Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

GİTEKA Lise Girişimcilik ve Teknoloji Kampı

1 haftalık kampımız bir iş fikrini hayata geçirmek üzerine kurgulanmıştır. Katılımcılar, takım halinde iş modellerini geliştirip program sonundaki demo gününde yatırımcı sunumlarını en iyi şekilde hazırlamak üzere çalışacaklar.

Yalın Girişim Metodolojisi (Lean Startup) ve Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) programımızın ana iskeletini oluşturuyor. Takımlar, iş modellerini belirledikten sonra finansal modellerini detaylarına girecekler. Sonra ürün fikirlerini daha geniş kitlelere daha etkili bir şekilde aktarmak için Hikaye Anlatma Sanatını (Storytelling) ve yatırımcı sunumu hazırlamayı uygulamalı bir şekilde görecekler. Çevre duyarlılığının gençlerde ne kadar gelişmiş olduğunu biliyoruz. Kamp boyunca ileri ve geri dönüşüm yöntemlerini nasıl kullanabileceğimizi beraber düşüneceğiz.

Kampta katılımcılar birçok teknolojiyi kullanma fırsatı da bulacaklar. Daha önce bir deneyimleri olması şart değil. Bununla da bitmiyor. Kamp boyunca ilham veren konuşmalar, tam zamanlı mentorluk, TED konuşmaları ve Kandilli Rasathanesi’ne astronomi gezisi de gerçekleşecek.

Kampın Amacı

 • Girişimcilik deneyimi yaşatmak ve iş fikrini hayata geçirmeye yardımcı olmak,
 • Ürün prototipi yapmak için farklı teknolojileri öğretmek (3B yazıcılar,
 • Arduino programlama kartları, IoT nesnelerin interneti, drone, robotik)
 • Deneyimli girişimcilerle tanıştırmak, ilham vermek
 • Sunum tekniklerini geliştirmek
 • Demo gününde yatırımcı ve deneyimli girişimcilerden sunumları hakkında geri bildirim almak
 • Startup Carnival’daki girişimcilik ortamını deneyimletmek
 • Yurtdışı üniversite başvurularında referans gösterilecek bir deneyim sunmak

Kazanımlar

 • Yalın Girişim metodolijisini kullanarak iş modelimi geliştiriyorum
 • Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) metodolojisiyle ürünümü müşteriye uygun tasarlıyorum
 • Hikaye Anlatma Sanatı kullanarak dinleyicilerle duygusal bağ kuruyorum
 • Sunum tekniğimi geliştirerek hem sahnede, hem diğer ortamlarda iletişim yeteneğimi artırıyorum
 • Yatırımcı sunumu yaparak potansiyel bir yatırımcının beklentilerini anlıyorum
 • Farklı teknolojilerde uygulamalı deneyim kazanıyorum, ürünüm için prototip yapıyorum
 • Takım çalışmasına yatkınlığımı artırıyorum, takım oyuncusu oluyorum

Tanışma ve Girişimciliğe İlk Adım

Kayıt ve tanışmayla başladığımız ilk gün katılımcılar sosyalleşme aktivitesi ile GİTEKA’nın keyifli ve yaratıcı ortamına adım atarken günü iş fikirlerini sunarak tamamlayacaklar. Kamptaki ilk sunum deneyimleri bu olacak.

Fikirden Girişime

Liseli girişimciler ikinci gün önce girişimcinin hayatları hakkında ilginç bilgiler dinleyecek sonrasında iş fikirlerini SWOT tekniğiyle değerlendirecekler. Kampın ilk teknoloji atölyesi 3 boyutlu (3B) Modelleme ve 3B Yazıcı atölyesinde kendi tasarımlarını yapıp 3B yazıcı ile üretecekler. Akşam yemeğinden sonra ise birbirinden ilham verici ve zihin açıcı TED konuşmalarıyla takım çalışması öncesi enerji ve motivasyon toplayacaklar.

Yalın Girişim

Kampın 3. gününde takımlar Yalın Girişim (Lean Startup) Metodolojisiyle tanışacak ve girişim fikirlerini başka bir açıdan değerlendirecekler. Uygulama saatinde girişimlerini bu metodoloji etrafında biçimlendiren takımlar aksiyon planlarını geliştirecekler. Tasarım ve 3B yazıcı ile üretim bugün de devam edecek. Böylece takımlar prototiplerini geliştirmeye başlayacaklar. Akşam yine GİTEKA takımının liseli girişimciler için seçtiği TED konuşmalarını izleyip takım çalışması yapılacak.

