Yaşamboyu Eğitim Merkezi
İnsan Zihnine Güncel Bakış

Davranışlarımızda kalıtım ve çevrenin etkisi ne kadar? Nasıl karar veriyoruz, hatırlıyoruz ve unutuyoruz? Yaratıcılık ve dil nasıl gelişir? Sosyal durumlarda zihnimiz nasıl çalışır? Bu modülde bu ve benzer soruları yanıtlamak için gündelik hayatımızdan örnekler üzerinden insan zihnini anlamak üzere

yapılan güncel araştırmalar ve sonuçları tartışılacaktır.