Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Profesyonel Gelişim Seminerleri - Yeni Dünya Düzeninde Yönetim

BUYEM, Profesyonel Gelişim Seminerleriyle her şeyin hızla değiştiği küresel dünyada bireylerin değişim karşısındaki uyumu, kendi kişisel gelişimlerine yapacakları yatırımla, başarı için gereken kişisel beceri ve nitelikleri belirleme ve geliştirme fırsatına sahip olmalarının getirdiği avantajla yeni dünya düzenine hızlı adapte olma, motivasyonlarını, performanslarını arttırma fırsatını bulacaklardır.

Kurumsal Sürdürülebilirliğin Temelleri, İklim Krizi ve SKA'lar - Prof. Dr. Fikret Adaman

Değişim ve Çeşitlilik Yönetimi - Dr. Duygu Salman

Uzaktan Yönetim ile Yeni Pazarlara Açılabilmek - Altay Ayhan

E-Ticaret ve Yeni Pzarlara Açılmak - Prof. Dr. Hande Türker

Kürselleşmenin Dünü, Bugünü ve Yarını - Doç. Dr. Osman Sabri Kıratlı

Son yirmi yıldaki meta-analizlerin vazgeçilmez kelimesi küreselleşme. Ancak herkes küreselleşmeden bahsetse de aslında küreselleşmenin ne olduğu konusunda bir fikir birliğinden söz etmek pek mümkün değil. Bu derste küreselleşme olgusunu masaya yatıracak, başta ekonomik ve politik saç ayaklarıyla küreselleşmeyi önce tanımlamaya ve bu tanımdan hareketle ölçmeye çalışacağız. Dersin ikinci aşamasında ise küreselleşmenin, ülkeler ve bireyler üzerindeki etkilerini inceleyecek ve COVID-19 sonrası dünyada küresel ekonomik ve politik düzenin nasıl olabileceğine dair analizler yapacağız. 

Türkiye Ekonomisi ve Küresel Gelişmeler: COVID19 ve İktisadi Etkiler - Prof. Dr. Ceyhun Elgin

Küresel ekonomide 20. yüzyılda yaşanan gelişmeler ve bu gelişmeler ışığında içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl başında dünya ekonomisinin genel durumu tartışılacaktır. Bu tartışma yapılırken COVID-19 pandemisinin ülke ekonomileri üzerindeki etkileri üzerinde özellikle durulacaktır. Ayrıca, Türkiye ekonomisi özelinde, Türkiye ekonomisinin güncel durumu ve farklı olası senaryolarda pandemi sırası ve sonrasında yaşanabilecek gelişmeler üzerinde de durulacaktır.

(Büyük) Veril İle Yönetim ve Dönüşüm - Dr. Hayri Tongarlak

Yeni Dünya Düzeni, Dönüşen Toplum ve Türkiye - Prof. Dr. Zafer Yenal

Çevik Dönüşüm ve İK - Gezin Cankat

Siber Dünyanın Tehlikeleri ile Başa Çıkmak - Doç. Dr. Bilgin Metin

Nasıl Rekabet Edeceğiz? Önce Strateji - Dr. Behice Ertenu

Dijital Dünyada Etkileşim - Prof. Dr. Ayşegül Toker

 • Dijital dünyaya bakış
 • Büyük veri ve iş analitiği
 • Veri madenciliği
 • İstatistiksel model kurma
 • Yapay zeka,makine öğrenmesi ve derin öğrenme
 • Veri işleme
 • Optimizasyon yaklaşımı
 • Sistemlerin kullanımı
 • Sektör uygulamalarından örnekler
 • Sürekli dönüşüme uğrayan dijital dünyadaki yeni gelişen yöntemlere hakim olmak ve müşteri
 • Trendlerini hızlıca analiz etmek
 • Büyük boyutta verilerin işlendiği sistemler konusunda bilgi sahibi olma
 • Büyük veri problemlerinin çözümleri ve yenilikçi uygulamalar
 • Müşteri yönetimi ilişkileri