Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Pearson İş Pasaportu

İstihdam edilebilirliğin güçlendirilmesi için
  "Pearson İş Pasaportu"

Pearson İş Pasaportu, çalışanların ve iş hayatına yeni atılan bireylerin, 21. yüzyıl çalışma ortamlarında ihtiyaç duydukları temel becerileri ve yetkinlikleri onlara kazandırmak üzere tasarlanmış bir programdır. Bu pasaport ile adaylar, iş yaşamında rekabet şanslarını artırırken, çok hızlı bir süreçte istenen etkinlik ve verimlilik seviyesini yakalayabiliyorlar.

Pearson İş Pasaportu kapsamında adaylar, iş İngilizcesi, temel beceriler ve çalışma becerileri alanlarında gerekli donanıma ulaşıyor ve böylece kendi gelişimlerine ve firmalarına değer katıyorlar.

Türkiye’de ve dünyanın pek çok yerinde, çalışanlar ve yeni iş başvurusu yapan adayların, çalışma ortamında gerekli tecrübeleri kazanmaları zaman almaktadır. Bu süre hem çalışan, hem de işverenin verimliliğini etkilemekte, istihdam edilebilirlik azalmakta, bunun sonucunda, çalışanların iş yaşamlarında kalıcı olmalarını ve firmalar adına sürdürülebilirliği sağlamak için önlemler alma ihtiyacı doğmaktadır.

Pearson ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğinde uygulanan “Pearson İş Pasaportu”, hem işverenlerin hem de çalışanların verimliliğini ve istihdama olan katma değerlerini yükseltecektir.

Toplam süresi 72 saat olan eğitim programımıza gerekli görülmesi halinde İş İngilizcesi modülü de eklenecektir.