Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 
TARİH 16/07/2020
SÜRE 2 Saat
YER Online Sanal Sınıf
Fiyat 150 TL

Profesyonel Gelişim Seminerleri - Yeni Dünya Düzeninde Yenilenen Kavramlar

Küreselleşmenin Dünü, Bugünü ve Yarını - Doç. Dr. Osman S. Kıratlı

Son yirmi yıldaki meta-analizlerin vazgeçilmez kelimesi küreselleşme. Ancak herkes küreselleşmeden bahsetse de aslında küreselleşmenin ne olduğu konusunda bir fikir birliğinden söz etmek pek mümkün değil. Bu derste küreselleşme olgusunu masaya yatıracak, başta ekonomik ve politik saç ayaklarıyla küreselleşmeyi önce tanımlamaya ve bu tanımdan hareketle ölçmeye çalışacağız. Dersin ikinci aşamasında ise küreselleşmenin, ülkeler ve bireyler üzerindeki etkilerini inceleyecek ve COVID-19 sonrası dünyada küresel ekonomik ve politik düzenin nasıl olabileceğine dair analizler yapacağız. 

Türkiye Ekonomisi ve Küresel Gelişmeler: COVID19 ve İktisadi Etkiler - Prof.Dr. Ceyhun Elgin

Küresel ekonomide 20. yüzyılda yaşanan gelişmeler ve bu gelişmeler ışığında içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl başında dünya ekonomisinin genel durumu tartışılacaktır. Bu tartışma yapılırken COVID-19 pandemisinin ülke ekonomileri üzerindeki etkileri üzerinde özellikle durulacaktır. Ayrıca, Türkiye ekonomisi özelinde, Türkiye ekonomisinin güncel durumu ve farklı olası senaryolarda pandemi sırası ve sonrasında yaşanabilecek gelişmeler üzerinde de durulacaktır.

Şikayet: Gündelik 'Kızgınlığın’ Sosyolojisi - Doç. Dr. Umut Türem

Siber Dünyanın Tehlikeleri - Doç. Dr. Bilgin Metin

Dijital dönüşüm özellikle  internet ve mobil cihazlar üzerinden  günlük hayatı kolaylaştıran çeşitli çözümler ile günlük hayatımıza girmiş ve günlük hayatımızın vazgeçilmez parçaları haline gelmiştir. Bu durum, kullanıcıları siber saldırılara daha açık hale getirmiştir. Bu derste güncel siber tehditler ele alınacak ve pratik çözümler önerilecektir.

Pandeminin Gör Dediği: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği - Dr. Sevgi Kesim

Siyaset Sosyolojisi ve Biyopolitika - Dr. Kutluğhan Soyubol

Dünyada ve Türkiye’de dijital dönüşümün hangi alanlarda ve nasıl gerçekleştiği çeşitli örneklerle tartışılacaktır. Dijital dünyanın bireyleri ve kurumları nasıl dönüştürdüğü, yeni dijital tüketicinin istek ve davranışları iModern devlet nedir? Ne tür mekanizmalar üzerinden çalışır? Vatandaşı olduğumuz devletlerle ilişkilerimizi sosyolojik bir perspektiften nasıl değerlendirebiliriz?
Devletlerin kendi toplumları ile ilgili tahayyül ve planları nasıl şekillenir? Söz konusu devlet mekanizmaları devleti yöneten kadroların değişimi ile orantılı bir şekilde değişir mi? Refah Devleti bir hedef mi yoksa bir yanılsama mı? Bu derste bu ve benzeri soruları son dönemlerde hararetle tartışılan siyaset sosyolojisi ve biyopolitika literatürü ve kimi güncel örnekler eşliğinde masaya yatıracağız

Dijital Dönüşümü Anlamak - Prof. Dr. Hande Türker

Dünyada ve Türkiye’de dijital dönüşümün hangi alanlarda ve nasıl gerçekleştiği çeşitli örneklerle tartışılacaktır. Dijital dünyanın bireyleri ve kurumları nasıl dönüştürdüğü, yeni dijital tüketicinin istek ve davranışları irdelenecektir.

