Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Öngerilmeli ve Ardgerilmeli Yapıların Tasarım İlkeleri Eğitim Programı

     Bu eğitim, öngerme ve ardgerme yapım teknoloilerinin temel prensiplerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Dersin konuları tasarım ağırlıklı olup, giriş kısmında öngerme teknolojisi, malzeme bilgileri, Türkiye'deki uygulamaları ile tasarımda temel prensipler anlatıldıktan sonra öngerme ve ardgerme kayıpları ile devam edilecektir. Tek açıklıklı ve sürekli sistemlerin eğilme ve kesme davranışları detaylı bir şekilde irdelendikten sonra aderans ve ankraj tasarımlarıyla birlikte deprem ve kalite kontrolü konularıyla ders sona erecektir. 

Eğitim programı Prof. Dr. Cem Yalçın tarafından verilecektir. Program sonunda uygulanacak değerlendirme sınavı sonunda Başarı sağlayan katılımcılara “Başarı Belgesi” verilecek olup, %80 devam sağlayan katılımcılar “Katılım Belgesi”

almaya hak kazanacaktır.

 

     Program Türkiye Prefabrik Birliği işbirliğiyle gerçekleşecektir.

     İÇERİK:

1.Hafta

Dersin içeriğinin açıklanması. Öngerme yönteminin tarihçesi, ön ve ard-germe teknolojilerinin ekipman ve donanımları ile Türkiye’de uygulanan tipik öngerilmeli beton en kesit bilgileri.

2.Hafta

Öngermede kullanılan malzemeler ve hesaplamalarındaki ana prensipler. Tasarım filozofisi, tasarım kriterleri ve öngerme tasarımları ile ilgili özel yazılımların tanıtımı.

3.Hafta

Ön ve ard germede kayıp hesapları (Kısa dönem: sürtünme, elastik kısalma, ankraj kama kayması ve büzülme. Uzun dönem: sünme ve gevşeme)

4.Hafta

Eğilme davranışı: Elastik ve elastik ötesi hesaplamalar, moment-eğrilik analizi ve azami moment kapasite hesapları.

5.Hafta

Eğilme davranışı altında tasarım.

6.Hafta

Kesme davranışı ve tasarımı. Öngerilmeli prefabrik betonarme elemanlarda yükleme deneyleri.

7.Hafta

Deprem etkisi altındaki öngerilmeli çerçeve kirişlerinde tasarım ilkeleri.

8.Hafta

Süreklilik ve ard-germe, ikincil momentler. Öngermede aderans ile ard-germede ankraj bölgelerinin tasarımı.

9.Hafta

Genel Değerlendirme Sınavı

 

Referans Kitaplar:

‘Prestressed Concrete Design’ by M.P. Collins and D. Michell,

‘Prestressed Concrete Design’ by Arthur H. Nilson,

‘Prestressed Concrete - A Fundamental Approach’ by Edward G. Nawy,

‘Design of Prestressed Concrete Structures’ by T.Y. Lin and Ned H.,

‘Ardgermeli Beton ve Yeni Çözümler’ by Erhan Karaesmen

‘Öngermeli Beton’ by Engin Keyder

 ‘PCI Design Handbook, Precast and Prestressed Concrete’ by PCI.

‘Öngerme El Kitabı’ Haluk Günerman TPB 2017

“Beton Prefabrikasyon El Kitabı” TPB 2019

 

Şartnameler:

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, 2019

AASHTO

Euro Code

TS 3233 Öngerilmeli beton yapıların hesap ve yapım kuralları, 1979

 

GÜN ve SAATLER       : Salı-Perşembe / 19:00-21:00  (Toplam 33 saat)