Tasarım Odaklı Düşünme ve Astronomi

Herkes yaratıcıdır diyen bir yaklaşım olan Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) ile liseli gençler girişimlerini insan odaklı bakış açısı ile yeniden değerlendirecekler. Yurtdışından girişim öneklerini takımlar farklı girişimcilerin deneyimlerinden faydalanma imkanı bulacaklar. Astronomi hakkında genel kültürlerini arttıracakları gün, Kandilli Rasathanesi gezisi ve akşam yemeğinden sonra astronomi gecesi ile devam edecek.

Sunum, Finans, Elektronik ve Programlama

İyi bir fikirden daha iyisi iyi sunulmuş bir fikirdir. Sunum teknikleriyle takımlar birbirinden yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini yatırımcılara nasıl anlatabilecekleri üzerine çalışacaklar. Finans yönetimi ile girişimciler sınırlı kaynaklarını en iyi nasıl yönetebileceklerini öğrenecekler. Arduino ve programlama ile liseli girişimciler prototiplerini interaktif hale getirebilmek için ilk adımı atacaklar. Akşam yemeği sonrası TED konuşması ve nesnelerin interneti (IoT), giyilebilir teknolojiler, drone, robotik gibi teknolojileri keşfedecekler.

Hikayeden Sunuma

Liseli girişimciler, Hikaye Anlatma Sanatı (Storytelling) ile girişim fikirlerini yatırımcıya daha etkili anlatabilmenin sırlarını keşfederken yatırımcı sunumlarını hazırlamaya başlayacaklar.

Deneme 1-2

Demo sunumları öncesi son günde takımlar güne son hazırlıklarını yaparak başlayacak. Sunum için çalışmalara doğa dostu bir atölye ile ara verip tüm hafta ürettikleri atıkları değerlendirerek prototiplerine çevresel bir boyut kazandıracaklar. Sonrasında geribildirimlerle takımlar sunumlarını daha da iyileştirecekler.

 Startup Carnival – Demo Sunumları ve Sertifika Töreni

Takımlar Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen Startup Carnival etkinliğinde diğer girişimcilerle ve yatırımcılarla tanışıp sonrasında da fikirlerini sunmak üzere demo sunumlarına katılacaklar. Günün sonunda sertifika töreninde sertifikalarını alacaklar.

 

Eğitmen:

Dr. Memet Ünsal, kurumsal hayatta proje yöneticisi ve doktorasını robotik üzerine yapmış bir makina mühendisi. Kariyerine P&G şirketinden başladı. İspanya, Mısır, Fas, İtalya ve Belçika’da yaşadı ve çeşitli küresel programlar yönetti. 2014 yılında kurumsal işinden ayrıldı ve kendisini heyecanlandıran projeleri hayata geçirmek için Türkiye’ye döndü. Büyük şirketlere dijital dönüşüm, yalın üretim ve operasyonel mükemmellik konusunda destek olan, kurum için girişimcilik eğitimleri veren ve prototipleme laboratuvarları kuran şirketinin genel müdürü. Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi’nde Yeni Ürün Geliştirme üzerine ders veriyor. Kurucusu olduğu InnoCampus, gençlere girişimciliği ve 3 boyutlu üretimi öğreten bir girişim hızlandırıcı ve YapLab programı. 3 senede Türkiye’nin farklı şehirlerinde birçok gence iş fikirlerini hayata geçirme konusunda destek oldu. Şu anda ise kendini Türkiye’de daha iyi bir gelecek için çocukların ve gençlerin eğitimine adamış durumda. YAPTR ekibi ile çocuklara ve gençlere teknoloji ve 21. yy yetkinlikleri kazandırma konusunda dünya standartlarının üzerinde bir program hazırlıyor.

 Dr. Oğuzhan Aygören, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde pazarlama ve girişimcilik alanında doktor öğretim üyesidir. Boğaziçi'ne katılmadan önce İTÜ İşletme mühendisliği bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmıştır. Pazarlama Yönetimi, E-ticaret, Girişimcilik, Yeni Ürün Tasarımı, İnovasyon ve Uluslararası Pazarlama konularında dersler vermektedir. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Teknopark Yönetim Kurulu üyesi, Girişimcilik Merkezi müdürü ve İnovasyon Merkezi yönetim kurulu üyesidir. Aynı zamanda İnovasyon ve Girişimcilik sertifika programının ve Uluslararası Rekabet ve Ticaret yüksek lisans programının koordinatörüdür. Startup'ların değer üretimi, büyük şirketlerin yenilikçi ve girişimci olması, marka yönetimi, tüketici tercih davranışı ve siyasal pazarlama konularında araştırmalar yapmaktadır. Akademiye katılmadan önce, P&G şirketinde inovasyon üzerine çalışmış ve ardından mobil teknolojiler ve e-ticaret üzerine girişimlerde bulunmuştur. Lisans eğitimini ODTÜ Elektrik Elektronik mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi ve London Business School’dan MBA derecesini, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden de pazarlama alanında doktora derecesini almıştır. Ayrıca doktora sonrası araştırma için 2014 yılı güz döneminde University of California, Berkeley’de ve 2016 yılı yaz döneminde Stanford Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak görev yapmıştır. Halen çeşitli firmalar için pazar araştırmaları, müşteri yönetimi, girişimcilik ve inovasyon konularında danışmanlık ve eğitim vermektedir. Endeavor Türkiye'de akademik danışma kurulu üyesi olarak bulunmakta ve birçok organizasyon için çeşitli programlara destek vermektedir. Aynı zamanda BloombergHT ve BusinessHT kanallarında haftalık olarak yayınlanan "Girişimcilik Dünyası" isimli programı hazırlayıp sunmaktadır.

