Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

İş Zekası ve Analitiği Sertifika Programı

Bu programda işletmenin mevcut durumunu anlamada, tahminler oluşturmada ve ardından doğru karar almada kritik rol oynayan Veri Analizi ve Karar Verme Teknikleri, Veri Modelleme, Görselleştirme ve Raporlama, Veri Analitiği ve İş Zekası Temelleri ve Uygulamaları konularında eğitimlerin verilmesi amaçlanmıştır.

İZA 101 : Veri Analizi ve Karar Verme Teknikleri (24 saat)

Tanımlayıcı istatistikler, ilişkisel ve farklılık analiz yöntemleri ile veriden elde edilecek doğru bilgiler ve öngörüler ışığında, rasyonel karar vermede kullanılan yöntemler ve eniyileme teknikleri anlatılacak, SPSS ve Excel ile uygulamalar yapılacaktır.

İZA 102 : Veri Modelleme, Görselleştirme ve Raporlama (24 saat)

İlişkisel veritabanı oluşturulması, veritabanından SQL ile veri çekilmesi, veri analizine ve karar vermeye yönelik olarak verinin görselleştirilmesi ve raporlanması konuları anlatılacak ve Access/Excel/Power BI ile uygulamalar yapılacaktır.

İZA 103 : Veri Analitiği / İş Zekası Temelleri ve Uygulamaları (24 saat)

Veri analitigi süreci ile makine öğrenmesinin temelleri, sınıflandırma, kümeleme ve veri madenciliği yaklaşımları ile bu yaklaşımlarda kullanılan karar ağaçları, yapay sinir ağları vb. teknikler işlenecek ve bir işletmenin stratejisi doğrultusunda çeşitli fonksiyonel alanlarda veri analitiği ve iş zekasının kullanılmasına yönelik uygulamalar farklı yazılım araçları kullanılarak gösterilecektir.

 

GÜN ve SAATLER       : Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 18:30-21:30 ve Cumartesi 10:00-13:00 

(Program toplam 72 saatten oluşmaktadır.)

Eğitimler online interaktif olarak Zoom platformu üzerinden yapılmaktadır. İnteraktif eğitim olması nedeniyle derslerde kayıt alınmamaktadır.

Programın sonunda online olarak Boğaziçi Üniversitesi Yeterlik Sertifikası almaya hak kazanabilmek için programa %80 oranında katılım sağlamış olmak, program içerisinde verilen ödevleri yapmak ve program sonunda yapılacak olan sınavda başarı sağlamak gerekmektedir.