Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Öğretmen Akademisi - Öğretişim: Eleştirel Düşünce

   Ölçme değerlendirme, öğretim ortamının olmazsa olmaz bir parçasıdır. Ölçme değerlendirme deyince ne anlıyoruz, ne kadar verimli kullanıyoruz, kullandığımız araçlar bizi tatmin ediyor mu, öğrenciye ve içeriğimize katkısı ne? Bu eğitimin içeriğinde bu sorgulamaları yaparken çok çeşitli ölçme değerlendirme araçlarından bahsedeceğiz. Bu araçları tanırken şu sorulara örnek uygulamalarla cevaplar arayacağız: Ölçme değerlendirme nedir? Ölçme değerlendirme neden önemlidir? Ölçme değerlendirme nasıl planlanmalıdır? Ölçme değerlendirme araçları nelerdir? Hangi araçlar hangi zamanlarda ve hangi durumlarda kullanılmalıdır? Kullandığımız aracın geçerli ve güvenilir olduğunu nasıl anlayacağız? Uyguladığımız ölçme değerlendirme aracını, öğrenciye ve öğretim ortamımıza katkısını da ölçüp değerlendiriyor muyuz? Bu ne kadar mümkün oluyor?

Kazanımları:

Öğretmenler:
Eleştirel düşüncenin kapsamlı tanımını yapabilirler. 
Eleştirel düşünceyi oluşturan yetilerin ve eğilimlerin neler olduklarını ifade edebilirler.
Yetileri ve eğilimleri geliştirmeye yönelik fikirler/ yöntemler ortaya koyabilirler.
Kendi eleştirel düşünme seviyelerini değerlendirebilirler.
Eleştirel düşüncenin bireysel ve toplumsal yaşamdaki etkileri hakkında farkındalığa sahip olurlar.

Eğitmenler:  

Aylin Buran

Yrd. Doç. Dr. Aylin Buran Saint Benoit Fransız Lisesi’nde tamamladığı lise eğitiminin ardından, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’ndan aldı. Ardından aynı bölümün Yetişkin Eğitimi Programı’nda Classical Music Stage as Informal Learning Space: The Case of Fazıl Say başlıklı teziyle yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Eğitim Bilimleri Bölümü’nde iki yıl boyunca araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2005-2009 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde psikolojik danışman olarak görev yaptı. Görevi devam ederken, Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Eskiçağ felsefesi ve epistemoloji üzerine özel öğrenci olarak dersler aldı. Bu süre zarfında yüksek lisans tezi geliştirilmiş bir içerik ile Fazıl Say and the Classical Music Stage as Informal Learning Space adı altında Peter Lang Yayınları tarafından yayımlandı. Şu an bu yayın Harvard, Yale Üniversiteleri başta olmak üzere, birçok üniversitenin koleksiyonunda bulunmaktadır. Aylin Buran, bir dönemini University of London Institute of Education’da geçirdiği doktora sürecini Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde An Analysis of the Critical Thinking of University Students Enrolled in a Faculty of Education başlıklı doktora tezi ile tamamladı.   Buran, 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin aylık yayını olan Boğaziçi Dergisi’nde gönüllü olarak başladığı yayın hayatına 2011 yılında profesyonel olarak devam etti. Boğaziçi Dergisi’nde Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak beş yıl görev yaptı. Aylin Buran, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde yaz okulu kapsamında üç dönem, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde ise iki dönem ders verdi; şu anda Okan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.  

Zeynep Kızıltepe

Prof. Dr. Zeynep KızıltepeRobert Koleji bitirdikten sonra, lisans ve öğretmenlik eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde; yüksek lisansını ise aynı üniversitenin Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Uzun yıllar çeşitli eğitim kurumlarında İngilizce öğretmeni ve yönetici olarak çalıştı. Daha sonra, University of Exeter’dan doktora derecesini Eğitim alanından aldıktan sonra, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesinin Eğitim Fakültesinde önce Yabancı Diller Eğitimi Bölümüne, 2001 yılında ise aynı fakültenin Eğitim Bilimleri Bölümüne geçti. Prof. Kızıltepe, Boğaziçi Üniversitesinde Rektör Danışmanlığı, iki farklı dekana Dekan Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı gibi idari görevlerde bulundu; üniversitenin çeşitli kurul ve komisyonlarında görev yaptı. Üniversite dışında ise, çeşitli eğitim kurumlarında kısa ve uzun süreli olarak akademik danışmanlık yaptı. Prof. Kızıltepe’nin yurt içinde ve yurt dışında (ABD, İngiltere, Belçika, Hollanda, Hindistan, Japonya) yayınlanmış çeşitli bilimsel makaleleri, Türkiye’de yayınlanmış ‘Öğretişim-Eğitim Psikolojisine Çağdaş Bir Yaklaşım’ adlı bir ders kitabı ile Peter Lang Publishers’dan basım aşamasında olan ‘Motivational Issues in Teaching’ adlı bir kitabı vardır.