 Durmuş Sabuncu, 2011 yılında Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünden mezun olduktan sonra bilim iletişimi konusunda eğitimler almış ve bu alanda Türkiye’deki ilk uygulayıcılarından biri olmuştur. Aldığı bilimsel eğitimi disiplinler arası iş birliği içinde uygulayarak bilime ve topluma katkıda bulunmayı hedefler. Ankara Çocuk Müzesi ve Bilim Merkezi’nin ardından MTA’da bulunan Enerji Çocuk Müzesi’nin kuruluşunda konsept ve içerik geliştirmede aktif çalıştıktan sonra çeşitli okul dışı eğitim programlarında ve son olarak İTÜ Bilim Merkezi’nde görev aldı. 2016-2017 yıllarında InnoCampus ile Türkiye’deki üniversitelerde girişimcilik ve yenileşimin gelişmesi için çalışmıştır. Ardından bir yıl boyunca bilim, teknoloji ve eğitim alanında belgesel çalışmaları sürdürerek Dijital Oyun Senfonisi belgeselini tamamlamıştır. Şimdi YAPTR ekibi ile ülke genelinde okul dışı eğitime yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

 Taceddin Ölmez, Şanlıurfa doğumlu. Okul hayatı ilk başlarda kısa sürdü. İlkokul 4. Sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldı ve o gün iş hayatına başladı.  25 yaşına kadar pastacılık, börekçilik, kasap, tente imalatı, çelik kepenk montajı, terzi de dahil olmak yaklaşık 28 tane meslek dalında çalıştı. Bu, InnoCampus ile Çanakkale’de tanışana kadar sürdü. İlk 3B yazıcısını InnoCampus ekibinden ödünç aldı ve bir hafta durmadan onunla çalıştı. Bundan kısa bir süre sonra InnoCampus ekibinin bir parçası oldu ve İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Şanlıurfa programlarında teknoloji girişimlerinin 3B prototipleme ve elektronik alandaki ihtiyaçlarına destek oldu. Bu arada kendini teknoloji alanında çok geliştirdi. Taceddin, bir yandan çalışırken bir yandan da lise eğitimini tamamlıyor ve üniversite eğitimine hazırlanıyor.

 Zeynep Aykul, herkesin sahip olmak isteyeceği ürünler üretmeyi öğrenip çok harika beyaz eşya veya otomobil üreteceğini hayal ederek (bölümün broşürünün vadettiği üzere) girdiği İTÜ İmalat Mühendisliği’nden sonra üniversitenin son senesinde tanıştığı Yapıcı Hareket sayesinde üretimin herkes tarafından ulaşılabilir olması gerektiğini anladı. Tasarıma olan ilgisi onu İYTE’de Endüstriyel Tasarım yüksek lisansı yapmaya yöneltti. Urla’da kendi domatesini ekerek geçen sakin birkaç dönemden sonra InnoCampus’te YapLab’da çalışmaya başladı, endüstriyel tasarım öğrencilerine açık kaynağı benimsetmek üzerine bir yandan da tez yazdı. YapLab onun için istediği tüm oyuncakların olduğu bir alan gibiydi. Öğrendi, yaptı, bozdu, öğretti, birlikte üretti. YapLab’da ne varsa onun için eğitim içeriği onlar da yetmedi Üreten Festival’i tasarladı. Bir yandan da Boğaziçi Üniversitesi’nde Öğrenme Bilimleri’nde doktora yapmaktadır. YAPTR’de de çocuklar ve gençler için tasarıma el atarak onların keyif alarak öğrenmelerini sağlayacak teknoloji araçları ve içerikleri tasarlıyor. 

 

KİMLER KATILABİLİR: Türkiye’nin her bölgesinden girişimcilik ve teknolojiye ilgi duyan lise öğrencileri katılabilir.

GÜN ve SAATLER: Program 13-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında olacaktır. GİTEKA Lise Girişimcilik Teknoloji Kampı 13 Temmuz 16:00 ‘da başlayıp 20 Temmuz Cumartesi günü 14:00’da başlayacak Demo Sunumlarının ardından sonra erecektir.