Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Profesyonel Gelişim Seminerleri - Yeni Dünya Düzeninde Liderlik

BUYEM, Profesyonel Gelişim Seminerleriyle her şeyin hızla değiştiği küresel dünyada bireylerin değişim karşısındaki uyumu, kendi kişisel gelişimlerine yapacakları yatırımla, başarı için gereken kişisel beceri ve nitelikleri belirleme ve geliştirme fırsatına sahip olmalarının getirdiği avantajla yeni dünya düzenine hızlı adapte olma, motivasyonlarını, performanslarını arttırma fırsatını bulacaklardır.

Yeni Normalde Liderlik - Dr. Burçin Doğru

Uzaktan Ekip Yönetimi - Dr. Behice Ertenu

Covid-19 nedeniyle beklenmedik bir hızda dijital platformları hayatımızın her alanında kullanmaya başladık ve oldukça hazırlıksız yakalandık.  Eskiden yüz yüze gelerek ortak çalışmaya alıştığımız takım arkadaşlarımızla farklı nitelikteki sorunları sanal ortamda çözmenin sıkıntılarını hep beraber yaşıyoruz.

Liderlik dendiğinde yenilikler ve değişime uyum, hatta önderlik etmek akla gelir. Ancak, günümüzde liderlik ancak tüm paydaşların ortak katılımını sağlamak ve tek hedefe gönüllü olarak bağlanmalarını özendirmek çok değerli olmuştur.

Motivayon ve Geri Bildirim - Elif Bulak

 • Geribildirimin temel adımlar
 • Temiz iletişiminin uygulanması
 • Motivasyonu etkileyen ana unsurlar 
 • Yeni nesil yönetim araçları ile motivasyon yönetimi

Pozitif İletişim Metodolojisi - Buyçe Narter

İletişim kurarken bazen istemeden de olsa iletişim zehirlerini ortaya çıkarabiliyoruz. Bu da anlatmak istediğimizi anlatamadan anlaşmazlıklara yol açıyor ve bir anda iletişimsizliğe dönüşebiliyor. Bu eğitim sayesinde iletişim zehirlerini ortadan kaldıracak, pozitif iletişim metodolojisi ile iletişimde anlaşma boyutuna rahatça ulaşabileceksiniz. Bu eğitim hayatınızın her anında işe yarayacak ve daha mutlu olmanızı sağlayacaktır.

Gelin bu keyifli eğitimde buluşalım, pozitif iletişim metodolojisini hayatımıza uygulayalım!

 • İletişim Bileşenleri
 • İletişim Zehirleri
 • Zehirlere Panzehir Uygulaması
 • Pozitif İletişim Metodolojisi

 

Kürselleşmenin Dünü, Bugünü ve Yarını - Doç. Dr. Osman Sabri Kıratlı

Son yirmi yıldaki meta-analizlerin vazgeçilmez kelimesi küreselleşme. Ancak herkes küreselleşmeden bahsetse de aslında küreselleşmenin ne olduğu konusunda bir fikir birliğinden söz etmek pek mümkün değil. Bu derste küreselleşme olgusunu masaya yatıracak, başta ekonomik ve politik saç ayaklarıyla küreselleşmeyi önce tanımlamaya ve bu tanımdan hareketle ölçmeye çalışacağız. Dersin ikinci aşamasında ise küreselleşmenin, ülkeler ve bireyler üzerindeki etkilerini inceleyecek ve COVID-19 sonrası dünyada küresel ekonomik ve politik düzenin nasıl olabileceğine dair analizler yapacağız. 

Türkiye Ekonomisi ve Küresel Gelişmeler: COVID19 ve İktisadi Etkiler - Prof. Dr. Ceyhun Elgin

Küresel ekonomide 20. yüzyılda yaşanan gelişmeler ve bu gelişmeler ışığında içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl başında dünya ekonomisinin genel durumu tartışılacaktır. Bu tartışma yapılırken COVID-19 pandemisinin ülke ekonomileri üzerindeki etkileri üzerinde özellikle durulacaktır. Ayrıca, Türkiye ekonomisi özelinde, Türkiye ekonomisinin güncel durumu ve farklı olası senaryolarda pandemi sırası ve sonrasında yaşanabilecek gelişmeler üzerinde de durulacaktır.

Stresli Süreçlerin Yönetimi - Dr. Elif Aysimi Duman

Stresli süreçlerin etkilediği sistemler üzerinden geçilerek, bu etkinin yönetiminde farkındalık ve adaptasyon mekanizmalarının önemi, bilimsel çalışmalarla stresli süreçlerin yönetiminde etkili oldukları gösterilen bilinçli farkındalık (mindfulness) ve sağlıkla ilgili rutinler ve bunların uygulamaları tartışılacak ve stresli süreçlerin etkileri ve yönetiminde,  sosyal ilişkilerin önemiyle ilgili araştırma bulguları paylaşılıp, sosyal bağların fiziksel ve ruhsal sağlığın korunmasındaki rolü üzerinde durulacaktır.

Yeni Dünya Düzeni, Dönüşen Toplum ve Türkiye - Prof. Dr. Zafer Yenal

Çevik Dönüşüm ve İK - Gezin Cankat

Siber Dünyanın Tehlikeleri ile Başa Çıkmak - Doç. Dr. Bilgin Metin

Kriz Yönetimi - Tülin Arman

Dijital Dünyada Etkileşim - Prof. Dr. Ayşegül Toker

 • Dijital dünyaya bakış
 • Büyük veri ve iş analitiği
 • Veri madenciliği
 • İstatistiksel model kurma
 • Yapay zeka,makine öğrenmesi ve derin öğrenme
 • Veri işleme
 • Optimizasyon yaklaşımı
 • Sistemlerin kullanımı
 • Sektör uygulamalarından örnekler
 • Sürekli dönüşüme uğrayan dijital dünyadaki yeni gelişen yöntemlere hakim olmak ve müşteri
 • Trendlerini hızlıca analiz etmek
 • Büyük boyutta verilerin işlendiği sistemler konusunda bilgi sahibi olma
 • Büyük veri problemlerinin çözümleri ve yenilikçi uygulamalar
 • Müşteri yönetimi ilişkileri