Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Osmanlı Edebiyatı'nda Kadın Seminerleri

Osmanlı Edebiyatı'nda Kadın Seminerleri 

26 Mayıs- 16 Haziran 2022

Bu seminer serisi Osmanlı Edebiyatında kadın konusunu farklı açılardan ele almayı hedeflemektedir. Kadınların edebiyattaki temsili, kadın şairler ve şiirleri, hikâye ve farklı anlatılarda karşımıza çıkan kadın tiplerinin (aşık kadınlar, hilekâr kadınlar v.d.) haftalık tartışmalarla ele alınacağı bu seminerde aynı zamanda edebiyat ve toplum ilişkisi irdelenecek, bu eserlerin bizlere Osmanlı toplumda kadının yerine dair neler söyleyebileceği tartışılacaktır. 

 

İpek Hüner Cora doktora çalışmasını 2018 yılında Şikago Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü’nde tamamlamıştır. Hüner Cora’nın başlıca araştırma alanları arasında erken modern dönem Osmanlı Edebiyatı Tarihi, toplumsal cinsiyet ve okuma tarihi yer alır. Erken modern dönem Osmanlıca kurmaca metinlerini merkeze alan çalışmaları, bu metinlerdeki toplumsal ve mekansal ilişkiler içerisinde kadınlık ve erkekliğin anlatılma ve algılanma pratiklerine odaklanır. Çalışmaları, çeşitli dergi ve derlemelerde yayımlamıştır.

 

Eğitmen: Dr. Öğretim Üyesi İpek Hüner Cora

Süre: 4 Hafta toplam 8 saat /

Perşembe Günleri saat: 19:00-21:00

Katılım Ücreti: 1.180 TL (KDV dahil)

Seminerler çevrimiçi olarak zoom ortamında yapılacaktır.

 

Seminer Programı

26 Mayıs: Osmanlı Şiirinde Kadın ve Kadın Şairler

Bu serinin ilk semineri, Osmanlı edebiyatı çalışmalarında en öne çıkan tür olan şiirde kadın temsilleri ve kadın şairlere odaklanacaktır. Bunu yaparken de şiir dünyasında ortaya koyulan toplumsal cinsiyet ve cinsellik temaları incelenecek, şiirlerdeki kadınlar, kadınlarla ilgili yerleşmiş kalıplara odaklanılacaktır. Buna ek olarak Osmanlı'daki kadın şairlerin şiirleri ve yarattıkları toplumsal cinsiyet temsilleri tartışılacaktır.

             

2 Haziran: Hilekâr Kadınlar Hakkındaki Hikâyeler

Bu seminerde, kadınların oldukça görünür olduğu bir tür olan düzyazı hikâye geleneğinin bir alt türü olan kadınların hileleri (mekr-i zenan) hikâyelerine odaklanılacaktır. Bu hikâyelerde öne çıkan farklı kadın tiplemeleri incelenirken, bu eserlerin bize dönemin edebî üretimi ve toplumsal cinsiyet ilişkilerine dair neler söylediği tartışılacaktır.

 

9 Haziran: Aşık Kadınlar, Aşık Olunan Kadınlar

Bu seminerde, farklı türlerdeki edebi eserlerde aşkının peşinden giden kadınlara odaklanılacaktır. Kadının aşkının edebiyatta temsili, aşkı için kadınların neleri göze aldığı, bunun başta mesneviler olmak üzere farklı edebi türlere nasıl yansıdığı tartışılacaktır.

 

16 Haziran: Edebiyatta  ve Toplumda Kadın

Serinin son seminerinde, edebiyattaki kadın temsillerinin bizlere toplumsal cinsiyet tarihi açısından neler söyleyebileceği tartışılacaktır. Bu bağlamda kadınların gündelik ve toplumsal yaşamları, zaman ve mekân ile kurdukları ilişkiler, "öteki" kadınlar edebî eserlerin çizdiği çerçeve içerisinden ele alınacak ve kültürel tarih çalışmaları ile beraber okunacaktır.