Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Python ile Veri Bilimi ve Uygulamaları

Veri Biliminin, iş süreçlerini iyileştirmede, müşteri menuniyetini arttırmada ve organizasyon içindeki problemlerin çözümünde kullanımı Python programlama dili ile işlenecektir. Python dilinin kullanım temelleri öğrenilecek ve sonrasında veri bilimi süreci içerisinde kullanılacak olan python kütüphaneleri detaylı ve uygulamalı olarak işlenecektir. Veri bilimi konuları detaylı olarak işlendikten sonra gerçek vaka çalışmalarının çözümlenmesi ile veri bilimi süreci uygulamalı olarak pekiştirilecektir.

 

Python Programlama diline giriş, Python Veri Bilimi Kütüphaneleri

Python programlama dilinin temel veri yapıları anlatıldıktan sonra koşullu durumlar ve döngü yapıları işlenecektir. Sonrasında ise fonksiyonlar işlenerek veri bilimine yönelik modüllerin kullanımı detaylı olarak gösterilecektir. Bu bölümde python dilinin kullanım temelleri öğrenilecek ve ileriki ders konularında ise veri bilimine yönelik olarak kullanılacak numpy, pandas ve scikit-learn gibi birçok veri bilimi python kütüphaneleri detaylı ve uygulamalı olarak işlenecektir. 

 

Veri Bilimi

Veri bilimine yönelik veri toplama, temizleme ve temizlenen verinin ilişkisel veri tabanlarında saklanmasına yönelik modellenmesi konuları işlendikten sonra veri bilimine yönelik doğrusal cebir, olasılık ve istatistik konuları işlenecektir. Sonrasında detaylarıyla Açıklayıcı, Tahminleyici ve Kuralcı veri analitiği konuları işlenecektir. Veri bilimi projesi süreçlerinin işlenmesi ile birlikte bu süreçte kullanılacak olan makine öğrenmesinin temelleri verilecektir. Bu eğitim kapsamında veri bilimi problemlerinden sınıflandırma, kümeleme, birliktelik kural madenciliğini içeren veri madenciliği ve metin madenciliği yaklaşımları anlatılacaktır. Bu yaklaşımlarda kullanılan karar ağaçları ve yapay sinir ağları gibi birçok farklı makine öğrenmesi ve derin öğrenme teknikleri işlenecek. Öğrenilen veri bilimi teknikleri ve yaklaşımlarıyla örnek bir vakanın uygulamalı olarak çözümlenmesi gerçekleştirilecektir.

 

Program sonunda yapılacak olan online sınavda başarılı olan katılımcılara " Boğaziçi Üniversitesi Başarı Belgesi" verilecektir.