Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Proje Yönetimi (PMI Uyumlu) Sertifika Programı

Bu program, başlı başına bir disiplin olarak önemini ispatlamış ve gerek özel sektör ve gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında aranan bir yetkinlik haline gelmiş olan proje yönetimi konusunun detaylarının “Project Management Institute (PMI)” metodolojisi çerçevesinde aktarımını içermektedir. PMI tarafından PMP sertifikası almaya yönelik PMP sınavının ön şartı; 4 yıllık üniversite mezunları için en az 35 saatlik proje yönetimi eğitim almaktır. Bu bağlamda 72 saatlik bu program bu ön şartın yerine getirilmesinin yanısıra vaka çalışması, MSProject eğitimi ve örnek sınav uygulamaları ile proje yönetimi eğitimini daha da zenginleştirmektedir.

PY 101 : Proje Yönetimi Çerçevesi (24 saat)

       Proje Yönetimi Temel Kavramları

       Proje Yönetiminde Organizasyonun Etkileri

       Proje Yöneticisinin Özellikleri

       Proje Paydaşları ve Yönetişim

       Proke Ekibi

       Proje Yaşam Döngüsü

       Proje Yönetimi Süreçleri – Başlangıç, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapanış

       Proje Yönetimi Bilgi Alanları ve Proje Yönetim Süreçlerine Bağlantısı

PY 102 : Proje Yönetimi Bilgi Alanları (24 saat)

       Proje Kapsam Yönetimi

       Proje Zaman Yönetimi

       Proje Maliyet Yönetimi

       Proje Kalite Yönetimi

       Proje Risk Yönetimi

       Proje İnsan Kaynakları Yönetimi

       Proje Paydaş Yönetimi

       Proje İletişim Yönetimi

       Proje Tedarik Yönetimi

          Proje Entegrasyon Yönetimi

PY 103 : Proje Yönetimi Uygulamaları (24 saat)

      MSProject Kullanımı 

      Vaka Çalışması 

      Proje Yönetimi Metodolojileri 

      Proje Yönetiminde Çevik Uygulama

      PMP Sertifika Sınavı Bilgilendirme Çalışmaları

 

GÜN ve SAATLER       : Salı, Perşembe 18:30-21:30 ve Cumartesi, Pazar 10:00-13:00

(Program toplam 72 saatten oluşmaktadır.)

Eğitimler online interaktif olarak Zoom platformu üzerinden yapılmaktadır. İnteraktif eğitim olması nedeniyle derslerde kayıt alınmamaktadır.

Programın sonunda online olarak Boğaziçi Üniversitesi Yeterlik Sertifikası almaya hak kazanabilmek için programa %80 oranında katılım sağlamış olmak, program içerisinde verilen ödevleri yapmak ve program sonunda yapılacak olan sınavda başarı sağlamak gerekmektedir.