Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Kurumsal Sürdürülebilirlik Online Sertifika Programı

 • KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERTİFİKA PROGRAMI

  REC Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından özel sektör profesyonelleri için tasarlanan Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı (KSSP), kurum temsilcilerinin öncülüğü ile sürdürülebilirlik vizyonunu kurumların stratejilerine yansıtmasını hedeflemektedir. Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ortaklığı ve UN SDSN Türkiye ortaklığında gerçekleştirilen Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı (KSSP) 14. dönemi başvuruya açıldı. Bu yıl, 30 Mart – 06 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak on dördüncüsü  düzenlenen program, kurumların sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak için çalışanların konuyla ilgili ayrıntılı bilgilendirilerek mesleki gelişimine destek verilmesini amaçlıyor. Sertifika programı, büyük işletmelerin sürdürülebilirlik, çevre, Ar-Ge, kurumsal iletişim ve strateji gibi farklı alanlarında çalışan uzman ve karar vericilerin katılımı ile kurumların itibarlarını geliştirmeleri için çok önemli fırsatlar sunuyor. KSSP, kurumsal sürdürülebilirlik konusunda özel sektörün ihtiyacına yönelik bilgi ve tecrübe paylaşım platformu sunarken kişisel gelişimine katkı sağlıyor. Programa katılım için son başvuru tarihi 15 Mart 2021.

  KSSP, REC  Sürdürülebilir Kalkınma Akademisi ve UN SDSN SDG Academy kapsamında birçok ülkede sunulan eğitim programlarındaki deneyimler kullanılarak kurumların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere Türkiye’nin öncü üniversitelerinin katkılarıyla şekillendirildi. Program kapsamındaki eğitimler; sürdürülebilirlik konusunda deneyimleri uluslararası ölçekte kabul gören uzmanlar tarafından,  Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve UN SDSN işbirliği ile verilmektedir.

  PROGRAMIN TANITIMI:

  Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı, kurumların sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak için çalışanların konuyla ayrıntılı bilgilendirilerek mesleki gelişimine destek verilmesini amaçlamaktadır. İstanbul’da her yıl büyük işletmelerin sürdürülebilirlik konusundaki karar vericilerinin katılımı ile kurumların itibarlarını geliştirmeleri için çok önemli fırsatlar sunmaktadır.

  KSSP; ‘Kurumsal Sürdürülebilirliğin Temelleri’ ve ‘Kurumsal Sürdürülebilirliğin Uygulanması’ olmak üzere iki modül ve farklı eğitim teknikleri ile kurgulanmaktadır. Eğitim programı genel olarak kurumsal sürdürülebilirlik konusunda herkesin ihtiyaçlarına göre geliştirilirken kişisel ilgi alanlarına cevap olacak özel içeriğe de sahip. Program; interaktif çalıştaylar, müzakere eğitimleri ve farklı yöntemlerle katılımcıların aktif olmalarını sağlayacak teknikler sunmaktadır.

  Programın eğitimcileri; ulusal ve uluslararası, alanda uzman veya akademisyenlerdir. Uluslararası, ulusal ve yerel tecrübeler katılımcılara aktarılmakta, paylaşımları arttırmak için ortamlar sunulmaktadır.

  Program, bütünleşik iki modülden oluşmaktadır:

  – Kurumsal Sürdürülebilirliğe Giriş
  – Kurumsal Sürdürülebilirliğin Uygulanması

  Çevrim içi düzenlenecek olan program hafta içi Salı ve Perşembe günleri 19.00 – 21.15 arasında, Cumartesi günleri 11.00 – 13.15 saatleri arasında olmak üzere toplamda haftada 3 gün yapılacaktır.

  Sertifika programına, Kurumsal hayata sürdürülebilirlik politikaları bağlamında katkı sunmak isteyen kurum çalışanları, araştırmacılar veya sürdürülebilirlik konusunda çalışmak isteyen girişimciler katılabilir.