Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

İnşaat Proje Yönetimi

 

İnşaat Proje Yönetimi Sertifika Programı İÇerik  

            18 OCAK - 27 ŞUBAT 2022

  • İnşaat Proje Yönetimine Giriş, 12 saat Prof.Dr. Beliz Özorhon Proje Tanımı ve Projelerin Özellikleri, Proje Yönetimi Bileşenleri, İnşaat Proje Yasam Döngüsü, Proje Yönetimi Süreç Grupları (PMBoK Guide), Proje Yönetimi Bilgi Alanları (PMBoK Guide ve Construction Extension), Proje Yöneticisinin Özellikleri, İnşaat Projelerinde Başarı Ölçümü, Mega Proje Yönetimi.
  • Kalite Yönetimi, 6 saat, Dr. Turan Özturan Kalite Yönetimi ve Kontrol Sistemlerinin Prensipleri, Toplam Kalite Yönetimi Modeli Felsefesi ve Prensipleri, Temel Kalite Güvence Sistemleri, Standart ve Mevzuatlar, Betonda İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri, Hazır Beton Kalite Güvence Sistemi (KGS) Uygulaması.
  • Finans Yönetimi, 9 saat Dr. Semra Çomu Finansal Muhasebe ve Temel Mali Tabloların Yorumlanması; bilanço, gelir tablosu. Mühendislik Ekonomisi ve İnşaat Proje Değerlendirme Yöntemleri; paranın zaman değeri, faiz hesaplamaları, paranın zamansal değeri, bugünkü ve gelecekteki değer. İşletme ve Proje Finansmanı; finansal yönetim, nakit akışı, iç verim oranı, fayda maliyet oranı.
  • Sözleşme Yönetimi, 9 saat Dr. Levent Sümer İnşaat sözleşmeleri, Temel Sözleşme Terimleri, Sözleşme İçerikleri ve Ekleri, Uluslararası sözleşmeler (FIDIC, AIA), Hak talepleri ve uyuşmazlıkların çözümü.
  • Planlama ve Maliyet Yönetimi, 9 saat Emre Ilıcalı İnşaat Projelerinde Planlama ve Kontrolün Temel İlkeleri, İnşaat Projelerinde Planlama ve Kontrolün Temel İlkeleri, Kaynak Planlaması ve Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Kazanılmış Değer (Earned Value) Analizi Yöntemi ile Proje Performans Kontrolü, Primavera ile örnek planlama ve kontrol uygulamaları.
  • Risk Yönetimi, 9 saat Dr. Semra Çomu Risk Yönetiminin Planlanması, Risklerin Belirlenmesi, İnşaat Projelerindeki Risk Türleri, Niteliksel Risk Analizi, Niceliksel Risk Analizi, Risk Tepki Planlaması, Risklerin İzlenmesi ve Kontrolü
  • Sürdürülebilirlik, 6 saat, Emre Ilıcalı İnşaat projelerinde sürdürebilirlik kriterleri, Sürdürülebilirlik Kavramı, Yeşil Binalar ve Yeşil kentlerin özellikleri, Uluslararası Yeşil bina Değerlendirme sistemleri, Sürdürülebilir İnşaat Proje Yönetimi kriterleri, Yeşil Bina Örnek Uygulamaları.
  • Strateji ve Performans Yönetimi, 12 saat Prof.Dr. Beliz Özorhon Strateji ile ilgili tanımlar; stratejik yönetim süreci; dış çevre ve iç çevre (kurum) analizi; SWOT analizi, rekabet stratejileri; strateji uygulama süreci; stratejik planlama üzerine örnek uygulama. Performans yönetimi ve ölçümü; uluslararası rekabetçilik. İnovasyon ve teknoloji yönetimi, dijital dönüşüm.

KİMLER KATILABİLİR: Programa asgari lisans düzeyinde üniversite mezunu, inşaat projelerinin yönetiminde görev alan inşaat mühendisleri, makina mühendisleri, elektrik mühendisleri, kimya mühendisleri ve  diğer mühendisler ile  mimarlar katılabilir. 

GÜN ve SAATLER: Salı,Perşembe 18:30-21:30, Cumartesi, Pazar 10:00-13:00 

(Program toplam 72 saatten oluşmaktadır.)

Eğitimler online interaktif olarak Zoom platformu üzerinden yapılmaktadır. İnteraktif eğitim olması nedeniyle derslerde kayıt alınmamaktadır.

Programın sonunda online olarak Boğaziçi Üniversitesi Yeterlik Sertifikası almaya hak kazanabilmek için programa %80 oranında katılım sağlamış olmak ve program sonunda yapılacak olan sınavda başarı sağlamak gerekmektedir.