Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Profesyonel Gelişim Seminerleri - Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Büyem, Profesyonel Gelişim Seminerleriyle,  her şeyin hızla değiştiği küresel dünyada bireylerin değişim karşısındaki uyumu, kendi kişisel gelişimlerine yapacakları yatırımla, başarı için gereken kişisel beceri ve nitelikleri belirleme ve geliştirme fırsatına sahip olmalarının getirdiği avantajla yeni dünya düzenine hızlı adapte olma, motivasyonlarını, performanslarını arttırma fırsatını bulacaklardır.

Aile Şirketlerinde Sürdürülebilir Başarı - Dr. Fatih Anıl

 • Aile şirketlerinde kurumsallaşmadan ne anlıyoruz?
 • Roller: Baba, Anne, Kardeşler ve Profesyoneller
 • Yönetim ve İletişim
 • Stratejik Planlama ve Rekabet Gücü Elde Etme
 • Sürdürülebilirlikle ilgili Vaka Çalışmaları

İnsan Kaynakları Yönetimi ve İş-Özel Yaşam Dengesi - Altay Ayhan

 • IK ‘nın Evrimi & Değer Yaratma
 • Performans Değerlendirme Sistemi
 • ‘’PYS’’ Personel Yönetim Sistemi
 • IKP
 • İnsan Kaynakları Planlama
 • Gerçek yaşamdan örnekler
 • İş Yaşamı/ Özel Yaşam/ Zihinsel Yaşam
 • İş ve Özel Yaşam Dinamikleri
 • İstek-Zorunluluk Dengesi / Başarı-Performans  Dengesi / Evet-Hayır Dengesi
 • Tercih Yapma Bilinci
 • Zaman yok! Gerçekten mi?

Kurumsal Girişimcilik ve İnovasyon - Prof. Dr. Ruhi Kaykayoğlu

 • Kurumlarda İnovasyonun Önemi ve Türleri Nelerdir?
 • Kurumlar İnovasyon Geliştime Süreçlerini Nasıl Geliştirir?
 • Kurum Çalışanları İnovasyon Gerçekleştirmeye Nasıl Bakmalıdır?
 • Geleneksel Girşimciiğin Kurumlara Yansıması: İçgirişmcilik Nasıl Yönetilir?
 • İç Girşimciliğin Faydaları Nelerdir ve Süreçle

Liderlik ve Ekip Yönetimi - Dr. Burçin Doğru

 • Liderlik Tanımı
 • Organizasyon İçindeki Rolüm ve Diğer Birimlere Etkim
 • Güvene Dayalı Ortaklıklar Kurmak
 • Farklı Açılardan Bakmak ve Sistemsel Düşünmek
 • Analitik ve Holistik Düşünmenin Unsurları
 • Holistik ve Stratejik Bakış Açısını Geliştirmeye Yardımcı Analiz Araçları
 • (SWOT Analizi , Risk Analizi ,Rekabet Analizi, PEST:Trend Analizi)
 • İç Girişimcilik Örmekleri İçin Fikirlendirme Seansı

Dünya’da ve Türkiye’de Aile Şirketlerine Genel Bakış - Prof. Dr. Özlem Yıldırım Öktem

 • Farklı Coğrafyalardaki Aile Şirketi Türleri
 • Karşılaştırmalı Yönetişim
 • CEO Özellikleri
 • Türkiye`deki Aile Holdinglerinde ve Bağlı Firmalarında Yönetim Kurulları
 • Aile Şirketlerinde Tepe Yöneticiler
 • Yönetişimde Başarılı ve Başarısız Vaka Örnekleri

Marka Yönetimi - Altay Ayhan

 1. Yedi Adımda Marka İnşaası
 2. Konumlandırma
 3. Ürün Geliştirme - Fiyatlandırma
 4. Reklam - Tanıtım  4.Promosyon  5.Dağıtım
 5. Müşteri Sadakati
 6. Marka Karlılığı
 • Markanın Katma Değeri
 • Marka Yönetiminin Temelleri
 • Tüketici Davranışları Karşısında Marka  Yönetimindeki Değişiklikler
 • Gerçek Yaşamdan Örnekler

Şirket Yönetiminde İş Zekası - Prof. Dr. Meltem Özturan

işletmelerin verimliliklerini artırmak için farklı platform ve sistemler aracılığıyla topladıkları verileri anlamlı ve kullanışlı bilgilere dönüştüren teori, yöntem, süreç, mimari ve teknolojilerin bir bütünü olarak nitelendirilen iş zekası ve uygulamaları konusunda temel bilgiler verilecektir.

