Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 
TARİH 11/10/2021
SÜRE 72 Saat
YER Online Çevrimiçi Sınıf
Fiyat 6000 TL

İnsan Kaynakları Programı

İNSAN KAYNAKLARI PROGRAMI

11 Ekim – 3 Aralık 2021

Bu programın amacı, şirketlerde insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyen veya kariyerine yeni başlayanlara yapılandırılmış eğitim vermek, güncel uygulayabilecekleri pratik bilgi ve kaynaklara ulaşmalarını sağlamaktır. Farklı sektörlerden oluşan katılımcıların tecrübelerinin paylaşıldığı bu program, güncel teorik bilgilerin yanı sıra vaka çalışmaları ve uygulanabilir bir insan kaynakları projesi yapılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

                       İÇERİK

 • İnsan Kaynakları Yönetimine Genel Bakış ve İlkeler
 • Dijitaleşen Dünyada İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması
 • Personel Seçimi Süreçleri ve İşe Yerleştirme
 • Uzaktan Çalışma
 • Performans Yönetimi
 • Çatışma Yönetimi
 • Kurumsal Kariyer Yönetimi
 • İnsan Kaynaklarının Yasal Boyutu
 • Çeşitlilik Yönetimi
 • Kişisel Verilerin Korunması, İK ve İş Süreçlerine Etkisi
 • Personel Eğitimi ve Geliştirilmesi
 • Motivasyon
 • Ücret ve Ödüllendirme Sistemleri
 • Şirketlerde Yetenek Mıknatısı Organizasyon Oluşturmanın Esasları

 

GÜN ve SAATLER                : Salı, Çarşamba ve Perşembe/ 18:30-21:30  (Toplam 72 saat)

EĞİTİM BEDELİ                : 6.000 TL KDV dahil.

Ödemeler Bonus ve Shop & Miles Card’larına 6 taksit olarak uygulanmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlarına %10, Peşin ödemelerde %5 indirim yapılmaktadır.

Bilgi ve Kayıt İçin               : (0212) 257 31 27-28 / (0212) 257 89 57-58

                                                 www.buyem.boun.edu.tr  buyem@boun.edu.tr

Eğitimler online interaktif olarak Zoom platformu üzerinden yapılmaktadır. İnteraktif eğitim olması nedeniyle derslerde kayıt alınmamaktadır.

Programın sonunda online olarak Boğaziçi Üniversitesi Yeterlik Sertifikası almaya hak kazanabilmek için programa %80 oranında katılım sağlamış olmak, program içerisinde verilen ödevleri yapmak ve program sonunda yapılacak olan sınavda başarı sağlamak gerekmektedir. 

 

 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞ VE İLKELER

 • İşletmelerde insan kaynaklarının yeri
 • İnsan kaynağı yönetiminin önemi
 • İnsan kaynağı yönetiminde başarı için ilkeler
 • İnsan kaynağı yönetiminde roller
 • İnsan kaynağı yönetimi fonksiyonları ve ara-yüzleri

 

DİJİTALEŞEN DÜNYADA İNSAN KAYNAKLARI

 • Dijital Dönüşümün iş ve sosyal yaşama etkilerini anlamak ve İK alanındaki değişimleri farketmek
 • Endüstri 4.0 Nedir?
 • Endüstri 4.0 ‘ın Temel Bileşenleri Nelerdir?
 • Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm nedir?
 • Dijital Dönüşümde Yaşam Boyu Eğitim / Yaşam Boyu Öğrenme Nedir?
 • Reskilling / Upskilling Nedir?
 • Geleceğin İnsan Kaynakları Yapılanması Öngörüleri Nelerdir?

 

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

 • Şirket stratejileri ile insan kaynakları ihtiyaç analizlerinin yapılması
 • Tanımlanan ihtiyaçların gruplanması
 • Organizasyon şemaları ne için? Nasıl Hazırlanmalı?
 • İş tanımı, İş analizi nedir? Nasıl ve niçin kullanılır?
 • Yetkinlikler! İhtiyaç mı? Moda mı? İnsan kaynaklarının en etkili yeni aracı…
 • Gerçekte yetkinlik ile ilgili neler oluyor?

 

PERSONEL SEÇİMİ SÜREÇLERİ ve İŞE YERLEŞTİRME

 • Personel seçimi süreci ve güncel araçlar
 • Bugün kullanılan önemli seçim süreçleri
 • Yetkinlik bazlı seçim süreci nasıl çalışır?
 • İş başı yaptırma süreci nasıl olmalı?
 • İşten ayrılanlar bize en iyi geri bildirimi verenlerdir. Nasıl mı?

