Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Öğretmen Akademisi - Öğretim Sürecinde Ölçe Değerlendirme Araçlarının Çeşitliliği

Ölçme değerlendirme, öğretim ortamının olmazsa olmaz bir parçasıdır. Ölçme değerlendirme deyince ne anlıyoruz, ne kadar verimli kullanıyoruz, kullandığımız araçlar bizi tatmin ediyor mu, öğrenciye ve içeriğimize katkısı ne? Bu eğitimin içeriğinde bu sorgulamaları yaparken çok çeşitli ölçme değerlendirme araçlarından bahsedeceğiz. Bu araçları tanırken şu sorulara örnek uygulamalarla cevaplar arayacağız: Ölçme değerlendirme nedir? Ölçme değerlendirme neden önemlidir? Ölçme değerlendirme nasıl planlanmalıdır? Ölçme değerlendirme araçları nelerdir? Hangi araçlar hangi zamanlarda ve hangi durumlarda kullanılmalıdır? Kullandığımız aracın geçerli ve güvenilir olduğunu nasıl anlayacağız? Uyguladığımız ölçme değerlendirme aracını, öğrenciye ve öğretim ortamımıza katkısını da ölçüp değerlendiriyor muyuz? Bu ne kadar mümkün oluyor?

 

Kazanımları

• Öğrenciyi daha iyi tanımak
• Farklılaştırılmış sınıf ortamı oluşturmayı kolaylaştırmak
• Öğrenciye bireyselliğine uygun bir yol çizebilmek
• Öğretmenin daha gerçekçi bir plan yapabilmesini sağlamak
• Sınıf yönetimine olumlu katkısını fark etmek
• Uygulamaların/ aktivitelerin/etkinliklerin hedeflenene ulaşmadaki işe yararlılığını ölçmek.

Kimler İçin?

K12 öğretmenleri

Nurcan İnan

Nurcan İnan lisansını Çukurova Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında bir dönem öğrenci değişimi ile Hollanda’nın Alkmaar Üniversitesinde eğitim görmüştür. Bu sayede Hollanda eğitim sistemini ve okullarını inceleme fırsatı bulmuştur. Yüksek Lisansını, Yıldız Teknik Üniversitesinde  Eğitim Programları Geliştirme ve Öğretimi Programında tamamlamıştır. Yüksek lisans bitirme tezini, “İlkokul Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerisindeki Ailesel Faktörler” konusu üzerine yazmıştır. İnan, 1998 yılında çalışma hayatına devlet okullarında öğretmenlik yapmakla başlamış; daha sonra çeşitli özel okullarda devam etmiştir. 2010 yılında Pegem İstanbul Eğitim Danışmanlık Şirketindeki eğitimci koçluğu ve danışmanlığı yapmıştır. Bu süreçte okul kuruluşları, yapılandırmaları, diğer önemli şirketlerin eğitim programlarının proje bazlı oluşturulması gibi konularda deneyim kazanmıştır. Eğitimcimiz, BÜMED MEÇ Okullarının Moda ve İstinye yerleşkelerinde Okul Müdürlüğü de yapmıştır. İnan, aynı zamanda PYP, Dizayn Yolu ile Anlama, Beyin Temelli Öğrenme, Atlas Müfredat Harita Oluşturma, Ölçme Değerlendirme eğitimleri almış; Virginea Üniversitesinde Farklılaştırma üzerine eğitim görmüştür. Eğitimcimizin, coachofteachers.wordpress.com isimli bir blog sayfası bulunmakta, kendisi bu sayfada öğretmenlere ip uçları vermekte, konularla ilgili uygulama örnekleri ve  deneyimlerini paylaşmaktadır.

Zeynep Kızıltepe

Prof. Dr. Zeynep KızıltepeRobert Koleji bitirdikten sonra, lisans ve öğretmenlik eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde; yüksek lisansını ise aynı üniversitenin Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Uzun yıllar çeşitli eğitim kurumlarında İngilizce öğretmeni ve yönetici olarak çalıştı. Daha sonra, University of Exeter’dan doktora derecesini Eğitim alanından aldıktan sonra, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesinin Eğitim Fakültesinde önce Yabancı Diller Eğitimi Bölümüne, 2001 yılında ise aynı fakültenin Eğitim Bilimleri Bölümüne geçti. Prof. Kızıltepe, Boğaziçi Üniversitesinde Rektör Danışmanlığı, iki farklı dekana Dekan Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı gibi idari görevlerde bulundu; üniversitenin çeşitli kurul ve komisyonlarında görev yaptı. Üniversite dışında ise, çeşitli eğitim kurumlarında kısa ve uzun süreli olarak akademik danışmanlık yaptı. Prof. Kızıltepe’nin yurt içinde ve yurt dışında (ABD, İngiltere, Belçika, Hollanda, Hindistan, Japonya) yayınlanmış çeşitli bilimsel makaleleri, Türkiye’de yayınlanmış ‘Öğretişim-Eğitim Psikolojisine Çağdaş Bir Yaklaşım’ adlı bir ders kitabı ile Peter Lang Publishers’dan basım aşamasında olan ‘Motivational Issues in Teaching’ adlı bir kitabı vardır.