Dijital Pazarlama & E-Ticaret - Prof. Dr. Hande Türker 

 • Dijital dünyaya bakış
 • Dijital ortamda pazarlama teknikleri
 • E ticaret ve getirileri
 • Dünya’dan ve Türkiye’den örnek uygulamalar

VUCA Döneminde Stratejik Yönetim - Dr. Behice Ertenu

 • Yeni Nesil Lider Donanımları
 • Organizasyon İçindeki Rolüm ve Diğer Birimlere Etkim
 • Delege Etme Sanatı
 • Farklı Açılardan Bakmak ve Sistemsel Düşünmek
 • Ego Yönetimi
 • Motivasyon Yönetimi
 • Kriz ve Öncelik Yönetimi
 • Holistik ve Stratejik Bakış Açısını Geliştirmeye Yardımcı Analiz Araçları
 • (SWOT Analizi , Risk Analizi ,Rekabet Analizi, PEST:Trend Analizi)

Aile Anayasası ve Yönetişim - Av. İlker Ünsever

 • Aile şirketlerinde kurumsallaşmadan ne anlıyoruz?
 • Roller: Baba, Anne, Kardeşler ve Profesyoneller
 • Yönetim ve İletişim
 • Stratejik Planlama ve Rekabet Gücü Elde Etme
 • Sürdürülebilirlikle ilgili Vaka Çalışmaları

Kriz Döneminde Değişim Yönetimi - Dr. Duygu Salman 

 • Kriz zamanları ve tanımları
 • Değişim nedir? Özellikleri, Çeşitleri, Nedenleri
 • Değişimin doğası ve türleri
 • Değişim psikolojisi ve değişimi anlamak
 • Değişimi gerçekleştiren güçler ve rekabet ortamı
 • Değişimi nasıl yönetiriz?
 • Değişim yönetimindeki kilit sorunlar ve sorular
 • Değişim stratejisini belirleme
 • Değişim sürecinde kurum içi iletişim
 • Değişimi değerlendirmek
 • Değişim yolculuğundaki durakları ve insanların ne tür duygulardan geçtiğini anlamak
 • Değişime etkin liderlik için kilit adımları öğrenmek
 • Kriz zamanlarını yönetme ve sürdürebilir başarıyı yakalamak

Dijital Dünyada Etkileşim - Prof. Dr. Ayşegül Toker 

 • Dijital dünyaya bakış
 • Büyük veri ve iş analitiği
 • Veri madenciliği
 • İstatistiksel model kurma
 • Yapay zeka,makine öğrenmesi ve derin öğrenme
 • Veri işleme
 • Optimizasyon yaklaşımı
 • Sistemlerin kullanımı
 • Sektör uygulamalarından örnekler
 • Sürekli dönüşüme uğrayan dijital dünyadaki yeni gelişen yöntemlere hakim olmak ve müşteri
 • Trendlerini hızlıca analiz etmek
 • Büyük boyutta verilerin işlendiği sistemler konusunda bilgi sahibi olma
 • Büyük veri problemlerinin çözümleri ve yenilikçi uygulamalar
 • Müşteri yönetimi ilişkileri

Profesyonel Gelişim Seminerleri (PGS) kapsamında yer alan Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma eğitimlerine paket program olarak tamamına kayıt olabileceğiniz gibi, tercih etmeniz halinde ilgilendiğiniz  seminer konularına da bağımsız olarak başvurunuz mümkün olabilmektedir. 

Eğitim süresi boyunca zorunlu sebepler olmadıkça, %80 katılım zorunludur.

Paket program almanız ve devam kriterine uymanız halinde eğitim sonunda "Katılım Belgesi" verilecektir.