Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Forkids Brain Programı

 

Eğitimcilere, Uzmanlara ve Anne Babalara Yönelik Uygulamalı Bütünsel Gelişim Eğitim Programı

Bu programın temel amacı, erken çocukluk dönemi gelişimi ve eğitimine en son beyin, gelişim ve eğitim araştırmalarının ışığında bütünsel ve yenilikçi bir bakış açısı getirmek, çocuğun bütünsel gelişim ve aktif öğrenme sürecini destekleyen öğrenme deneyimlerini ve ortamlarını dinamik sistem teoremi ışığında gelişimsel özelliklere uygun olarak tasarlamanın yöntemlerini uygulamalı bir şekilde sunmaktır. 

MODÜL 1 (09 Mayıs - 25 Mayıs 2019)

 

 

 

Öğrenme ve Öğretme Bağlamında:

“İçimdeki Çocuk”

ve

“İçimdeki Yetişkin”

9 Mayıs 2019

18:30-21:30

Perşembe

Kendiliğin keşfi

Kendilikle temas ve bağ kurma

Dr. Ayşegül METİNDOĞAN

11 Mayıs 2019

10:00-13:00

Cumartesi

Gelişim ve iyi oluşa bütünsel bakış

Dr. Ayşegül METİNDOĞAN

11 Mayıs 2019

14:00-17:00

Cumartesi

Nasıl bir yetişkin

Nasıl bir çocuk

Nasıl bir rehberlik

Dr. Ayşegül METİNDOĞAN

 

 

 

Nörobilimden Öğrendiklerimizle Beyin Gelişimi

 

16 Mayıs 2019

18:30-21:30

Perşembe

Beyin nasıl çalışır?

Beyin ve plastisite

Düşünen beyin

Tepkisel beyin

Dr. Pınar CANTÜRK UYSAL

18 Mayıs 2019

10:00-13:00

Cumartesi

Beyin gen ve çevre

Dr. Pınar CANTÜRK UYSAL

18 Mayıs 2019

14:00-17:00

Cumartesi

Beyin nasıl öğrenir?

Dr. Funda DEMİREL

 

 

 

 

Beyin

ve

Öğrenme

 

“Gelişimsel Çark”

23 Mayıs 2019

18:30-21:30

Perşembe

Öz düzenleme (Davranış-Dikkat-Duygu) –

Çocuktaki işlevi nedir?

Durmak 1 sn

 

Dr. Ayşegül

METİNDOĞAN

Uzm. Merve ÖZGÜNLÜ

25 Mayıs 2019

10:00-13:00

Cumartesi

Motivasyon

Merak

Oyun

Stres

Dr. Ayşegül METİNDOĞAN

Uzm. Merve ÖZGÜNLÜ

25 Mayıs 2019

14:00-17:00

Cumartesi

Stratejiler ve Teknikler

Uygulamalar

Grup Uygulamaları

Dr. Ayşegül METİNDOĞAN

Uzm. Merve ÖZGÜNLÜ

 

MODÜL 2 (13 Haziran - 27 Haziran 2019)

 

Tarih

Konu

Eğitmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duygusal Gelişim “Hisseden Beyin”

13 Haziran 2019

18:30-21:30

Perşembe

Mizaç

Duygular

Dr. Ayşegül METİNDOĞAN

Uzm. Merve ÖZGÜNLÜ

15 Haziran 2019

10:00-13:00

Cumartesi

Duygu Düzenleme Bağlanma

Dr. Ayşegül METİNDOĞAN

Uzm. Merve ÖZGÜNLÜ

15 Haziran 2019

14:00-17:00

Cumartesi

Stratejiler ve Teknikler

Uygulamalar

Grup Uygulamaları

Dr. Ayşegül METİNDOĞAN

Uzm. Merve ÖZGÜNLÜ

 

 

 

 

 

 

Dil Gelişimi

“Konuşan Beyin”

 

