Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 
TARİH 20/10/2020
SÜRE 24 Saat
YER Online Canlı İnteraktif Eğitim
Fiyat 1800 TL

Profesyonel Gelişim Seminerleri - Yeni Dönemde Liderlik

Büyem, Profesyonel Gelişim Seminerleriyle,  her şeyin hızla değiştiği küresel dünyada bireylerin değişim karşısındaki uyumu, kendi kişisel gelişimlerine yapacakları yatırımla, başarı için gereken kişisel beceri ve nitelikleri belirleme ve geliştirme fırsatına sahip olmalarının getirdiği avantajla yeni dünya düzenine hızlı adapte olma, motivasyonlarını, performanslarını arttırma fırsatını bulacaklardır.

Yeni Normalde Liderlik - Dr. Burçin Doğru

Küreselleşmenin Dünü, Bugünü ve Yarını - Doç. Dr. Osman S. Kıratlı

Son yirmi yıldaki meta-analizlerin vazgeçilmez kelimesi küreselleşme. Ancak herkes küreselleşmeden bahsetse de aslında küreselleşmenin ne olduğu konusunda bir fikir birliğinden söz etmek pek mümkün değil. Bu derste küreselleşme olgusunu masaya yatıracak, başta ekonomik ve politik saç ayaklarıyla küreselleşmeyi önce tanımlamaya ve bu tanımdan hareketle ölçmeye çalışacağız. Dersin ikinci aşamasında ise küreselleşmenin, ülkeler ve bireyler üzerindeki etkilerini inceleyecek ve COVID-19 sonrası dünyada küresel ekonomik ve politik düzenin nasıl olabileceğine dair analizler yapacağız. 

Türkiye Ekonomisi ve Küresel Gelişmeler: COVID19 ve İktisadi Etkiler - Prof.Dr. Ceyhun Elgin

Küresel ekonomide 20. yüzyılda yaşanan gelişmeler ve bu gelişmeler ışığında içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl başında dünya ekonomisinin genel durumu tartışılacaktır. Bu tartışma yapılırken COVID-19 pandemisinin ülke ekonomileri üzerindeki etkileri üzerinde özellikle durulacaktır. Ayrıca, Türkiye ekonomisi özelinde, Türkiye ekonomisinin güncel durumu ve farklı olası senaryolarda pandemi sırası ve sonrasında yaşanabilecek gelişmeler üzerinde de durulacaktır.

Uzaktan Ekip Yönetimi - Dr. Behice Ertenu

Covid-19 nedeniyle beklenmedik bir hızda dijital platformları hayatımızın her alanında kullanmaya başladık ve oldukça hazırlıksız yakalandık.  Eskiden yüz yüze gelerek ortak çalışmaya alıştığımız takım arkadaşlarımızla farklı nitelikteki sorunları sanal ortamda çözmenin sıkıntılarını hep beraber yaşıyoruz.

Liderlik dendiğinde yenilikler ve değişime uyum, hatta önderlik etmek akla gelir. Ancak, günümüzde liderlik ancak tüm paydaşların ortak katılımını sağlamak ve tek hedefe gönüllü olarak bağlanmalarını özendirmek çok değerli olmuştur

Motivasyon ve Geri Bildirim - Elif Bulak

 • Geribildirimin temel adımlar
 • Temiz iletişiminin uygulanması
 • Motivasyonu etkileyen ana unsurlar 
 • Yeni nesil yönetim araçları ile motivasyon yönetimi

Dijital Dünyada Etkileşim - Prof. Dr. Ayşegül Toker 

 • Dijital dünyaya bakış
 • Büyük veri ve iş analitiği
 • Veri madenciliği
 • İstatistiksel model kurma
 • Yapay zeka,makine öğrenmesi ve derin öğrenme
 • Veri işleme
 • Optimizasyon yaklaşımı
 • Sistemlerin kullanımı
 • Sektör uygulamalarından örnekler
 • Sürekli dönüşüme uğrayan dijital dünyadaki yeni gelişen yöntemlere hakim olmak ve müşteri
 • Trendlerini hızlıca analiz etmek
 • Büyük boyutta verilerin işlendiği sistemler konusunda bilgi sahibi olma
 • Büyük veri problemlerinin çözümleri ve yenilikçi uygulamalar

