Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 
TARİH 14/02/2019
SÜRE 72 Saat
YER Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs
Fiyat 5900 TL

Forkids Brain Master Eğitim Programı

Anne-Baba, Uzman ve Eğitimcilerine Yönelik

 Uygulamalı Bütünsel Gelişim Programı

Erken çocukluk dönemi gelişimi ve eğitimine en son beyin, gelişim ve eğitim araştırmalarının ışığında bütünsel ve yenilikçi bir bakış açısı getirmek ve çocuğun bütünsel gelişim ve aktif öğrenme sürecini destekleyen öğrenme deneyimlerini ve ortamlarını çocuğun gelişimsel ve bireysel özelliklerine uygun şekilde tasarlamanın yöntemlerini uygulamalı bir şekilde sunmaktır. 

MODÜL 1 (14 Şubat-02 Mart 2019)

Erken çocukluk dönemi gelişimi ve eğitimine en son beyin, gelişim ve eğitim araştırmalarının ışığında bütünsel ve yenilikçi bir bakış açısı getirmek amacında olan forKids Brain Master programının birinci seviyesi olan bu eğitimde, gelişime bütünsel olarak bakmanın ve bu süreçte çocukların kendilerine özgü bakış açılarını göz önünde bulundurmanın önemi, çocukların gelişimsel özelliklerine uygun öğrenme deneyimleri ve ortamları tasarlamanın ve çocuklara uygun bir şekilde sunmanın yöntemleri, beyin gelişimi ve öğrenme arasındaki ilişkisi, stresli ortamların özellikleri ve yaşamın erken dönemlerinde maruz kalınan stresin olası olumsuz çıktıları, yetişkinlik döneminde bireylerin sahip olduğu sosyal ve akademik becerileri önemli ölçüde yordayan öz düzenleme becerileri oyun, motivasyon ve merak bağlamında bütünsel bir şekilde ele alınacaktır.

Bu eğitim programında: Katılımcılara 3-6 yaş arası çocuğun gelişimsel ve bireysel özellikleri, çocuğun iyi oluş halini belirleyen etmenler, çocuğun bir birey olarak kendi gelişimsel ve öğrenme yolculuğundaki aktif rolü, beyin gelişimi ve öğrenme ilişkisi, öz düzenleme becerilerinin çocukta merak uyandıran ve öğrenmeye karşı motivasyonunu artıran oyunlar ve öğrenme deneyimleri ile desteklendiği sunulacaktır.  Bu bağlamda çocuğun gelişimsel ve bireysel özelliklerine uygun öğrenme ortamı tasarlamaya yönelik bireysel ve grup uygulamaları, oyunlar ve aktivitelerden oluşan uygulamalı ve teorik bir eğitim sunulacaktır. 

 Kazanımlar:

 • Bütünsel çocuk gelişimi yaklaşımı,
 • Güncel beyin ve öğrenme araştırmalarının bulgularını anlama ve değerlendirme
 • Beyin gelişimi ve öğrenme ilişkisini kavramak,
 • Çocukların kendilerine özgü düşünce süreçleri ve bakış açıları geliştirme süreçlerini anlamak,
 • Çocuğu gelişim ve öğrenme süreçlerinde aktif bir birey olarak görmek,
 • Sağlıklı ve mutlu çocuk, yetişkin ve etkileşim hedefine ulaşmak,
 • Çocukluk döneminde öz düzenleme becerilerini uygun ve çok yönlü deneyimler ile desteklemenin önemini kavramak,
 • Çocuğun merakını uyandıracak ve öğrenmeye karşı motivasyonunu artıracak uygulama ve oyunlar tasarlamak ve uygulamak,
 • Yaşamın erken yıllarında çocukların karşılaşabileceği ve deneyimleyebileceği stres çeşitlerinin farkında olmak ve stresle uygun bir şekilde baş etme stratejilerini bilmek,
 • Stres, öğrenme ve beyin gelişimi arasındaki ilişkiyi kavramak,
 • Beyin ve öğrenme araştırmalarının ışığında, çocukların gelişimsel ve bireysel özelliklerine uygun ve anlamlı deneyimler tasarlamak ve uygulamak.