18 Haziran 2019

18:30-21:30

Salı

Alıcı Dil Gelişimi

İfade Edici Dil Gelişimi

Dr. Ayşegül METİNDOĞAN

Uzm. Merve ÖZGÜNLÜ

20 Haziran 2019

18:30-21:30

Perşembe

İletişim Başlatma ve Sürdürme

Yönerge Takibi

Dr. Ayşegül METİNDOĞAN

Uzm. Merve ÖZGÜNLÜ

22 Haziran 2019

10:00-13:00

Cumartesi

Stratejiler ve Teknikler

Uygulamalar

Grup Uygulamaları

Dr. Funda DEMİREL

Uzm. Merve ÖZGÜNLÜ

Hülya TOPÇU

 

 

 

 

Fiziksel Gelişim 

“Hareket Eden Beyin”

 

 

 

 

Sosyal Gelişim 

“İlişkideki Beyin”

22 Haziran 2019

14:00-17:00

Cumartesi

Duyu Motor Becerileri

İnce ve Kaba Motor Becerileri

Denge

El-Göz Koordinasyonu

Sağ-Sol Ayrımı

 

 

Dr. Funda DEMİREL

Hülya TOPÇU

25 Haziran 2019

18:30-21:30

Salı

Akran

Kardeş

Yetişkin

Dr. Ayşegül METİNDOĞAN

Uzm. Merve ÖZGÜNLÜ

27 Haziran 2019

18:30-21:30

Perşembe

Stratejiler ve Teknikler

Bireysel Uygulamalar

Grup Uygulamaları

Dr. Ayşegül METİNDOĞAN

Dr. Funda DEMİREL

Uzm. Merve ÖZGÜNLÜ

Hülya TOPÇU

 

MODÜL 3 ( 19 Eylül - 05 Ekim 2019)

 

Tarih

Konu

Eğitmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilişsel Gelişim

“Düşünen Beyin”

 

 

19 Eylül 2019

18:30-21:30

Perşembe

Dikkat

Hafıza

İşleme Hızı

Dr. Funda DEMİREL

21 Eylül 2019

10.00-13.00

Cumartesi

Üst Düzey Düşünme

İşitsel ve Görsel Beceriler

Doç. Dr. Serkan ÖZEL

Dr. Funda DEMİREL

21 Eylül 2019

14.00-17.00

Cumartesi

Stratejiler ve Teknikler

Bireysel Uygulamalar

Grup Uygulamaları

Dr. Funda DEMİREL

Uzm. Merve ÖZGÜNLÜ

Hülya TOPÇU

 

 

 

 

 

“Özel Gereksinimi Olan Beyin”

 

26 Eylül 2019

18.30-21.30

Perşembe

Üstün Zeka ve Yetenekliler

Banu EVREN

Uzm. Uğur ZAT

28 Eylül 2019

10.00-13.00

Cumartesi

Öğrenme Güçlüğü

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Dr. Funda DEMİREL

Doç. Dr. Serkan ÖZEL

Hülya TOPÇU

28 Eylül 2019

14.00-17.00

Cumartesi

Stratejiler ve Teknikler

Bireysel Uygulamalar

Dr. Funda DEMİREL

Hülya TOPÇU

 

 

 

 

 

Süpervizyon ve Uygulama/

Değerlendirme

3 Ekim 2019

18.30-21.30

Perşembe

Bireyin/Vakanın Gözlemlenmesi

Bireyin/Vakanın Yorumlanması

Dr. Ayşegül METİNDOĞAN

Dr. Funda DEMİREL

Uzm. Merve ÖZGüNLÜ

5 Ekim 2019

10.00-13.00

Cumartesi

Bireysel Uygulamalar

Grup Uygulamaları

Dr. Ayşegül METİNDOĞAN

Dr. Funda DEMİREL

Uzm. Merve ÖZGüNLÜ

5 Ekim 2019

14.00-17.00

Cumartesi

Ödev/Proje Sunumu

Ödev/Proje Değerlendirmesi

Dr. Ayşegül METİNDOĞAN

Dr. Funda DEMİREL

Uzm. Merve ÖZGüNLÜ

 