 

UZAKTAN ÇALIŞMA

 • Yeni çalışan ile bağ kurma
 • Üç motivatör-Daniel Pink
 • Şirket kültürünü içselleştirmek ve rol model olmak
 • Yüksek performanslı takımın bir parçası olmak
 • Yeni başlayan ekip arkadaşımı duygusal ve zihinsel olarak dört adımda hazırlama
 • Destek verme
 • Bağ kurma ve iletişim
 • Eğitme ve Geliştirme
 • Motive etme ve Heyecanlandırma
 • Yeni sesleri duymak ve dahil etmek

 

PERFORMANS YÖNETİMİ

 • Performans Ölçümü için Gerekli Ön Koşullar
 • Performans Kriterleri Tespiti
 • Performans Ölçüm Teknikleri ve Yöntemleri

 

KURUMSAL KARİYER YÖNETİMİ

 • Gelişen organizasyonların İnsan Kaynakları ihtiyaçları nasıl gelişir?
 • Değişen kurumsal kariyer planları
 • Kişisel kariyerimiz, Kurumsal kariyer planlarına karşı….
 • Kurumsal kariyer çalışmalarında karşılaşılan genel engeller ve bununla başa çıkma yolları
 • Kurumsal ve kişisel kariyer planlama çalışması uygulaması

 

İNSAN KAYNAKLARININ YASAL BOYUTU

 • İş Hukukuna Genel Bakış
 • İş Hukuku Kavramları ve İş Kanunu
 • Hizmet Sözleşmesi
 • İş Kanunu Düzenlemeleri
 • İşçi ve İşverenlerin Hakları ve Sorumlulukları
 • İş Hukukunda Fesih ve Sorumluluklar
 • İş Hukuku Problemleri
 • Kişisel Verilen Korunması ve İnsan Kaynakları ve İş Süreçlerine Etkisi

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE İK İŞ SÜREÇLERİNE ETKİSİ

 

 • Kişisel veri nedir?
 • Kişisel verilerin işlenmesinde İnsan Kaynakları iş süreçleri açısından hazırlanacak politika ve prosedürler nelerdir?
 • Kişisel verilerin işlenme ve aktarımına dair esaslar nelerdir?
 • İnsan Kaynakları birimleri kişisel verilerin korunması konusunda hangi süreçlere dahil olmalıdır?
 • Özel nitelikli kişisel veri kavramı ve işlenmesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Kişisel verilerin korunmasında sürdürülebilir şirket politikaları İnsan Kaynakları açısından neler olmalıdır?
 • Aydınlatma, Açık Rıza, Saklama ve İmha Politikaları Nasıl Olmalıdır?
 • Veri İhlal Bildirimi Nasıl Yapılır?
 • Nelere dikkat edilmelidir?
 • Kişisel Verilerin Korunması Kurulu Örnek Kararları ve İncelenmesi

 

 PERSONEL EĞİTİMİ ve GELİŞTİRİLMESİ

 • Personel Eğitiminin Önemi
 • Öğrenme Sürecinin Temel İlkeleri
 • Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
 • Eğitim Teknikleri ve Özellikleri
 • Eğitimin Değerlendirilmesi
 • Alternatif Eğitim Yöntemler

 MOTİVASYON

 • Motivasyon ile İlgili Kavramsal Çerçeve
 • Motivasyon Kuramları ve Çalışma Ortamına Uyarlanması
 • Çalışma Ortamında Motivasyon Yükseltici Yöntemler ve Uygulamalar
 • İnsan Kaynakları Bölümünün Bu Çalışmalar İçindeki Yeri ve Sorumlulukları

 

 ÜCRET VE ÖDÜLLENDİRME SİSTEMLERİ

 • Ücret ve ödül sistemlerinin temelleri
 • Ücret ve iş değerleme ilişkisi
 • Şirket içi ücret yapısının kurulması
 • Bizim dışımızda oluşan iş pazarı ve ücretler
 • Ücret stratejilerinin oluşturulması
 • Ödül sistemleri ve motivasyon
 • Performans sistemleri ve ücret sistemleri evliliği. Sonuç mu?

ŞİRKETLERDE YETENEK MIKNATISI ORGANİZASYON OLUŞTURMANIN ESASLARI

*      Yetenek Yolculuğu

 • Dijital Dönüşüm Çağı’nın Yetenekleri
 • Kuşaklararası Yönetim
 • Yetenek Krizi ve İşimizin Geleceği
 • VUCA Ortamında İşgücü Yönetimi

*      Yetenek Mıknatısı Organizasyon

 • Kurum Kültürü
 • Öğrenen Organizasyon
 • Çevik Yönetim
 • Hibrit Ekipler
 • İnsan Kaynakları Departmanı'nın Stratejik Rolü

   

 

 

 Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.
25 oturum | 72 Saat
Online Çevrimiçi Sınıf
6000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat