Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Kozmik Yasalar ve Köklerimize Yolculuk

Kadim zamanlardan günümüze yaratılmış bütün mitler, efsaneler, masalların dört tane önemli görevi vardır. Bunlar sosyolojik, psikolojik, kozmolojik ve hayatı anlamlandırmak üzerinedir. Eskiden pozitif bilimler yokken ortada kozmik yasalar önemliydi. Bu kozmik yasaları iyi bilen Isaac Newton’un bazı bilgileri kullanarak ve formüle etmesiyle insanlık tarihinde, bilimsel icatlar ve teknolojik gelişmeler bir anda çok hızlı artmaya ve insanların kullanımına açılmaya başladı. Bu kozmik yasalar bir çeşit Evren’in çalışma yasalarıydı. Bir bireyin bir toplumun bu yasalara göre hareket etmezse sonunun felaket olacağına inanılırdı. Batıda da Doğuda da bu yasalara göre davranan kişilere, kahramanlara “KUT”lanmış kişi deniyordu. Atalarımız “kurtla kuzu beraber kuşak bağladığında “ insana ya da topluma, adalet dirlik düzen geleceğine inanırlardı. Günümüzdeki teknoloji insan ilişkisinin geldiği noktada hayatımızı daha anlamlı, bilinç seviyesi yüksek bireyler olarak yaşamak istiyor ve kozmik yasa, asli birey, kut, ikili birlik gibi kavramlara daha derinden bakmak istiyorsanız köklerimize yolculuk yapacağımız maceramıza bekleriz.

Yolculuğumuz 23 Haziran 2020’de “Kahraman 2.0” atölyemizle devam edecek.