 

MODÜL 1 (09 Mayıs - 25 Mayıs 2019)

forKids Brain Master programının birinci seviyesi bu eğitim programında: Katılımcılara 3-6 yaş arası çocuğun gelişimsel ve bireysel özellikleri, çocukluk ve çocuğun kendine özgü bakış açısı, çocuğun iyi oluş halini belirleyen etmenler, çocuğun bir birey olarak kendi gelişimsel ve öğrenme yolculuğundaki aktif rolü, beyin gelişimi-stres-öğrenme ilişkisi, çocukta merak uyandıran ve öğrenmeye karşı motivasyonunu artıran oyunlar ve öğrenme deneyimleri ile öz düzenleme becerilerini destekleme yöntemleri sunulacaktır.  Bu bağlamda katılımcılara, bireysel ve grup uygulamaları, oyunlar ve aktivitelerden oluşan uygulamalı ve teorik bir eğitim sunulacaktır. 

Kazanımlar:

  • Bütünsel çocuk gelişimi yaklaşımı,
  • Çocuğu gelişim ve öğrenme süreçlerinde aktif bir birey olarak görmek,        
  • Çocukların kendilerine özgü düşünce süreçleri ve bakış açıları geliştirme süreçlerini anlamak,
  • Sağlıklı ve mutlu çocuk, yetişkin ve etkileşim hedefine ulaşmak,
  • Beynin fiziksel yapısı, gelişim ve öğrenme arasında var olan aktif ve sarmal etkileşimi anlamak,
  • Yaşamın erken yıllarında çocukların deneyimleyebileceği stres çeşitlerinin farkında olmak ve stresle uygun bir şekilde baş etme stratejilerini bilmek,
  • Duyguların beyin gelişimi ve beynin aktif ya da tepkisel yanının ortaya çıkışındaki rolünü kavramak,
  • Çocukların yakın çevresindeki bireyler ile olan ilişkisi ile beyin gelişimi ve öğrenme arasında bağlantı kurmak,
  • Farklı gelişim alanlarını destekleyen çok yönlü, zengin ve gelişimsel olarak uygun oyunlar, öğrenme deneyimleri ve öğrenme ortamları tasarlayarak çocuğun iyi oluş halini desteklemek.

 Kimler İçin:
Bu program, her kademeden ve her meslek branşından katılımcılara açıktır. Özellikle, çocuklarla birlikte olan veya çalışan ve çocuklara anlamlı bir öğrenme ortamı sunma konusunda meraklı ve istekli olan okul öncesi öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlar, çocuk gelişimi uzmanları, psikologlar ve anne-babalar bu programa katılabilir. Programı tamamlayan katılımcılar forKids Brain Master Eğitim Programı Katılım Belgesi almaya hak kazanır.

Eğitim Süresi: 24 Saat

MODÜL 2 (13 Haziran - 27 Haziran 2019)

forKids Brain Master programının ikinci seviyesi olan bu eğitimde duyguların, aktif bir bedenin, duygusal ve dil gelişim alanlarının gelişim ve öğrenme denklemindeki merkezi rolleri ele alınacaktır. Spesifik olarak fiziksel aktivite, dil gelişimi, oyun, spor, ilişkiler, beslenme ve duygusal deneyimlerin ele alınacağı bu seviyede önerdiğimiz yeni bakış açısı ile çocuklara ne şekilde ulaşabileceğimizi inceleyeceğiz. Böylece çocukların tüm gelişim alanlarını, özellikle de duygusal, fiziksel ve bilişsel kaynaklarını varolan potansiyellerini geliştirme ve yeni beceriler edinmede etkili bir biçimde kullanması desteklenecektir. Tüm bunlar yapılırken, beyin ve bu gelişimsel alanlar arasında devam eden aktif ve sarmal etkileşim özellikle vurgulanacaktır. Bu seviyede verilecek teorik eğitimin yanında beynin sağlıklı işleyişini destekleyecek, çocuğun gelişimsel ve bireysel özelliklerine uygun yaşam alanları tasarlanmaya yönelik bireysel ve grup uygulamaları, oyunlar ve aktivitelerden oluşan uygulamalar sunulacaktır.