 Kimler İçin:

 Bu program, her kademeden ve her meslek branşından katılımcılara açıktır. Özellikle, çocuklarla birlikte olan veya çalışan ve çocuklara anlamlı bir öğrenme ortamı sunma konusunda meraklı ve istekli olan anne-babalar, okul öncesi öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlar, çocuk gelişimi uzmanları ve psikologlar bu programa katılabilir. Programı tamamlayan katılımcılar forKids Brain Master Eğitim Programı Katılım Belgesi almaya hak kazanır.

Eğitim Süresi: 24 Saat

MODÜL 2 (21 Mart – 6 Nisan 2019) 

Erken çocukluk dönemi gelişimi ve eğitimine en son beyin, gelişim ve eğitim araştırmalarının ışığında bütünsel ve yenilikçi bir bakış açısı getirmek amacında olan forKids Brain Master programının ikinci seviyesi olan bu eğitimde duyguların, aktif bir bedenin ve zihinsel işlevlerin beynin işleyişi, gelişim ve öğrenme denklemindeki merkezi rolleri ele alınacaktır. Bu seviyede gelişime bütünsel bakmayı hedefleyen programın gelişimsel merdivendeki dansının detayları başlar. Spesifik olarak fiziksel aktivite, bilişsel işlevler, oyun, spor, ilişkiler, beslenme ve duygusal deneyimlerin ele alınacağı bu seviyede önerdiğimiz yeni bakış açısı ile çocuklara ne şekilde ulaşıp temas edip destekleyeceğimizi inceleyeceğiz. Bu şekilde çocukların tüm gelişim alanlarını, özellikle de duygusal, fiziksel ve bilişsel kaynaklarını varolan potansiyellerini geliştirme ve yeni beceriler edinmede etkili bir biçimde kullanması desteklenecektir.

 Bu eğitim programında: Katılımcılara 3-6 yaş arası çocuğun tipik gelişim çerçevesinde sahip olacağı duygusal, bilişsel yetkinlikleri ile sosyal etkileşim ve fiziksel ihtiyaç ve becerilerini sunmak hedeflenmiştir. Bunun için, çocuğun bu ihtiyaç ve becerilerinin anlamlı öğrenme deneyimleri ile uygun bir şekilde tasarlanmış yaşam alanlarında nasıl destekleneceğini bilimsel beyin, eğitim ve gelişim araştırmaları ve teorileri ışığında sunmak amaçlanmıştır. Tüm bunlar yapılırken, beyin ve bu gelişimsel alanlar arasında devam eden aktif ve sarmal etkileşim özellikle vurgulanacaktır. Bu seviyede verilecek teorik eğitimin yanında beynin sağlıklı işleyişini destekleyecek, çocuğun gelişimsel ve bireysel özelliklerine uygun yaşam alanları tasarlanmaya yönelik bireysel ve grup uygulamaları, oyunlar ve aktivitelerden oluşan uygulamalar sunulacaktır.

 Kazanımlar:

 • Bütünsel çocuk gelişimi yaklaşımı,
 • Beyin ve gelişimsel alanlar arasında var olan aktif ve sarmal etkileşimi anlamak
 • Beyin gelişimi, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişim ve öğrenme ilişkisini kavramak,
 • Duyguların beyin gelişimi ve beynin aktif ya da tepkisel yanının ortaya çıkışındaki rolünü görmek
 • Çocukların yakın çevresinde olan bireyler ile olan ilişkisi ile beyin gelişimi ve öğrenme arasında bağlantı kurmak,
 • Beyin gelişimi, fiziksel gelişim ve öğrenme ilişkisini kavramak,
 • Çocuğu gelişim ve öğrenme süreçlerinde aktif bir birey olarak görmek,
 • Sağlıklı ve mutlu çocuk, yetişkin ve etkileşim hedefine ulaşmak,
 • Beyin ve öğrenme araştırmalarının ışığında, çocukların gelişimsel ve bireysel özelliklerine uygun, zengin ve anlamlı deneyimler sunan yaşam alanları ve öğrenme ortamları tasarlamak.