Fısıldayan Finansal Tablolar - Prof. Dr. İrem Nuhoğlu

Günümüzde” Muhasebe ve Finans” sadece mali işlerden sorumlu olanların uğraştığı bir huşu olmaktan çok gerek Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetim gerekse yatırımcılar ve piyasa düzenleyicileri açısından işletmelerin performans ve risk değerlendirilmesi için en önemli araç olmuştur. Öte yandan karar mekanizmasının tepesinde yer alanlar tarafından muhasebenin temel ilkelerinin, finansal tablo analizinin ve finansın genel hatlarıyla bilinmesi, işletmeleri yönetenler açısından lüks bir bilgi olmanın ötesinde; şirket yönetmenin ve iş yapmanın tam ortasında durmakta ve temel gerekliliklerinden birini oluşturmaktadır. Sonuç olarak mali işler dışındaki üst düzey yöneticiler ile hisse sahiplerinin temel düzeyde finans ve muhasebe bilgisine sahip olması, iş dünyasının vazgeçilmez olan ortak dilini konuşmak anlamına gelmektedir.

“Fısıldayan Finansal Tablolar” başlıklı eğitimle finansal tabloların okunması, analiz edilmesi ve yorumlanmasının önemi vurgulanarak tabloların ne çok bilgi verebildiği üzerinde durulacaktır.

Finansal bilgilerin ve finansal tabloların neler söylediği, nasıl söylediği ve neleri söylemediği hakkında konuşacağımız bu eğitim programında hızlı fakat etkin analiz teknikleri üzerinde durulacaktır.

Müzik ve Liderlik - Mahmut Abra

          Bestecinin “OL” dediği:

 • Yönetici Lidere, G. Gould Fazıl Say’a, Volodos hepsine karşı
 • Zor zenaat: Telaşlı kanunlardan sarışın Türkçeyi Dinlemek!
 • Yara neredeyse ışığın girdiği yer orasıdır…
 • Leningrad’tan Eyüp’e yol gider!
 • Berlioz Giyotin Yolunda…
 • Doğaçlama ve İnsan Hakları:  Miles Davis Necdet Yaşar’ın kulağına ne fısıldadı?

  Şefin “YAP” dediği:

 • O da lider bu da: Arturo Toscanini  Leonard Bernstein’a karşı
 • Brigitte Bardot’un fotoğrafı ile yatağa giren Şef
 • The new CEO :  Chief Energy Officer
 • Katli vaciptir: Köçekçeler
 • İş hukukunu kim takar? Kankam var ya! Birlikte Uçururuz Evvelallah!
 • Bir Şefim bile yok, anlıyor musun?
 • Ne olmuş yani, benim de korom yok: Dijital çağda Liderlik

Stratejik İkna Atölyesi - Dr. Burçin Doğru

İkna ve Müzakere  insanları etkileme metotları olmasına rağmen, ikna müzakereden farklıdır.Müzakere, en azından ilgili taraflardan birinin çıkar çatışması olarak gördüğü durumlarda anlaşma zeminine varmaya odaklanır.Oysa ikna, işbirliğinin önündeki engelleri kaldırarak diğer kişinin desteğini almaya çalışmaktır.Her iki beceri de yöneticiler için kritik öneme sahiptir ancak ikna konusunda yetenekli olanlar bazen müzakare etme ihtiyacı hissetmeyebilir ya da bundan kaçınabilirler.Dolayısıyla, ikna etmeyi bilmek kişiyi doğrudan sonuca götürebilecek bir anahtar olabilir.

