Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Öğretmen Akademisi Beceri Temelli (Yeni Nesil) Matematik Sorularının İncelenmesi ve Yazımı

Ülkemizde liseye geçişi düzenlemek için uygulanan LGS sınavında 2018’den beri karşılaşılan soruların yıllardır alışılagelmiş matematik sorularına göre farklı olduğu gözlemlenmiş ve bu durum eğitim camiasında bir hareketlenmeye sebep olmuştur. Önce “Yeni Nesil”, hemen sonrasında ise beceri temelli olarak adlandırılan bu sorular tam olarak nedir? Bu sorular gerçekten matematik öğretmenleri için yeni sorular mıdır? Ortaokul matematik öğretmenleri ve 3 ve 4. sınıfta matematik derslerine giren öğretmenler için hazırlanan bu eğitim ilk etapta bu sorulara cevap vererek başlayacaktır. Akıl yürütme, problem çözme, gerçek yaşam durumlarının, mesleki ve bilimsel bağlamlara özgü durumların matematiksel modellemelerinin yapılması gibi beceriler yıllardır matematik öğretim programımızda hedef alınmaktadır. Uluslararası sınavlarda uzun zamandır merkezde yer alan bu beceriler belki de ilk kez Türkiye’deki merkezi sınavlarda bu derece ön plana çıkmaktadır.

 

Bu eğitimde, ilkokul ve ortaokul matematik öğretim programlarında öne çıkan hedef beceriler tartışıldıktan sonra hem yakın dönemde Türkiye’de sınavlarda yer alan, hem de PISA, TIMSS gibi uluslararası sınavlarda karşılaşılan örnek sorular incelenecektir. Soruların hangi bileşenlerden oluştuğu, ne gibi becerileri hedef aldığı ve oluşturulurken nelere dikkat edildiği tartışılacaktır. Bu incelemelerde özellikle uluslararası sınavların kavramsal çerçeveleri kullanılacaktır. Sorularda kullanılan gerçek yaşam durumları ve diğer bağlamlar da incelenecektir. Eğitimin kalan bölümünde ise grup halinde ve bireysel olarak soru hazırlama çalışmalarına odaklanılacaktır. Böylece öğretmenler eğitimde tartışılan soru inceleme ve hazırlama bilgi ve becerilerini uygulama fırsatı bulacaktır.