Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Nesilden Nesile Yönetim Akademisi

 

  Aile şirketlerine yönelik olarak tasarlanan Akademi programları, aile şirketlerini sürdürülebilir kılacak, sağlıklı bir ortamda gelecek nesillere taşıyacak ve kurumsallaşma süreçlerinde önemli rol alacak yönetici adaylarını yetiştirmeyi hedeflemektedir. İşletme eğitimi alt yapısı olmayanlar için “Aile Şirketleri İçin Yönetici Geliştirme” ve işletme eğitimi alt yapısı olanlar için “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma” olarak iki program tasarlanmıştır.

  Akademinin temelinde “aktif ve öğrenen birey” olma ve kapasitesini kendi ve kurum yararına kullanma anlayışı vardır. Programlar katılımcının önce kendine, sonra dâhil olduğu aileye ve kuruma karşı sorumluluk alması, yaratıcı yaklaşım sergilemesi amacı ile tasarlanmıştır.

AİLE ŞİRKETLERİ İÇİN YÖNETİCİ GELİŞTİRME PROGRAMI

 (İşletme Eğitimi Alt Yapısı Olmayanlar İçin – 96 Saat)

  • Yönetim ve Organizasyon: Yönetimin Temel Fonksiyonları, Organizasyon Yapıları ve Tasarımları, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Davranış
  • Muhasebe ve Finans: Paranın Zaman Değeri, Muhasebenin Temel Taşları, Mali Tablo Örnekleri: Bilanço, Gelir Tablosu ve Fon Kaynak ve Kullanım Tablosu, Mali Tablo Analizi, Defter Değeri, Piyasa Değeri, Net Aktif Değeri
  • Pazarlama: Stratejik Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Bölümlendirme – Hedef Pazar Belirleme – Konumlandırma, Tüketici Davranışları, Müşteri İlişkileri Yönetimi, E-Pazarlama
  • Proje ve Süreç Yönetimi: Proje Yönetimi, Süreç Yönetimi, Bilgi Sistemleri Yönetimi, Dijital Dönüşüm

 

 

AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA PROGRAMI

       (1.Döneme Katılanlar ve İşletme Eğitimi Alt Yapısı Olanlar İçin - 72 Saat)

  • Aile Şirketlerinin Yapısı: Dünya’da ve Türkiye’de Aile Şirketlerinin Tanımı ve Önemi; Aile Şirketlerinde Bireylerin Rolü; Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma, Aile Şirketleri Gelişim Süreçleri, Aile Anayasası ve Yönetim Yapısı, Kurumsal İnovasyon, Girişimcilik, Sürdürülebilir Büyüme, İş Yelpazesinin Genişletilmesi
  • Aile Şirketlerinde Yönetim: Vizyon / Strateji Oluşturma ve Yönetme, Stratejik Pazarlama ve Finans Yönetimi, Risk ve Değişim Yönetimi, İşbirliği Odaklı Yönetim, Kendini ve Ekibini Yönetmek, Liderlik ve Yöneticilik, Şirketlerde Mentörlük Programları, Çatışma ve İlişki Yönetimi
  • Saha Ziyaretleri, Konuk Konuşmacı, Panel/Çalıştay ve Vaka Çalışmaları: Aile şirketlerindeki yönetim konularında başarı hikâyeleri ve uygulamaya yönelik konular, davetli konuşmacılar tarafından seminerlerde ele alınacaktır. Önceki aşamalarda kazanılmış olan beceriler ve yetkinliklerin pekiştirilmesi ve içselleştirilmesi için vaka çalışması yapılacaktır. Konu ve yöntem seçimi danışman eğitmen eşliğinde yapılacak ve bu alanda katılımcıya destek sağlanacaktır.

            GÜN ve SAATLER            : Perşembe - Cuma / 09.30 - 16.30 (2 haftada bir)