Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

İnşaat Sektöründe Sözleşme Yönetimi Sertifika Programı

İnşaat Proje Yönetimi, 12 saat, Prof. Dr. Beliz Özorhon: Proje Tanımı ve Projelerin Özellikleri, Proje Yönetimi Bileşenleri, İnşaat Proje Yasam Döngüsü, Proje Yönetimi Süreç Grupları (PMBoK Guide), Proje Yönetimi Bilgi Alanları (PMBoK Guide ve Construction Extension), Proje Yöneticisinin Özellikleri, Proje teslim şekilleri (design,bid build, CM, vb), Bütünleşik Proje Teslimi

Sözleşmeye Giriş, 3 saat, Fırat Cumalı: Sözleşme Nedir?, Sözleşme Geçerlilik Koşulları, Sözleşme Tipleri, Sözleşme Ödeme Türleri, Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri Standart Formları (AIA, FIDIC vb.), Sözleşme İçerikleri, Sözleşme Ekleri.

Uluslararası inşaat sözleşmelerindeki ana unsurlar ve Uluslararası FIDIC uygulamaları, 6 saat, Fırat Cumalı: FIDIC sözleşme tipleri (Sarı, Kırmızı, Gümüş vb.), FIDIC sözleşmelerindeki ana unsurlar, işveren ve yükleniciler için önemli konular; FIDIC sözleşmelerinde tarafların görevleri, sorumlukları ve risk paylaşımı.

İhale Öncesi Sözleşme Yönetimi, 9 saat, Serkan Köseler: İhale Stratejisi, Onay Süreçleri, İhale Planı, Piyasa Araştırması, Sözleşme Yöntemi Seçimi.

İhale Süreci, 12 saat, Serkan Köseler: İhale Türleri, Teklif İsteme, İhale Süreci, Teklif Daveti Mektupları, İhale Sunumu, İhale Süre Uzatımı, İhale İptali / Geri çekilmesi, Teklif Verenlerle İletişim, İhale Açıklamaları, İhale Dosyaları Teslim Alma, Geç Gelen İhale Tekliflerinin Kabulü, İhale Dosyalarının Açılması, İhale Geçerlilik Süresi, İhale Özet, Teknik Değerlendirme, Ticari Değerlendirme, İhale Sonucu ve İşe Başlama, İşe Başlama Öncesi Toplantı.

İhale Sonrası Sözleşme Yönetimi, 9 saat, Serkan Köseler: İlerleme Toplantıları, Performansı Denetlenmesi ve Dokümantasyonu, Resmi Yazışmalar ve Bildirimler, Hak Talepleri, Değişiklik Talepleri, Talimatlar, Hakedişler ve Ödemeler, Sigortalar, Teminat Mektupları, Sözleşme Sonlandırma, Demobilizasyon, Çıkarılan Dersler.

Hak talepleri yönetimi, 6 saat, Fırat Cumalı: İnşaat piyasasındaki tipik anlaşmazlıklar ve önüne geçilmesi için yöntemler. Hak taleplerinin yapılışı ve cevaplanması, örnekler ile anlatımı.

Anlaşmazlıkların çözümü, 15 saat, Ziya Akıncı: Uyuşmazlıkların çözümü (alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri), CISG, DAB, tahkim, dava yolu, mahkeme süreçleri, sözleşmenin feshi.

 

KİMLER KATILABİLİR: Uluslararası inşaat projelerinin yönetiminde görev alan üst düzey yöneticiler, hukuk müşavirleri, proje yöneticileri, kontrat yöneticisi mimar ve mühendisler.

GÜN ve SAATLER       : Pazartesi, Çarşamba, Perşembe 18:30-21:30 ve Cumartesi 10:00-13:00 

(Program toplam 72 saatten oluşmaktadır.)

Eğitimler online interaktif olarak Zoom platformu üzerinden yapılmaktadır. İnteraktif eğitim olması nedeniyle derslerde kayıt alınmamaktadır.

Programın sonunda online olarak Boğaziçi Üniversitesi Yeterlik Sertifikası almaya hak kazanabilmek için programa %80 oranında katılım sağlamış olmak ve program sonunda yapılacak olan sınavda başarı sağlamak gerekmektedir.