Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

İnşaat Sektöründe FIDIC Sözleşmeleri Yönetimi Eğitimi

  • Sözleşme Yönetimi, 3 saat, Dr.Levent Sümer, Proje teslim şekilleri (design,bid build, CM, vb) uluslararası inşaat sözleşmeleri standart formları (AIA, FIDIC vb.), İnşaat sözleşmeleri ve tipleri (cost plus, lump-sum, vb). Sözleşme içerikleri, sözleşme ekleri, sözleşme yazım teknikleri, sözleşme-kapsam, sözleşme-zaman, sözleşme-maliyet, sözleşme-kalite ilişkisi, sözleşmelerde risk yönetimi, sözleşmelerde müzakere teknikleri, sözleşmelerde alternatif uyuşmazlık çözümleri, vaka çalışmaları.
  • Sözleşme Yönetiminde Güncel Konular, 1 Saat, Prof. Dr. Beliz Özorhon, Proje yönetiminde karşılaşılan sorunlar, bütünleşik proje teslimi
  • FIDIC Sözleşmeleri, 2 Saat, Dr.Levent Sümer, FIDIC sözleşme tipleri (Sarı, Kırmızı, Gümüş vb.), FIDIC sözleşmelerinde işveren ve yükleniciler için önemli konular; FIDIC sözleşmelerinde tarafların görevleri, sorumlukları ve risk paylaşımı, FIDIC sözleşmelerinde özel şartların oluşturulması ve yorumlanması, FIDIC özel şartların mukayese ve müzakeresi
  • TOPLAM DERS SAATİ: 6 saat
  • KİMLER KATILABİLİR: Uluslararası inşaat projelerinin yönetiminde görev alan üst düzey yöneticiler, hukuk müşavirleri, proje yöneticileri, kontrat yöneticisi mimar ve mühendisler.