem ile ilgili genel değişimleri anlayabilmeleri ve değerlendirebilmeleri,
 • Liderlik tanımlamaları ve bu kavramın güncel yansımaları konusunda bilgi sahibi olmaları,
 • Sözlü ve sözsüz iletişim alanında becerilerinin artırılması,
 • Kendilerine özgü yaratıcı liderlik iletişim kanallarının ortaya çıkarılması,
 • Sanatla yaratıcı iletişim metotlarını verimli kullanabilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

 PROGRAM İÇERİĞİ:
 
Program, birbirini takip eden haftalarda aynı gün ve saatte başlayacak 4 modülden oluşmaktadır: Bu modüllerde yer alan online derslerin 4 hafta boyunca Salı günleri saat 18.00’de başlaması; 60 ila 120 dakika arasında değişen sürelerde gerçekleşmesi planlanmaktadır. Her bir modül için gerçekleşecek  online dersler için süreler aşağıda modül başlıkları altında belirtilmiştir.  Bununla beraber, katılımcının programına göre planlanabilecek ders dışı öğrenme alanları ve görüşmeler için süreler de ayrıca her başlık altında detaylı olarak yer almaktadır. Programın başında ve sonunda, yine katılımcıların programına uygun şekilde planlanacak 30 dakikalık ön/son test görüşmeleri bulunmaktadır. Detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:
 
MODÜL 1: İLETİŞİM VE SANAT: DUYGULARA SESLENMEK MODÜL 1: İLETİŞİM VE SANAT: DUYGULARA SESLENMEK
 
 1. Giriş ve Tanışma

Online Ders Sunum: Programın amacı nedir? Hangi konular yer almaktadır?

Online Ders Aktivite: Tanışma etkinliği.

Bireysel Ödev: Kendini ve Liderlik kavramını tanımlamak.

 1. Çağımıza Genel Bakış: Post’lar Dönemi

Online Ders Sunum: Çağımıza genel bakış, kavramlarla yeni dönem.

Online Ders Aktivite: Kendi hayatımızdan hikayeler üretmek.

 1. Medya ve İletişim Teknolojilerinin Değişimi Dönemi

Online Ders Sunum: İletişim nedir? İletişim kanallarının tarihsel değişimi.

Online Ders Aktivite: Geleceğin iletişim teknolojisini yaşamak.

 1. İletişimde Sanatsal Yaklaşımlar

Online Ders Sunum: Çağımızda sanat iletişimin neresindedir. Sanatsal yaklaşımlar nelerdir.

Bireysel Proje: Liderini anlat.

 
 
MODÜL 2: LİDERLİK İLETİŞİMİNDE SANAT
 
 1. Liderin Sanata Dayalı İletişimi

Online Ders Sunum: Liderler iletişimlerinde sanatı nasıl kullanılırlar? Hangi kanallara başvururlar?

Online Ders Aktivite: Sanata Dayalı İletişimde Liderlik çizimi.

 1. Liderin Sözlü İletişimi

Online Ders: Sözel iletişim nedir? Profesyonel nefes ve ses kullanımı.

Aktivite: Ses ve nefes egzersizleri.

 1. Liderin Sözsüz İletişimi

Online Ders: Sözsüz iletişim nedir? Sesimizi şekillendirmek ve vücut dili.

Aktivite: Tonlama ve vurgu çalışmaları.

Grup Çalışması: Tonlama diyalogları.

 
MODÜL 3: YENİ DÖNEM LİDERLİK KAVRAMI VE İLETİŞİMDE YARATICILIK
 
 1. Yeni Dönemde Liderlik

Online Ders Sunum: Liderlik kavramları? Öğrenen lider olmak.

Online Ders Aktivite: Liderlik yaklaşımları üzerine diyaloglar.

 1. Paradoksal Liderlik ve Yaratıcılık

Online Ders Sunum: Paradoksal liderlik nedir? Yaratıcılık ve spontanitenin önemi.

Bireysel Ödev: Günümüzün paradoksal liderleri.

 1. Rekabetçi Değerler Liderliği Modeli

Online Ders Sunum: Rekabetçi Değerler Liderliği nedir? Çağımızda neden önemlidir.

Online Ders Aktivite: Rekabetçi Değerler Liderini oynamak.

Grup Çalışması: Liderde dönüşümün hikayesi.

 

MODÜL 4: GENEL DEĞERLENDİRME: LİDERLER İÇİN SANATA DAYALI YARATICI İLETİŞİM


 1. Liderin Alet Çantası: Sanata Dayalı İletişim için Neler Yapmalıyız?

Online Ders Sunum: Neler öğrendik, neler yapacağız.

Online Ders Aktivite: Zihin haritası.