Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Kurumsal İlişkiler Sertifika Programı

KURUMSAL İLİŞKİLER SRTİFİKA PROGRAMI

19 KASIM 2022 - 18 ŞUBAT 2023

İş dünyasının hızla değişen koşulları içerisinde kurumsal ilişkilerin rolü giderek artıyor. Yapılan araştırmalar mevzuat değişiklikleri, politik belirsizlikler, ticaret savaşları, iklim değişikliği ve toplumsal talepler gibi konuların son yıllarda CEO’ların ve yönetim kurullarının gündeminde daha fazla yer aldığını gösteriyor. Bu nedenle şirketlerin toplumla, kamu kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle ve diğer paydaşlarla kurdukları ilişkilerin gücü, onların ticari başarılarını doğrudan etkiliyor. Kurumsal İlişkiler Sertifika Programı Türkiye’de ilk defa bu alanda çalışan veya çalışmak isteyen özel sektör ve kamu profesyonellerine yönelik hem teorik hem de pratik eğitim veren bir içerik sunuyor.

Kurumsal İlişkiler Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi iş birliğiyle Dr. Ceyhun Emre Doğru’nun koordinatörlüğünde, akademisyenler ve üst düzey yöneticiler tarafından verilecek eğitimler, örnek vaka çalışmalarıyla da destekleniyor. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından sertifika kazanmaya hak kazanıyorlar.

PROGRAM İÇERİĞİ 

1. Kurumsal İlişkilerin Şirketler Açısından Önemi

Kurumsal ilişkilerde kullanılan temel kavramlar, metodolojiler ve yaklaşımlar incelenecek. Kamu, toplum, paydaşlar ve medya ilişkilerinin şirketler açısından önemi ve kurum stratejilerindeki yeri anlatılacak. 

 Söyleşi:

 • Kurumsal İlişkilerin Stratejik Rolü ve Geleceği 
 • Kamu Politikaları ve Kurumsal İlişkiler 

 2. Strateji ve Kurumsal İlişkiler İçin Önemi

Kurumsal ilişkilerin kurumsal stratejilerin oluşturulmasındaki etkisi, stratejinin dış paydaşlara doğru aktarılması ve tutarlı aksiyon alınması için uygulanması gereken esaslar anlatılacak. 

 Söyleşi:

 • Kurumsal Yönetim ve Kurumsal İlişkiler 
 • Kurumsal Yönetim ve Strateji
 • Kurumsal İlişkilerde Paydaş Yönetimi ve İletişimi 

  3. Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm

Kurumların çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğini sağlayabilmesi için iş yapış süreçlerinde ve kurum stratejilerinde izlemesi gereken genel prensipler ve sürdürülebilirliğin kurumsal ilişkiler stratejilerindeki rolü tartışılacak.

 Söyleşi:

 • Sürdürülebilirlik, Yeşil Dönüşüm ve ESG 

 4. Dijital Dönüşüm

Teknolojinin gelişimi ve dijital ekonominin kurumsal ilişkiler açısından ortaya çıkardığı konular, bu konularla ilgili uluslararası ve ulusal trendler; ve kurumsal ilişkiler profesyonellerinin izlemesi gereken stratejiler ele alınacak. Değişen iletişim teknolojilerinin kurumsal iletişime yansımaları, değişen tüketici beklentilerine karşı oluşturulabilecek etkili iletişim stratejileri ve mesajları anlatılacak. 

 Söyleşi:

 • Kurumsal İletişimde Yeni Dönem: Dijital Medya ve İletişim 

 5. Etik, Uyum ve İtibar

Şirketlerin iç ve dış iletişiminde izlemesi gereken etik ve uyum prensipleri anlatılacak, bu prensiplerin kurumsal kültürdeki rolü ve kurumsallaşma süreçleri incelenecek. Kurumsal itibarın oluşturulmasında ve geliştirilmesinde kullanılması gereken kurumsal iletişim yaklaşımları ve potansiyel itibar krizlerine müdahale mekanizmaları incelenecek. 

  Söyleşi:

 • Etik, Risk Uyum Yönetimi ve Şirket Stratejilerindeki Yeri 
 • İtibar Yönetimi 

 6. Toplumsal Dönüşüm

Toplumsal ve çevresel projelerde toplum ve paydaş güveninin oluşturulması için paydaş angajmanın ve toplumsal desteğinin nasıl oluşturulacağı anlatılacak. 

 Söyleşi:

 • Sosyal Kalkınma ve Toplumla İlişkilerin Yönetilmesi 

 7. Kişisel Verilerin Korunması

Dijital dönüşümle beraber şirketlerin en çok dikkat etmesi gereken konuların başında gelen kişisel veriler ve kişisel verilerin korunmasının kurumsal ilişkiler açısından önemi incelenecek. 

 Söyleşi:

 • Dijital Ekonomi Çağında Rekabet Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması 

 8. Uluslararası Politika ve Kurumsal İlişkiler

Politik gelişmelerin şirketler açısından önemi anlatılacak, Avrupa Birliği’nde kamu politikalarının yapım süreci, şirketlerin kurumsal ilişkiler yaklaşımları ve stratejileri incelenecek.

 Söyleşi:

 • Avrupa Birliği’nde Kamu Politikaları ve Lobicilik
 • Şirketler ve Uluslararası Politika 

*Konuşmacıların takvimlerindeki değişiklere göre program revize edilebilir.

 

KİMLER KATILABİLİR: Şirketlerin kurumsal ilişkiler departmanlarında çalışan ya da çalışmayı amaçlayan, İİBF fakültelerinden mezun, İngilizce bilgisine sahip kişiler katılım sağlayabilir.

GÜN ve SAATLER       : Perşembe 18.30-21.30 ve Cumartesi 10:00 - 17.00

(Program toplam 72 saatten oluşmaktadır.)

LOKASYON: Program online interaktif olarak gerçekleştirilecektir.

Programın sonunda Boğaziçi Üniversitesi Yeterlik Sertifikası almaya hak kazanabilmek için programa %80 oranında katılım sağlamış olmak ve program sonunda yapılacak olan proje sunumundan başarı sağlamak gerekmektedir.