Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Kuşakları Düşünmek Sosyal ve İş Hayatına Bakışımızı Nasıl Değiştirir?

 

Kuşak çok sık kullanılan, ancak en az anlaşılmış kavramlardan biri. Oysa Ortega y Gasset gibi bazı tarih felsefecileri için tarihsel değişimi anlamak için en kritik kavram. İş hayatı ve iktisadi hayatta da kuşakları anlamak çok elzem. Bu seminer kuşak olgusunu tarihsel gelişimi içinde inceleyecek, günümüzde sosyal ve iktisadi hayatta neden önemli olduğu üzerine odaklanacak, farklı kuşakların özelliklerini tartışarak kuşaklar arası ilişkilerin doğasını tartışmaya açmayı hedefliyor.