 Kazanımlar:

  • Bütünsel çocuk gelişimi yaklaşımı,
  • Çocuğu gelişim ve öğrenme süreçlerinde aktif bir birey olarak görmek,
  • Beyin ve gelişimsel alanlar arasında var olan aktif ve sarmal etkileşimi anlamak,
  • Duyguların beyin gelişimi ve beynin aktif ya da tepkisel yanının ortaya çıkışındaki rolünü görmek,
  • Çocukların yakın çevresinde olan bireyler ile olan ilişkisi ile beyin gelişimi ve öğrenme arasında bağlantı kurmak,
  • Beyin gelişimi, fiziksel gelişim ve öğrenme ilişkisini kavramak,
  • Dil gelişiminin daha doğmadan anne karnında başladığının ve yaşamın ilk yıllarında çok hızlı bir şekilde devam ettiğinin farkında olmak,
  • Çocuğun yakın çevresi ile olan iletişimi ve etkileşimi bağlamında, günlük hayatın içinde alıcı ve ifade edici dil becerilerini destekleyen anlamlı ve somut deneyimler tasarlamak.
  • Beynin deneyimleyerek öğrendiğini göz önünde bulundurarak, çocuğa gelişimsel ve bireysel özelliklerine uygun ve çok yönlü öğrenme deneyimleri sunmak.

Kimler İçin:
Bu program, her kademeden ve her meslek branşından katılımcılara açıktır. Özellikle, çocuklarla birlikte olan veya çalışan ve çocuklara anlamlı bir öğrenme ortamı sunma konusunda meraklı ve istekli olan okul öncesi öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlar, çocuk gelişimi uzmanları, psikologlar ve anne-babalar bu programa katılabilir. Programı tamamlayan katılımcılar forKids Brain Master Eğitim Programı Başarı Belgesi almaya hak kazanır.

Eğitim Süresi: 24 Saat

 

MODÜL 3 ( 19 Eylül - 05 Ekim 2019)
forKids Brain Master programının üçüncü seviyesi olan bu eğitim programında: Katılımcılara 3-6 yaş arası çocuğun bilişsel gelişim özelliklerini dikkat, hafıza ve üst-düzey düşünme becerileri, işitsel ve görsel becerileri kapsayacak şekilde sunmak, çocuğun bilişsel gelişimini uyaran yönünden zengin ve gelişimsel olarak uygun öğrenme ortamları, etkinlikler ve materyallerle desteklenmesinin üzerinde durmak, farklı özel gereksinim alanları ile ilgili farkındalık kazandırmak, özel gereksimi olan her çocuğun kendine özgü bireysel ve gelişimsel özellikleri olduğunu vurgulamak amaçlanmıştır. Bu bağlamda, özel gereksinimi olan çocuğun gelişimsel ve bireysel özelliklerine uygun öğrenme ortamı tasarlanmaya yönelik bireysel ve grup uygulamaları, oyunlar ve aktivitelerden oluşan uygulamalı ve teorik bir eğitim sunulacaktır ve katılımcıların bireysel ve grup olarak yürüttükleri uygulamalara eğitimciler tarafından ayrıntılı geri bildirimler sağlanacaktır.

 Kazanımlar:

  • Bütünsel çocuk gelişimi yaklaşımı,
  • Çocuğu gelişim ve öğrenme süreçlerinde aktif bir birey olarak görmek,
  • Beyin gelişimi, zihinsel işlevler ve öğrenme ilişkisini kavramak,
  • Çocuğun zihinsel becerilerini destekleyen, görsel ve işitsel becerileri içeren, somut ve gelişimsel olarak uygun öğrenme deneyimleri tasarlamak,
  • Özel gereksinimi olan bir çocuğun bütünsel gelişimini uygun bir şekilde gözlemlemek ve değerlendirmek.
  • Özel gereksinimi olan çocukların kendi bireysel ve gelişimsel özelliklerine özgü, uygun ve anlamlı öğrenme deneyimleri tasarlamak ve sunmak.

