Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 
TARİH 08/03/2021
SÜRE 24 Saat
YER Online Canlı İnteraktif Eğitim
Fiyat 1800 TL

Profesyonel Gelişim Seminerleri - Dijital Çağda Markalaşma

Büyem, Profesyonel Gelişim Seminerleriyle,  her şeyin hızla değiştiği küresel dünyada bireylerin değişim karşısındaki uyumu, kendi kişisel gelişimlerine yapacakları yatırımla, başarı için gereken kişisel beceri ve nitelikleri belirleme ve geliştirme fırsatına sahip olmalarının getirdiği avantajla yeni dünya düzenine hızlı adapte olma, motivasyonlarını, performanslarını arttırma fırsatını bulacaklardır.

Stratejik Pazarlama - Prof. Dr. Eser Borak

 • Günümüz Satıcı Modeli
 • İkna Yöntemleri
 • Müşteri Yönetimi
 • Gerilla Pazarlama
 • Nöro Pazarlama
 • Shopper Marketing
 • E-Dünya’nın Getirileri
 • Dijital Pazarlama
 • Dünya’dan ve Türkiye’den Örnek Uygulamalar

Marka Yönetimi - Altay Ayhan

 • Yedi dımda Marka İnşaası
 1. Konumlandırma
 2. Ürün Geliştirme - Fiyatlandırma
 3. Reklam - Tanıtım
 4. Promosyon
 5. Dağıtım
 6. Müşteri Sadakati
 7. Marka Karlılığı
 • Markanın Katma Değeri
 • Yaşanmış Örnekler
 • Grup Çalışması Ürün lansmanı

Vuca Döneminde Stratejik Yönetim - Dr. Behice Ertenü

 • Yeni Nesil Lider Donanımları
 • Organizasyon İçindeki Rolüm ve Diğer Birimlere Etkim
 • Delege Etme Sanatı
 • Farklı Açılardan Bakmak ve Sistemsel Düşünmek
 • Ego Yönetimi
 • Motivasyon Yönetimi
 • Kriz ve Öncelik Yönetimi
 • Holistik ve Stratejik Bakış Açısını Geliştirmeye Yardımcı Analiz Araçları (SWOT Analizi , Risk Analizi ,Rekabet Analizi, PEST:Trend Analizi

Pazarlama İletişimi - Erdem Öktemus

 • Satıcının kendini keşfi,güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması
 • Davranışlarımızın kaynağı ve etkili davranış stilleri
 • Profesyonel yaklaşımda ve satış sürecinde uzlaşmada etkin iletişim uygulamalarından yararlanmak
 • İknanın ana koşulları
 • Satışta çatışmaların kaynağı ve çatışmaların çözülmesinde karşılaşılan yaklaşımlar

Kurumsal Girişimcilik ve İnovasyon - Prof. Dr. Ruhi Kaykayoğlu

 • Tanımlar & Süreç Yönetimi
 • Sektör Analizi
 • Ticari Fırsatlara Dönüşüm
 • İnovasyon Döngüsü
 • Fikir Yaratma/Fikir Seçme/Fikir Geliştirme/Fikir Yayma (Sektör Uygulamaları)
 • Dünya’dan ve Türkiye’den Örnek Uygulamalar

Kriz Döneminde Değişim Yönetimi - Dr. Duygu Salman

 • Değişim nedir? Özellikleri, Çeşitleri, Nedenleri
 • Değişim Psikolojisi ve Değişimi Anlamak
 • Değişimi Gerçekleştiren Güçler ve Rekabet Ortamı 
 • Değişim Stratejisini Belirleme
 • Değişim sSrecinde Kurum İçi İletişim
 • Değişimi Yönetme

Dış Ticaret ve Perakende Matematiği - Dr. Fatih Anıl

 • Global Ekonomiye Bakış / Dış Ticarete Giriş İhracat,  İthalat Uygulama ve Prosedürleri /Incoterms 2010 
 • Dış Ticarette Nakliye Yönetimi 
 • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
 • Dış Ticarette Yönetim ve İş Geliştirme Teknikleri
 • Perakendeciliğin Evrimi 
 • Perakendecilik Karışımı
 • Perakendecilik ve Finansal Analizler
 • Perakendecilikte Aritmetik-Marj-Kar
 • Müşteri İlişki Yönetimi

Dijital Pazarlama & E-Ticaret - Prof. Dr. Hande Türker

 • Dijital Dünyaya Bakış
 • Dijital Ortamda Pazarlama Teknikleri
 • E-ticaret ve Getirileri
 • Dünya’dan ve Türkiye’den Örnek Uygulamalar 
 • Amazon Öyküsü

Krizi Fırsata Çevirmek - Altay Ayhan

 • Kriz zamanları ve tanımları
 • Değişimin doğası ve türleri, genel bakış
 • Değişim yönetimindeki kilit sorunlar ve sorular
 • Değişim konuları; Organizasyon, Çalışanlar, İş Akışları, Amaçlar 
 • Değişim yolculuğundaki duraklar
 • Başarılı bir değişim yönetimi için adımlar
 • Özel ve iş yaşamında kriz yönetimi
 • Gerçek yaşamdan örnekler

Dijital Dünyada Etkileşim - Prof. Dr. Ayşegül Toker

 • Dijital dünyaya bakış
 • Dijital dünyada etki ve etkileşim nasıl sağlanır
 • Etkileşim yaratan içeriğin yaratılması
 • Dijital mecralarda paylaşımı
 • Dijital mecralardaki varlık ve bu varlığın yönetimi konularının aktarımı  

Satış Yönetimi ve Müzakere Teknikleri - Kemal Kılıçbay

 • Satış yönetiminde değer katma kavramı 
 • Müzakerenin tanımı
 • Müzakerenin süreçleri 
 • Müzakereyi etkileyen unsurlar 
 • Müzakerede elle tutulamayanlar ve etkisi 
 • İknanın ana koşulları ve psikolojik tetikleyiciler 
 • Müzakerede durumsallık ilkesi
 • Altın müzakere kuralları
 • Satınalmada kullanılan müzakere taktikleri ve kullanım yerleri

Şirket Yönetiminde İş Zekası - Prof. Dr. Meltem Özturan

 • Bu modülde, işletmelerin verimliliklerini artırmak için farklı platform ve sistemler aracılığıyla topladıkları verileri anlamlı ve kullanışlı bilgilere dönüştüren teori, yöntem, süreç, mimari ve teknolojilerin bir bütünü olarak nitelendirilen iş zekası ve uygulamaları konusunda temel bilgiler verilecektir.

Profesyonel Gelişim Seminerleri (PGS) kapsamında yer alan Dijital Çağda Markalaşma eğitimlerine paket program olarak tamamına kayıt olabileceğiniz gibi, tercih etmeniz halinde ilgilendiğiniz  seminer konularına da bağımsız olarak başvurunuz mümkün olabilmektedir. 

Eğitim süresi boyunca zorunlu sebepler olmadıkça, %80 katılım zorunludur.

Paket program almanız ve devam kriterine uymanız halinde eğitim sonunda "Katılım Belgesi" verilecektir.

 Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.
12 oturum | 24 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim
1800 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

1 oturum | 2 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim
175 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.

Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.