Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 
TARİH 10/01/2023
SÜRE 75 Saat
YER Zoom Çevrimiçi
Fiyat 15000 TL

İnsan Kaynakları Programı

İNSAN KAYNAKLARI PROGRAMI

10 Ocak -8 Mart 2023 

Bu programın amacı, şirketlerde insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyen veya kariyerine yeni başlayanlara yapılandırılmış eğitim vermek, güncel uygulayabilecekleri pratik bilgi ve kaynaklara ulaşmalarını sağlamaktır. Farklı sektörlerden oluşan katılımcıların tecrübelerinin paylaşıldığı bu program, güncel teorik bilgilerin yanı sıra vaka çalışmaları ve uygulanabilir bir insan kaynakları projesi yapılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

İÇERİK

 • İnsan Kaynakları Yönetimine Genel Bakış ve İlkeler
 • Dijitaleşen Dünyada Yaşamboyu Öğrenme
 • Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması
 • Personel Seçimi Süreçleri ve İşe Yerleştirme
 • Uzaktan Çalışma
 • Performans Yönetimi
 • Çatışma Yönetimi
 • Kurumsal Kariyer Yönetimi
 • İnsan Kaynaklarının Yasal Boyutu
 • Çeşitlilik Yönetimi
 • Kişisel Verilerin Korunması, İK ve İş Süreçlerine Etkisi
 • Mobbing
 • Personel Eğitimi ve Geliştirilmesi
 • Motivasyon
 • Ücret ve Ödüllendirme Sistemleri
 • Yetenek Yönetimi

GÜN ve SAATLER  : Salı, Çarşamba ve Perşembe/ 18:30-21:30  (Toplam 75 saat)

EĞİTİM BEDELİ    : 15.000 TL KDV dahil.

Ödemeler Bonus ve Shop & Miles Card’larına 9 taksit olarak uygulanmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlarına %10 indirim yapılmaktadır.

 Bilgi ve Kayıt İçin: (0212) 257 31 27-28 / (0212) 257 89 57-58  www.buyem.boun.edu.tr  buyem@boun.edu.tr

                                              

Eğitimler online interaktif olarak Zoom platformu üzerinden yapılmaktadır. İnteraktif eğitim olması nedeniyle derslerde kayıt alınmamaktadır.

Programın sonunda online olarak Boğaziçi Üniversitesi Yeterlik Sertifikası almaya hak kazanabilmek için programa %80 oranında katılım sağlamış olmak, program içerisinde verilen ödevleri yapmak ve program sonunda online yapılacak olan sınavda başarı sağlamak gerekmektedir. 

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞ VE İLKELER

 • İşletmelerde insan kaynaklarının yeri
 • İnsan kaynağı yönetiminin önemi
 • İnsan kaynağı yönetiminde başarı için ilkeler
 • İnsan kaynağı yönetiminde roller
 • İnsan kaynağı yönetimi fonksiyonları ve ara-yüzleri

DİJİTLALLEŞEN DÜNYADA YAŞAMBOYU ÖĞRENME

 • Dijital Dönüşümün iş ve sosyal yaşama etkilerini anlamak ve İK alanındaki değişimleri farketmek
 • Endüstri 4.0 Nedir?
 • Endüstri 4.0 ‘ın Temel Bileşenleri Nelerdir?
 • Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm nedir?
 • Dijital Dönüşümde Yaşam Boyu Eğitim / Yaşam Boyu Öğrenme Nedir?
 • Reskilling / Upskilling Nedir?
 • Geleceğin İnsan Kaynakları Yapılanması Öngörüleri Nelerdir?

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

 • Şirket stratejileri ile insan kaynakları ihtiyaç analizlerinin yapılması
 • Tanımlanan ihtiyaçların gruplanması
 • Organizasyon şemaları ne için? Nasıl Hazırlanmalı?
 • İş tanımı, İş analizi nedir? Nasıl ve niçin kullanılır?
 • Yetkinlikler! İhtiyaç mı? Moda mı? İnsan kaynaklarının en etkili yeni aracı…
 • Gerçekte yetkinlik ile ilgili neler oluyor?

PERSONEL SEÇİMİ SÜREÇLERİ ve İŞE YERLEŞTİRME

 • Personel seçimi süreci ve güncel araçlar
 • Bugün kullanılan önemli seçim süreçleri
 • Yetkinlik bazlı seçim süreci nasıl çalışır?
 • İş başı yaptırma süreci nasıl olmalı?
 • İşten ayrılanlar bize en iyi geri bildirimi verenlerdir. Nasıl mı?

