Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 
TARİH 23/11/2020
SÜRE 24 Saat
YER Online Sanal Sınıf
Fiyat 1800 TL

İşletmelerde ve İK Süreçlerinde Çatışma Yönetimi

Kişiler hayatın her anında, evde, işyerinde, dostlar arasında, çeşitli ihtiyaçlar duyar, bunların tatmini için rekabet eder, çözümü için çatışmalar yaşar. Çatışma kaçınılmaz olduğu gibi, çatışmanın yokluğu güç veya istikrar göstergesi değildir. Aksine güçlü ve istikrarlı yapılanmalar, çatışma etkileşimini nasıl yaşadıkları üzerinden değerlendirilir. Çatışmanın olmadığı işletmelerde düşünce yapısı bozulur, baskı, durgunluk, tekdüzelik oluşur, kişilerin ve işletmelerin sağlığı zarar görür.
Çatışma etkileşimi genel itibariyle ahlak kurallarının hâki miyeti altında süregelir. Hukuk sistemi yalnızca belirli özellikle re sahip yıkıcı çatışma etkileşimleri ile ilgilenir. Bu yıkıcı etkileşimlerden biri de mobbing (bezdiri) olgusudur. Çatışma tamamen önlenemez ise de, bezdiri önlenebilir ve mutlaka önlenmelidir.
İşletmeler çatışmaların önlenmesini değil, yapıcı şekilde yönetimini hedeflemelidir. Bu amaçla çatışma olgusu hakkında doğru bakış açısına sahip olmalı, çatışma etkileşiminin kaynaklarını ve gelişim sürecini anlamalı, çalışma düzeninde “çalışanın kişiliğini korumak” ve “ahlaka uygun bir çalışma düzeni” temin etmek yönündeki yasal yükümlülüğünün farkında olmalı; özetle çatışmaları yönetim becerisi kazanmalıdır. Sağ lıklı, huzurlu, verimli ve yasalara uygun bir çalışma ortamının temini için, etkin bir çatışma yönetim sistemi önemli bir gerekliliktir.

AMAÇ:


Etkin bir çatışma yönetimi için işyeri kurallarının yasalar ile uyum içinde olması, şirket içi şikâyet süreçlerinin varlığı ile eğitim süreçleri elbette önemli ve zorunludur. Bununla bir likte, bunlar çalışanın kişiliğini korumak ve ahlaka uygun bir çalışma düzeni temin etmek yönündeki yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için her zaman yeterli olmayabilir. İşveren ancak sosyal bilimlerin bulgularını dikkate alarak çalışma ortamının sağ lığını koruyabilir ve hukuki sorumluluğunu tam olarak yerine getirdiğini iddia edebilir.
Bu doğrultuda bu programın amaçları; öncelikle çatışma ve bezdiri kavramlarına yönelik doğru bakış açısının sağlanması, çatışmanın ve bezdirinin kaynakları, gelişim süreci, davranış modelleri, yapıcı ve yıkıcı etkileri konusunda farkındalık temin edilmesidir. Sonrasında işverenin, çalışanın kişiliğini koruma yükümlülüğü, bu borcun ihlali halinde doğan zarardan sorumluluğu ve ahlaka uygun bir çalışma düzeni temin etmek yükümlülüğü konusunda bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır. Programın son amacı ise, çatışma yönetim sistemi kurgusunda temel ilkelerin kavranmasıdır.

KAZANIMLAR:


Çatışma e bezdiri kavramlarının ne olduğunu tanımlar. Çatışmanın hukukta haksız fiil, bezdiri ve suç teşkil ettiği durumlar hakkında farkındalık edinir. Çatışmanın kaynaklarının çeşitliliği ve derinliği konusunda bilinçlenir.
Bezdirinin çoğunlukla işyerindeki özelliklerden kaynaklandığı konusunda farkındalık kazanır. Çatışmanın ve bezdirinin gelişim ve tırmanma süreçleri konusunda bilgi edinir. Çatışma ve bezdiri sırasında kişilerin olası davranış modelleri konusunda bilgi edinir. Çatışma ve bezdirinin kişi ve işletme üzerindeki etkileri konusunda farkındalık kazanır.
Çatışma veya bezdiri failinin zarar sorumluluğu, işverenin işçinin kişiliğini koruma yükümlülüğü, bu borcun ihlali halinde doğan zarardan sorumluluğu ve ahlaka uygun bir çalışma düzeni temin etme yükümlülüğünü anlar. Ceza hukuku kapsamına giren durumlar hakkında farkındalık kazanır.
Çatışma yönetim sisteminin temel ilkelerini bilir, çeşitli seçenekler konusunda bilgi edinir.Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.
Online Sanal Sınıf
1800 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.