Kimler İçin:

Bu program, her kademeden ve her meslek branşından katılımcılara açıktır. Özellikle, çocuklarla birlikte olan veya çalışan ve çocuklara anlamlı bir öğrenme ortamı sunma konusunda meraklı ve istekli olan okul öncesi öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlar, çocuk gelişimi uzmanları, psikologlar ve anne-babalar bu programa katılabilir. Programı tamamlayan katılımcılar forKids Brain Master Eğitim Programı Yeterlik Belgesi almaya hak kazanır.

Eğitim Süresi: 24 Saat

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

Sadece Modül 3’e katılım ön koşulludur. Modül 1 ve Modül 2’ye katılıp tamamlayanlar 3. Modüle katılabilirler.

Modül 3’ün kesin tarihleri Modül 1 ve Modül 2 katılımcıları ile birlikte Eylül/Ekim 2019’da olacak şekilde belirlenecektir.

Her bir seviye için yüzde 80 katılım şartını karşılayan adaylara belgesi verilir.

Modül 2 ve Modül 3 sonunda yapılan ödev, sunum ve proje bazlı değerlendirme aracılığıyla, yüzde 80 katılım şartını karşılayan adaylara belgesi verilir. 

  • Modül 1(24 Saat) tamamlayan katılımcılara Katılım Belgesi
  • Modül 2(24 Saat)* tamamlayan katılımcılara Başarı Belgesi
  • Modül 3(24 Saat)** tamamlayan katılımcılara Yeterlik Belgesi
  • GÜN ve SAATLER : Perşembe/ 18:30-21:30 ve Cumartesi-10:00-17:00 (Toplam Eğitim Program Süresi: 72 Saat olup eğitim programı toplam 3 seviyeden oluşmaktadır.)

Dr. Ayşegül METİNDOĞAN
Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Bölümü Öğretim Üyesi /Klinik Psikolog Lisans derecesini Ankara Üniversitesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölümünde tamamladıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamak üzere Amerika Birleşik Devletlerine gitmiştir. Syracuse Üniversitesi’nde “Child and Family Studies” Çocuk ve Aile Çalışmaları (gelişim psikolojisi) bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında çeşitli ödüller almış, doktora tezi ise Syracuse Üniversitesi doktora tez ödülüne layık görülmüştür. 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde göreve başlamıştır ve halen Boğaziçi Üniversitesinde “gelişim psikolojisi” “araştırma “yöntemleri” ve “uygulamalı araştırma” dersleri başta olmak üzere çeşitli derslervermekte, araştırma ve diğer akademik çalışmalarına devam etmektedir. Son olarak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji programında bir yüksek lisans derecesi daha tamamlamıştır. Pedagog, çocuk gelişimi ve aile uzmanı olmasının yanı sıra, uzman klinik psikolog & çift ve aile terapistidir. Çalışma alanları arasında aile, pozitif ebeveynlik, çift ilişkileri, babalık, çocuk ve ergenlerde gelişimsel sonuçlar, içe ve dışa dönük davranış problemleri, duygusal ve bilişsel gelişim, cinsiyet rolleri, kültürlerarası çalışmalar, etkili ve gelişimsel öğretmenlik uygulamaları sayılabilir.