 UZAKTAN ÇALIŞMA

 • Yeni çalışan ile bağ kurma
 • Üç motivatör-Daniel Pink
 • Şirket kültürünü içselleştirmek ve rol model olmak
 • Yüksek performanslı takımın bir parçası olmak
 • Yeni başlayan ekip arkadaşımı duygusal ve zihinsel olarak dört adımda hazırlama
 • Destek verme
 • Bağ kurma ve iletişim
 • Eğitme ve Geliştirme
 • Motive etme ve Heyecanlandırma
 • Yeni sesleri duymak ve dahil etmek

PERFORMANS YÖNETİMİ

 • Performans Ölçümü için Gerekli Ön Koşullar
 • Performans Kriterleri Tespiti
 • Performans Ölçüm Teknikleri ve Yöntemleri

MOBBİNG

 • Mobbing’ in Nedenleri İş Yaşamında Mobbing ve Bullying (Zorbalık) Farkları Nelerdir?
 • Mobbing’ in Aşamaları Türk Hukukunda Mobbing Kavramı Mobbing’ in İspatı ve İspat Yükü Mobbing’ e Karşı Ne Yapalım?
 • Şirketlerde Mobbing Önlenebilir mi?
 • Çatışmadan Beslenmek Etik Kurallar ve Şirketler
 • Mobbing'in Fiziksel ve Psikososyal Etkileri
 • Mobbing'e maruz kalan çalışanların beden-ruh sağlığını iyileştirmeye yönelik öneri ve uygulamalar
 • Mobbing'in psikolojik etkilerinin yönetilmesi

KURUMSAL KARİYER YÖNETİMİ

 • Gelişen organizasyonların İnsan Kaynakları ihtiyaçları nasıl gelişir?
 • Değişen kurumsal kariyer planları
 • Kişisel kariyerimiz, Kurumsal kariyer planlarına karşı….
 • Kurumsal kariyer çalışmalarında karşılaşılan genel engeller ve bununla başa çıkma yolları
 • Kurumsal ve kişisel kariyer planlama çalışması uygulaması

İNSAN KAYNAKLARININ YASAL BOYUTU

 • İş Hukukuna Genel Bakış
 • İş Hukuku Kavramları ve İş Kanunu
 • Hizmet Sözleşmesi
 • İş Kanunu Düzenlemeleri
 • İşçi ve İşverenlerin Hakları ve Sorumlulukları
 • İş Hukukunda Fesih ve Sorumluluklar
 • İş Hukuku Problemleri
 • Kişisel Verilen Korunması ve İnsan Kaynakları ve İş Süreçlerine Etkisi

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE İK İŞ SÜREÇLERİNE ETKİSİ 

 • Kişisel veri nedir?
 • Kişisel verilerin işlenmesinde İnsan Kaynakları iş süreçleri açısından hazırlanacak politika ve prosedürler nelerdir?
 • Kişisel verilerin işlenme ve aktarımına dair esaslar nelerdir?
 • İnsan Kaynakları birimleri kişisel verilerin korunması konusunda hangi süreçlere dahil olmalıdır?
 • Özel nitelikli kişisel veri kavramı ve işlenmesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Kişisel verilerin korunmasında sürdürülebilir şirket politikaları İnsan Kaynakları açısından neler olmalıdır?
 • Aydınlatma, Açık Rıza, Saklama ve İmha Politikaları Nasıl Olmalıdır?
 • Veri İhlal Bildirimi Nasıl Yapılır?
 • Nelere dikkat edilmelidir?
 • Kişisel Verilerin Korunması Kurulu Örnek Kararları ve İncelenmesi

PERSONEL EĞİTİMİ ve GELİŞTİRİLMESİ

 • Personel Eğitiminin Önemi
 • Öğrenme Sürecinin Temel İlkeleri
 • Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
 • Eğitim Teknikleri ve Özellikleri
 • Eğitimin Değerlendirilmesi
 • Alternatif Eğitim Yöntemler

 MOTİVASYON

 • Motivasyon ile İlgili Kavramsal Çerçeve
 • Motivasyon Kuramları ve Çalışma Ortamına Uyarlanması
 • Çalışma Ortamında Motivasyon Yükseltici Yöntemler ve Uygulamalar
 • İnsan Kaynakları Bölümünün Bu Çalışmalar İçindeki Yeri ve Sorumlulukları

 ÜCRET VE ÖDÜLLENDİRME SİSTEMLERİ

 • Ücret ve ödül sistemlerinin temelleri
 • Ücret ve iş değerleme ilişkisi
 • Şirket içi ücret yapısının kurulması
 • Bizim dışımızda oluşan iş pazarı ve ücretler
 • Ücret stratejilerinin oluşturulması
 • Ödül sistemleri ve motivasyon
 • Performans sistemleri ve ücret sistemleri evliliği. Sonuç mu?

 YETENEK YÖNETİMİ

 • Yetenek Yönetimi Genel Bakış
 • Yetenek Yönetimi Nedir ? Niçin Bu gün çok Önemli?
 • Çalışan Sadakati - yetenek yönetiminde  Güncel Durum
 • Yetenek Yönetimi Görecelidir
 • İnsanlar Neden Kalır ?
 • İnsanlar Neden Gider ?
 • Döngüyü Tersine Çevirmek
 • Yetenekli Çalışanları Elde Tutma Stratejileri

 Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.
26 oturum | 75 Saat
Zoom Çevrimiçi
15000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.