Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İK İş Süreçlerine Etkisi

Amacı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Bu Kanunla kişisel verilerin korunmasına ve işlenmesine ilişkin düzenlemeler hüküm altına alındı.

Kanun kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kurumu kuruldu ve kurum çalışmalarına başladı. Bugüne kadar birçok şirkete yaptırımlar uygulandı.

Bu eğitimle; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun uygulama alanının ve getirdiği yükümlülüklerin insan kaynakları süreçleri bakımından incelenmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyum süreçlerinden etkilenecek İK yöneticileri, uzmanları başta olmak üzere şirket ve birim yöneticileri ile Kanunun getirdiği yeni düzenlemeleri öğrenmek isteyen tüm çalışanlar bu eğitime katılabilir.

Kazanımlar

 • Kişisel veri nedir tanımını yapar.
 • Kişisel verilerin işlenmesinin amacını açıklar.
 • Kişisel verilerin işlenmesinde İK süreçlerinin rolünü keşfeder.
 • Özel nitelikli kişisel veri nedir tanımını yapar.
 • Özel nitelikli verilerin işlenmesi sırasında İK süreçlerinin etkisini tanımlar.
 • Kişisel verilerin korunmasında şirket politikalarının içeriğinin hazırlanmasında İK süreçlerinin etkisini keşfeder.
 • Kişisel verilerin korunmasında iş sağlığı güvenliği bakımından alınması gerekli önlemleri tanımlar.

Akış

 • Kişisel veri nedir?
 • Kişisel verilerin işlenmesinde İnsan Kaynakları iş süreçleri açısından hazırlanacak politika ve prosedürler nelerdir?
 • Kişisel verilerin işlenme ve aktarımına dair esaslar nelerdir?
 • İnsan Kaynakları birimleri kişisel verilerin korunması konusunda hangi süreçlere dahil olmalıdır?
 • Özel nitelikli kişisel veri kavramı ve işlenmesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Kişisel verilerin korunmasında sürdürülebilir şirket politikaları İnsan Kaynakları açısından neler olmalıdır?
 • Aydınlatma, Açık Rıza, Saklama ve İmha Politikaları Nasıl Olmalıdır?
 • Veri İhlal Bildirimi Nasıl Yapılır?
 • Nelere dikkat edilmelidir?
 • Kişisel Verilerin Korunması Kurulu Örnek Kararları ve İncelenmesi