İkna ve etkileme gizemli yetenekler değil, sonradan öğrenilebilen becerilerdir.Yatkınlıklarınızla ilgili bir perspektif edindikten sonra başkalarının nasıl tepki vermeye meyilli olduklarını kestirebilir ve yaklaşımınızın hitap ettiğiniz kitleye uygunluğunu belirleyebilirsiniz.Bu program, size organizasyonunuz içerisinde etkinlik, itibar ve güven kazanmak için atacağınız adımları kavramak konusunda yardımcı olacak  “ içeriden dışarıya ” yönelmiş bir bakış açısı sağlayacaktır.

Stresli Süreçlerin Yönetimi - Dr. Elif Aysimi Duman

Stresli süreçlerin etkilediği sistemler üzerinden geçilerek, bu etkinin yönetiminde farkındalık ve adaptasyon mekanizmalarının önemi, bilimsel çalışmalarla stresli süreçlerin yönetiminde etkili oldukları gösterilen bilinçli farkındalık (mindfulness) ve sağlıkla ilgili rutinler ve bunların uygulamaları tartışılacak ve stresli süreçlerin etkileri ve yönetiminde,  sosyal ilişkilerin önemiyle ilgili araştırma bulguları paylaşılıp, sosyal bağların fiziksel ve ruhsal sağlığın korunmasındaki rolü üzerinde durulacaktır.

Sürdürülebilirlik İçin Strateji Oyununu Anlamak ve Oynamak - Reha Abi

Tüm kurumların arzusu sonsuza kadar yaşamak. İnsan kendi yaşamını sonsuza götüremezken kurduğu kurumların sonsuza kadar yaşaması için tüm kaynakları ile çalışmakta. Bu çalışmada çok ciddi süreçler kullanılmakta. Stratejik planlanama, aksiyon planları, hedeflerin netleştirilmesi ve performansın takip edilmesi gibi.

Günümüzde Go, satranç, dama gibi binlerce yıldır mevcut düşünce oyunlarının yerini bilgisayar ortamındaki oyunlar aldı. Sim city gibi oyunlarda şehirler, fabrikalar kuruyor ya da batırabiliyoruz.

İş dünyası temsilcileri ile konuştuğunuzda sürdürülebilirlik için yaptıkları işlerin ne kadar önemli ve “ciddi” olduklarını, bu işlerin “oyun” olmadığını söyleyeceklerdir.

Diğer bir araştırmaya göre öğrenmenin büyüklerde oyunlar kullanılarak yapıldığında çok etkili olduğu ve öğrenmenin kalıcı olduğu saptanmış.

Stratejik planlamayı oyun kavramı ile yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek özellikle bugünün genç, yarının potansiyel Üst Düzey Yöneticilerinde çok etkili sonuçlar yaratabilmekte.

Stratejik planlama ve sürdürülebilirliğe farklı bir yaklaşım için kısa bir çalışma.

Pandemi ve Sonrası Liderlikte İş ve Özel Yaşam Dengesi - Altay Ayhan

 • Yeni Nesil Liderlik Kavramı
 • Değişim Liderliği – VUCA
 • Kriz Dönemleri Liderliği
 • Etkin İletişim ve İkna Yöntemleri
 • İş Yaşamı/ Özel Yaşam/ Zihinsel Yaşam
 • İş ve Özel Yaşam Dinamikleri
 • İstek-Zorunluluk Dengesi / Başarı-Performans Dengesi / Evet-Hayır Dengesi
 • Tercih Yapma Bilinci
 • Gerçek Yaşamdan Örnekler
 • Sorular

Profesyonel Gelişim Seminerleri (PGS) kapsamında yer alan Yeni Dönemde Liderlik eğitimlerine paket program olarak tamamına kayıt olabileceğiniz gibi, tercih etmeniz halinde ilgilendiğiniz  seminer konularına da bağımsız olarak başvurunuz mümkün olabilmektedir. 

Eğitim süresi boyunca zorunlu sebepler olmadıkça, %80 katılım zorunludur.

Paket program almanız ve devam kriterine uymanız halinde eğitim sonunda "Katılım Belgesi" verilecektir. Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.
12 oturum | 24 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim
1800 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.