Dr. Funda DEMİREL
Beyin Antrenörü / forbrain Learning Center Kurucu Müdürü 1989 yılında ODTÜ Matematik Bölümünü bitirdi. Aynı yıl ODTÜ Matematik Bölümünde araştırma görevlisi oldu. 1992 yılında ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Matematik Anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı ve 2007 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojisi Bölümünde doktora derecesini aldı.1995-2012 yılları arasında T.C. Ekonomi Bakanlığı ve T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda şube müdürlüğü yaptı. 2008-2010yılları arasında Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ve TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı.Öğrenmeyi öğrenme, öğrenme stratejileri, beyin temelli öğrenme, öğrenilenin işe aktarılması(öğrenme transferi), öğretim tasarımı (süreç ve ortam tasarımı), eğitimde ölçme vedeğerlendirme/veri analizi, bilimsel araştırma yöntemleri, yetişkin eğitimi konularında T.C.Ekonomi Bakanlığı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, TODAİE, TUBİTAK, UNİCEF, MEB gibikuruluşların ve özel eğitim kurumlarının desteklediği projelerde proje yöneticisi, uzman,danışman ve araştırmacı olarak görev aldı. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.  Derneğin Eğitim Politikaları Komisyonunda koordinatör ve araştırmacı olarak çalıştı. Aynı dernekte Uzaktan Eğitim Çalışma Grubunun liderliğini üstlendi ve 9-12 yaş çocuklarına yönelik projelere destek verdi.Funda Demirel; ABD’de aldığı eğitimler ve yaptığı çalışmalardan sonra, İ eğitim ve danışmanlık firması forbrain Learning Center’ı İstanbul’da kurdu. Demirel; kurucusu olduğu eğitim ve danışmanlık firmasında öğrenmeyi öğretme, matematiksel zekayı geliştirme, bilişsel becerileri geliştirme (Dikkat, konsantrasyon, işleme hızı, hafıza, mantık ve akıl yürütme, görsel ve işitsel işleme, planlama, organizasyon vb.) konularında eğitim ve danışmanlık süreçlerinin yanısıra Türkiye’nin ilk beyin antrenörlerini (brain trainer) yetiştirmektedir.

Uzm. Merve ÖZGÜNLÜ
2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden lisans derecesini aldı.Daha sonra 2017 senesinde Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Bölümü Master Programından yükseklisans derecesini aldı. Yüksek lisans tez çalışması, okul öncesi dönem çocuklarının ilkokula hazır bulunuşluk düzeylerini yordayan faktörler üzerinedir. 2013-2018 yılları arasında OkanÜniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinde araştırma görevlisi olarak görev yaptı, lisans derslerini asiste etti ve çeşitliaraştırma projelerinde yer aldı. 2014 senesinde, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ileyürütülen “İstanbul’un Mahalle Kreşlerinde Montessori Eğitimi Projesi” kaspamında yapılanteorik ve pratik uygulamalarına katıldı ve eğitim sonunda katılım belgesi almaya hak kazandı.2015 yılında Nutricia ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfı işbirliği ile yürütülen “Mucize Annelik Okulu”Projesi’nde eğitmenlik yaptı. Ayrıca, Eğitimpedia ve Bilimfili gibi eğitsel ve bilimselplatformlarda çeviri yazıları bulunmaktadır. 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi ÖğrenmeBilimleri Doktora programına kabul alan Özgünlü, doktora çalışmalarına okul öncesi dönemçocuklarının öğrenme ortamlarının kalitesi ve tasarımı, okul öncesi dönemde öğretmen-çocukilişkisi alanlarında devam etmektedir.


