Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 
TARİH 29/01/2021
SÜRE 12 Saat
YER Online Canlı İnteraktif Eğitim
Fiyat 450 TL

Organizasyonel Çeviklik: Dönüşüm, Risk ve Fırsat Yönetimi

Dijital Dönüşüm Çağı’nda; Mobilite, Veri Paylaşımı, İşbirliği Kültürü ve Yeniliklerin Gerektirdiği Yeni Becerilere ihtiyaç duyulması, Sürekli Öğrenme Kültürü’nü olmazsa olmaz kılmaktadır. Bu bağlamda, “Dijital Dönüşüm Hedefleri”ne ulaşmayı isteyen İşletmelerin İnsan Gücünün ve Organizasyonunun, “yeni teknolojileri etkili ve verimli biçimde kullanabilecek bilgi ve beceri düzeyinde olması” gerçeği, her geçen gün önem kazanmaktadır. Bu çağda, İNSAN’ın TEKNOLOJİK OKUR YAZAR OLMASI, bir GEREKLİLİK olacaktır.  Dijital Dönüşüm Çağı’nda, “çalışanların işletmeleri seçeceği” görüşü yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkacak, çalışanların işyerlerine bağlı ve mutlu çalışmasının önemi daha da artacaktır. 

Geleceğin teknolojileri ile uyumlu bilgi ve becerilerle donatılmış İnsan Gücü’ne sahip olan, Organizasyon Yapısı da, bu yeni İnsan Gücü Profili’ni yönetecek ve elde tutacak “Yetenek Mıknatısı Organizasyon” özellikleri taşıyan İşletmeler, Yetenek Krizi karşısında önemli bir avantaj elde edeceklerdir.

İşletmelerdeki “Teknoloji ve İnsan Uyumu”nun sağlanmasında, Dijital Dönüşüm Çağı’nın Gereksinimleri ile Uyumlu Eğitim Fırsatlarının Hayata Geçirilmesi kilit rol oynayacaktır.

Amacı

Organizasyonel Dönüşüm, devamlılığı olan bir süreçtir. Keskin çizgilerle belirlenmiş bir süreçten çok, organizasyonel yapının daha çevik hale getirilmesi ile ilgilidir. Dönüşüm için önce kültürün değişmesi gerekir. Kültürdeki bu değişimi başlatacak olan ise İNSAN'lardır. İNSAN'ların harekete geçmesi ve yeni zorluklar karşısında davranış değişiklikleri geliştirmeleri için, Düşünce Yapılarını değiştirmeleri çok önemlidir.

Dijital Dönüşüm Çağı’nda, Rekabet Gücünü Artırmak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak İsteyen İşletmelerde, Teknoloji ve İnsan Uyumu’nu sağlamak için ihtiyaç duyulan Yetenek Yönetimi ve Organizasyonel Yeniden Yapılandırma tekniklerini anlamak, İşletmelerin varolan risklerini proaktif yönetme bilincini geliştirmek, Dönüşüm Süreci'nde; İNSAN'ı Odağa Koyan İşletme Kültürü oluşturulmasında, işletme liderleri için kolaylaştırıcı rol üstlenmektir.

Kimler Katılabilir?

Çalışan sayısı 50-250 kişi aralığında olan İşletmelerin,

 • İşletme Sahipleri ve Ortakları
 • İnsan Kaynakları Yöneticileri
 • Diğer Tüm Departman Yöneticileri

bu eğitime katılabilir.

Kazanımlar

 • Öğrenen Organizasyon Kültürü'nün ne olduğunu tanımlar.
 • Dönüşen Organizasyon'larda, İnsanı Odağa Koyan Strateji'lerin farkına varır.
 • Çevik Liderlik ve Yönetim anlayışının benimsenmesi için aktif rol alır.
 • Çalışan Bağlılığı ve İşgücü Sürdürülebilirliği konusunda uygulanacak yöntemleri bilir.
 • Çeşitlilik ve Kapsayıcılığın önemini kavrar.
 • VUCA ortamında, Organizasyon Bazlı Değişimi Yönetme Becerilerini edinir.
 • Risk ve Fırsatları tanımlar.
 • Riskin Proaktif Yönetimi konusunda bilinçlenir.
 • Risk Yönetimi'nde, Süreç Yaklaşımı'nı anlar. Risk Değerlendirme'nin, Organizasyonun diğer bölümleri ile ilişkisini kurar.

AKIŞ

1.GÜN (Sibel Kınak )

 • Dijital Dönüşüm Çağı’nın Yetenekleri
 • Kuşaklararası İlişkilerin Yönetimi Yetenek Krizi
 • Reskilling (yeni yetkinlikler kazandırmak) ve Upskilling (yetkinlikleri geliştirmek, beceri versiyonunu artırmak) Kavramları

Organizasyonel Yeniden Yapılandırma Yetenek Mıknatısı Organizasyon

 •  İş Birliğini ve Sürekli Öğrenmeyi Destekleyen Kurum Kültürü
 • İnsan Kaynaklarının Yeniden Yapılanması
 • Çevik Yönetim
 • Dijital Dönüşüm Çağı ile Uyumlu Eğitim Stratejileri
 • Çalışan Bağlılığı ve Sürdürülebilirliği
 • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

 

2.GÜN (Lerzan Erkan )

 • Risk Nedir?
 • Risk Belirleme İçin Temel Prensipler
 • Risk Değerlendirmeye Genel Bakış
 • Süreç Yönetimi Nasıl Yapılır?
 • Kurumsal Risklerin Tespiti
 • Risk Kontrol Parametreleri
 • Risk Tanımlama ve Yöntemleri
 • Risk Analiz Yöntemleri
 • Risk ve Fırsatların Yönetimi
 • Risk Yönetiminde Çalışan İletişimi
 • Risklerin Diğer Operasyonlar ile İlişkisi
 • ISO 31000:2018 Kurumsal Risk Yönetimi Standardına Genel Bakış
 • Riski İyileştirme ve Değerlendirme
 • Risk Raporlaması Nasıl Yapılır? 


Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.
4 oturum | 12 Saat
Online Canlı İnteraktif Eğitim
450 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.