Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Pazarlama ve Marka Yönetimi

 

Bu programın amacı, katılımcı yöneticilerin eğitim ve deneyimle pazarlama konusunda kazandıkları bilgileri güncel gelişmeler çerçevesinde yenilemelerine yardımcı olmaktır.

Katılımcılar, tüketici pazarları, kurumsal pazarlar ve hizmet sektörlerinde geçerli pazarlama stratejileri ile tanışacaklardır. Pazarlamada stratejik düşünme üzerinde odaklaşan bir bakış açısı  ile güncel gelişme ve yenilikler birleştirilecek, katılımcıların stratejik karar vermek için gerekli kavramsal ve teknik becerileri etkinleştirilecektir.

 Pazarlama Akademisi Uzmanlık programımız Üniversitemiz İ.İ.B.F Öğretim Üyesi Prof.Dr. Eser Borak koordinatörlüğünde oluşturulmuştur.

 İÇERİK :

Pazarlamanın Temelleri ve Stratejik Pazarlama Yönetimi: Pazarlamanın temel kavramları, kurumlarda pazarlama işlevinin stratejik yönetimi, pazarlama çevresinin anlaşılması, pazarları bölümlendirme, hedef pazar belirleme ve konumlandırma stratejileri

Pazarlama Karması: Geleneksel pazarlama karmasını güncel bir bakış açısıyla anlama, ürün ve marka yönetimi, fiyatlandırma stratejileri, dağıtım kanalları yönetimi ve entegre pazarlama iletişimi

Tüketici Davranışları: Stratejik pazarlama sürecinde tüketici davranışlarının yeri, algılama, öğrenme süreçleri, tüketici ihtiyaç, güdü ve motivleri, tutumlar, davranışlar ilişkisi, yeniliklerin yayılması ve tüketici davranışlarını açıklayan modeller

Pazarlamada Güncel Konular: Pazarlama dünyasındaki trendler, dijital pazarlama ve yeni pazarlama ortamında müşteri ilişkileri yönetimi

 

KİMLER KATILABİLİR: Programa üniversite mezunu, en az 2-3 senelik iş deneyimine sahip orta ve üst düzey yöneticiler katılabilir.

Gün ve Saatler:   Pazartesi – Perşembe 18:30-21:30 Cumartesi/ 10:00-13:00