Hülya TOPÇU
Psikolog / Beyin Antrenörü

2009 yılında Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra bir özel eğitim merkezinde özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine yönelik bireysel danışmanlık yapmıştır. Budönemde çeşitli kurumlarda; Çocuk ve Ergenlerde Uyum Problemleri, Anne-Baba Tutumunun Çocuğa Etkileri, Davranış Problemleri, Aile içi İletişim, Sınav Kaygısı, Çocuklarda GelişimDönemleri, Özel Eğitimde Ailenin Rolü gibi konularda seminerler düzenlemiştir.Eylül 2014 itibari ile Türkiye'nin ilk Beyin Eğitimi Merkezi olan forbrain Learning Center'da, çocuk, ergen, yetişkin ve ileri yaş bireylerin bilişsel becerilerini ölçme, değerlendirme vebilişsel becerilerin gelişimine yönelik beyin eğitimi yapmaktadır. Ayrıca Zeka ve Akıl Oyunları,Brain Gym (Hareketle Öğrenme), Aile Danışmanlığı, Oyun Terapisi eğitimlerini tamamlamıştır.Beyin Antrenörü olarak forbrain Learnig Center’da; öğrenmeyi öğretmek amacıyla bireylerekendi öğrenme biçimleri ile ilgili farkındalık ve stratejiler kazandırmanın yanı sıra, güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini belirleyerek geliştirmeyi sağlama, motivasyon, hedef belirleme,iletişim becerilerini geliştirme, zaman yönetimi, organize olma, öğrenme stratejileri ve eleştirel düşünme gibi bir çok alanda çalışmalarına devam etmektedir.

Doç. Dr. Serkan ÖZEL
Dr. Özel, Boğaziçi Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü’nden 2004 yılında mezun olmuştur. Doktora derecesini Texas A&M Üniversitesi Eğitim Psikolojisi alanında Eğitim Teknolojileri özel dalı üzerine 2009 yılında almıştır. Doktora eğitimi süresince,Dr. Özel birçok araştırma projesinde ve Dallas ve Waco Bağımsız Okul Bölgeleri’nde proje tabanlı öğrenme üzerine yapılan kişisel gelişimlerde uygulayıcı olarak aktif bir şekilde görevalmıştır. Bu çalışmaları sonucunda birçok bölgesel, ulusal, ve uluslararası konferanslarda sunumyapmış ve akademik yayın ortaya çıkarmıştır. Dr. Özel’in şu ana kadar dört makale ve 15 kitap bölümü (beş tanesi basım aşamasında) vardır. Askerlik görevi süresince eğitimden uzakkalmamış ve Artvin Mehmetçik Dershanesi’nde ilköğretim ikinci kısım ve ortaöğretim seviyelerinde matematik dersleri vermiştir. Temmuz 2010 tarihinden itibaren BoğaziçiÜniversitesi İlköğretim Bölümü akademik kadrosuna katılmıştır.Dr. Özel’in akademik çalışmaları eğitim teknolojileri ve matematik eğitimi alanında yoğunlaşmıştır. Özel ilgi alanı olarak teknolojinin öğrenme ve öğretme sürecine etkili birşekilde entegre edilmesi ve çoklu ifade yöntemleridir.

Dr. Pınar UYSAL CANTÜRK
1999 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Mezuniyetinden sonra çeşitli özel kurumlarda Eğitim Yöneticisi olarak çalıştı. 2009 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2013 yılında İstanbul Üniversitesi’nde İleri Nörolojik Bilimler Doktorasını tamamladı. 2008 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarında Nöropsikolog olarak çalışmaya başladı. 2013-2015 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde yarı zamanlı olarak “İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi” ve “Eğitim Psikolojisi” derslerini verdi. 2012 yılından beri İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programında yarı zamanlı olarak “Nöropsikolojik Değerlendirme ve Testler/Kuramsal Yaklaşımlar”, “Nöropsikolojik Değerlendirme ve Testler/Uygulama”, “Yaşlılık” ve “Psikolojide Okumalar” derslerini; 2016 yılından beri ise İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Kognitif Nöropsikoloji Yüksek Lisans programında “Nöropsikolojik Testler ve Uygulamaları” dersini vermektedir. 2014 yılından beri İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tam zamanlı olarak “Fizyolojik Psikoloji”, “Bilişsel Psikoloji” ve “Nöropsikoloji” derslerini vermektedir. Azheimer Derneği, Beyin Araştırmaları Derneği ve Nöropsikoloji Derneği üyelikleri bulunmaktadır.