 

İklim Değişikliği - Levent Kurnaz

İklim değişikliği insanlık tarihinde karşımıza çıkan en büyük problemdir. Bu problemi yaratan insanlardır ve çözümü de insanlar bulmak zorundadır. Eğer çözüm yaratamayacak olursak yaşamımızın her unsuru etkileneceğinden ve bu etkilerin önemli kısmını da çocuklarımız ve torunlarımız yaşayacağından hem bu problemi önlemeyi hem de kendimizi korumak için almamız gereken önlemleri öğrenmeliyiz.

Stresli Süreçlerin Yönetimi - Dr. Elif Aysimi Duman

Stresli süreçlerin etkilediği sistemler üzerinden geçilerek, bu etkinin yönetiminde farkındalık ve adaptasyon mekanizmalarının önemi, bilimsel çalışmalarla stresli süreçlerin yönetiminde etkili oldukları gösterilen bilinçli farkındalık (mindfulness) ve sağlıkla ilgili rutinler ve bunların uygulamaları tartışılacak ve stresli süreçlerin etkileri ve yönetiminde,  sosyal ilişkilerin önemiyle ilgili araştırma bulguları paylaşılıp, sosyal bağların fiziksel ve ruhsal sağlığın korunmasındaki rolü üzerinde durulacaktır.

Kişilik Tiplerine Göre Davranış Modellleri - Ahmet Yardımcı

Bizler aynı mıyız? Hayır, hiçbirimiz aynı değiliz, her birimiz farklıyız. Tüm iletişimde olduğumuz kişilere aynı şekilde davranırsak aynı sonucu elde edemeyiz. Bu eğitim sayesinde hem kendi kişilik tiplerimizi ortaya çıkaracağız, hem de iletişim kurduğumuz kişilerin tiplerini analiz edebilecek ve kişilik tiplerine göre nasıl davranmamız gerektiğini öğreneceğiz.

Gelin bu keyifli eğitimde buluşalım, insanları  daha yakından tanıyalım!

  •  Aynı Değiliz Biz, Farklıyız!
  • Kişilik Tipleri Testi
  • Kişilik Tipleri Davranış Biçimleri
  • Aynı Durum Karşısında Kişilik Tiplerinin Verdiği Farklı Tepkiler
  • Kişilik Tiplerinde Dikkat Etmemiz Gereken Konular

 

Kişilik Tipleri Testi

https://www.youtube.com/watch?v=QJAM6IOOOTQ

Pozitif İletişim Metodolojisi - Buyçe Narter

İletişim kurarken bazen istemeden de olsa iletişim zehirlerini ortaya çıkarabiliyoruz. Bu da anlatmak istediğimizi anlatamadan anlaşmazlıklara yol açıyor ve bir anda iletişimsizliğe dönüşebiliyor. Bu eğitim sayesinde iletişim zehirlerini ortadan kaldıracak, pozitif iletişim metodolojisi ile iletişimde anlaşma boyutuna rahatça ulaşabileceksiniz. Bu eğitim hayatınızın her anında işe yarayacak ve daha mutlu olmanızı sağlayacaktır.

Gelin bu keyifli eğitimde buluşalım, pozitif iletişim metodolojisini hayatımıza uygulayalım!

  • İletişim Bileşenleri
  • İletişim Zehirleri
  • Zehirlere Panzehir Uygulaması
  • Pozitif İletişim Metodolojisi

Ruh-Zihin-Beden Bütünlüğü: Sağlıkta Bütünsel Yaklaşım - Dr. Erol Ergüler

Sağlıklı bir birey olabilmek için öncelikle ruh-zihin-beden bütünlüğünün sağlanmasının önemini tartışacağız ve sağlığımızda o bütünsel dengeyi nasıl oluşturabileceğimizi konuşacağız.

 Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.
Online Sanal Sınıf
150 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

12 oturum | 24 Saat
Online Sanal Sınıf
1500 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Online Sanal Sınıf
150 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Online Sanal Sınıf
150 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Sanal Sınıf
150 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Online Sanal Sınıf
150 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Sanal Sınıf
150 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Sanal Sınıf
150 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Sanal Sınıf
150 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Sanal Sınıf
150 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Online Sanal Sınıf
150 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Sanal Sınıf
150 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Online Sanal Sınıf
150 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.