Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

ISO 27001 Eğitimi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi Amaç

Bilgi Güvenliği yönetim sistemi çok sayıda disiplinin bir arada kullanılan, son derece önemli bir standarttır. Kurumsal bilgi güvenliği ihtiyaçları Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulmasını, işletilmesini ve denetlenmesini gerektirmektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği denetçileri, standardın ve denetimin gereklerine uygunluğun kavramsal ve pratik bilgisine sahip olmalı, gerek uygulama gerekse denetim açısından yetkinlikleri kazanabilmelidir.

Eğitim,ISO 27001 standardının yanı sıra ISO 19011 denetim uygulamalarına yönelik, anlatım, sorgulama, uygulama ve sınavı kapsamaktadır.

Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar; uluslar arası ISO 27001 baş denetçi sertifikasını almaya hak kazanacaktır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi Hedef Kitle

- SOME'ler

- Kuruluş İçinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini Süreç Bazlı Denetim Metoduyla Geliştirmek İsteyen Profesyoneller,
- ISO 27001’e Uygun Resmi Bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Kurmak İsteyen Yöneticiler ve İlgili Diğer Yetkililer,
- Denetleme Becerilerini Geliştirmek İsteyen Mevcut Güvenlik Denetçileri,
- ISO 27001 Sistem Sertifikası Konusunda Tavsiyelerde Bulunmak İsteyen Danışmanlar
- Bilgi Güvenliği ve Kalite Uzmanları ve Danışmanları
- ISO 27001 Denetimlerini Yürütecek Olan Kurumlardaki Mevcut İç Denetçiler ve Denetçi Adayları

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi Eğitim İçeriği

- Bilgi Güvenliği Temel Kavramları ve Bilgi Güvenliğinin Önemi
- ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Özeti
- Güvenlik Tehditleri ve İncelenebilirlikleri
- Güvenlik Risklerinin Yönetimi
- Güvenlik Kontrollerinin Seçimi
- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetimi
- Denetim Türleri ve Şekilleri
- Denetim Aşamaları ve Kapsamı
- Denetim için Gerekli Standartlar
- Baş Denetçi Özellikleri
- Denetim Ekibinin Yönlendirilmesi ve Yönetimi
- Denetim Soru Listesinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi
- Denetim Planı ve Raporlanması
- Mülakat Teknikleri
- Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyet Raporu
- Liste, Rapor, Plan Örnekleri
- Örnek Denetim Uygulaması
- ISO 27001 Baş Denetçi Yetkinliğine Yönelik Sınav