1999 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Mezuniyetinden sonra çeşitli özel kurumlarda Eğitim Yöneticisi olarak çalıştı. 2009 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2013 yılında İstanbul Üniversitesi’nde İleri Nörolojik Bilimler Doktorasını tamamladı.2008 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarında Nöropsikolog olarak çalışmaya başladı. 2013-2015 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde yarı zamanlı olarak “İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi” ve “Eğitim Psikolojisi” derslerini verdi. 2012 yılından beri İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programında yarı zamanlı olarak “Nöropsikolojik Değerlendirme ve Testler/Kuramsal Yaklaşımlar”, “Nöropsikolojik Değerlendirme ve Testler/Uygulama”, “Yaşlılık” ve “Psikolojide Okumalar” derslerini; 2016 yılından beri ise İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Kognitif Nöropsikoloji Yüksek Lisans programında “Nöropsikolojik Testler ve Uygulamaları” dersini Öğrenmeyi öğrenme, öğrenme stratejileri, beyin temelli öğrenme, öğrenilenin işe aktarılması (öğrenme transferi), öğretim tasarımı (süreç ve ortam tasarımı), eğitimde ölçme ve değerlendirme/veri analizi, bilimsel araştırma yöntemleri, yetişkin eğitimi konularında T.C. Ekonomi Bakanlığı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, TODAİE, TUBİTAK, UNİCEF, MEB gibi kuruluşların ve özel eğitim kurumlarının desteklediği projelerde proje yöneticisi, uzman, danışman ve araştırmacı olarak görev aldı. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Derneğin Eğitim Politikaları Komisyonunda koordinatör ve araştırmacı olarak çalıştı. Aynı dernekte Uzaktan Eğitim Çalışma Grubunun liderliğini üstlendi ve 9-12 yaş çocuklarına yönelik projelere destek verdi. 

Uzm. Uğur Zat

 Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri "Yetişkin Eğitimi" alanında doktora yapmaktadır. Tez konusu "Tanılı Üstün Yetenekli Çocuk Sahibi Ailelerin Eğitim İhtiyaç Analizi ve Eğitim Programı Dizaynı" dır. Araştırma süreci, nitel araştırmadır ve saha çalışmaları odaklıdır.

ITO Bahçelievler BİLSEM’de (Bilim Sanat Eğitim Merkezi) “Aile Eğitimleri” tasarımını yapan Uğur Zat, aile eğitimlerini “Yetişkin Eğitimi” perspektifinden ihtiyaç analizinden başlayarak, ölçme ve değerlendirme süreçlerini de tespit ederek dizayn etmiştir. BİLSEM sömestri kampında da veli ve öğrencilere yönelik atölye çalışmaları da düzenlenmiştir.

Aile Eğitim süreçleri devam ederken, 13 yaş üstü üstün zekalı ve yetenekli gençler ile öfke, stres ve kaygı yönetimi üzerine ITO Bahçelievler BİLSEM’de atölye çalışmaları başlatmıştır.

5-9 Mart 2018 MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Birimi tarafından düzenlenen çalıştayda “Üstün Potansiyelli Çocuk Sahibi Ailelere Yönelik Aile Etkinliği Kitabı” komisyonunda görev almış ve kitap 2019 yılında MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak tüm Türkiye genelinde BİLSEM’lere dağıtımı sağlanmıştır.

21-22 Ocak 2019 tarihlerinde MEB ve Çocuk Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen “Özel Yetenekliler Eğitimi” çalıştayında “2023 Vizyon ve stratejilerine Eylem Planı Oluşturma” temalı eğitim grubunda yer almıştır.

Uğur Zat, tanılı üstün yetenekli çocuk sahibi ailelere yönelik, farklı kurum ve kuruluşlarda seminerler vermekte, aynı zamanda ulusal ve uluslararası konferanslarda bildiriler sunmaktadır.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde, master eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamlayan Uğur Zat; UYCAP (Üstün Yetenekli Çocuklar Aile Platformu) gönüllü "Yetişkin Eğitimi" uzmanıdır, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Projesinde "Gönüllü Mentorluk" yapmaktadır.