 Kimler İçin:

Bu program, her kademeden ve her meslek branşından katılımcılara açıktır. Özellikle, çocuklarla birlikte olan veya çalışan ve çocuklara anlamlı bir öğrenme ortamı sunma konusunda meraklı ve istekli olan anne-babalar, okul öncesi öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlar, çocuk gelişimi uzmanları ve psikologlar bu programa katılabilir. Programı tamamlayan katılımcılar forKids Brain Master Eğitim Programı Başarı Belgesi almaya hak kazanır.

Eğitim Süresi: 24 Saat

MODÜL 3 (25 Nisan – 11 Mayıs 2019)

 Erken çocukluk dönemi gelişimi ve eğitimine en son beyin, gelişim ve eğitim araştırmalarının ışığında bütünsel ve yenilikçi bir bakış açısı getirmek amacında olan forKids Brain Master programının üçüncü seviyesi olan bu eğitimin amacı, erken çocukluk döneminde dil gelişiminin aşamalarına, dil gelişimi ve bellek arasındaki ilişkilere ve özel gereksinimi olan çocukların beyin gelişimi ve öğrenmesine beyin, gelişim ve eğitim araştırmaları ışığında bütünsel olarak bakmak ve bu çocukların öğrenme ve gelişimlerini bireysel ve gelişimsel olarak uygun bir şekilde tasarlanmış öğrenme ortamlarında anlamlı öğrenme etkinlikleri ile desteklenmesi konusunda yeni bir bakış açısı sunmaktır. Bu eğitim programında: Katılımcılara erken çocukluk döneminde alıcı dil ve ifade edici dil becerileri gelişiminde hafıza, bellek ve sosyal etkileşimler içeren ve uyaran yönünden zengin deneyimler sunmanın önemini vurgulamak, farklı özel gereksinim alanları ile ilgili farkındalık kazandırmak, özel gereksimi olan her çocuğun kendine özgü bireysel ve gelişimsel özellikleri olduğunu vurgulamak, özel gereksinimi olan çocukların bütünsel gelişimlerinin kendilerine özgü öğrenme gereksinimlerine göre tasarlanmış öğrenme deneyimleri ve ortamları ile desteklenmesini sunmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda, özel gereksinimi olan çocuğun gelişimsel ve bireysel özelliklerine uygun öğrenme ortamı tasarlanmaya yönelik bireysel ve grup uygulamaları, oyunlar ve aktivitelerden oluşan uygulamalı ve teorik bir eğitim sunulacaktır ve katılımcıların bireysel ve grup olarak yürüttükleri uygulamalara eğitimciler tarafından ayrıntılı geri bildirimler sağlanacaktır.

 •  Kazanımlar:
 • Dil gelişiminin daha doğmadan anne karnında başladığının ve yaşamın ilk yıllarında çok hızlı bir şekilde devam ettiğinin farkında olmak,
 • Dil gelişim becerilerini ve dil gelişimini etkileyen faktörler ile ilgili farkındalık kazanmak,
 • Çocukların dil gelişim becerilerini ve aynı zamanda diğer gelişim alanlarını da destekleyen çok yönlü, zengin ve gelişimsel olarak uygun oyunlar, öğrenme deneyimleri ve öğrenme ortamları tasarlamak,
 • Bireysel ve grup olarak özel gereksinimi olan çocukların kendi bireysel ve gelişimsel özelliklerine özgü, uygun ve anlamlı öğrenme deneyimleri tasarlamak,
 • Bireysel ve grup olarak özel gereksinimi olan çocukların bütünsel gelişimlerini destekleyen öğrenme ortamları tasarlamak.
 • Özel gereksinimi olan bir çocuğun bütünsel gelişimini uygun bir şekilde gözlemleme becerileri,
 • Özel gereksinimi olan bir çocuğun kendine özgü gelişimsel özelliklerini bütünsel olarak yorumlamak.

 Kimler İçin: 

Bu program, özellikle özel gereksinimli çocuklarla birlikte olan veya çalışan ve çocuklara anlamlı bir öğrenme ortamı sunma konusunda meraklı ve istekli olan anne-babalar, okul öncesi öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlar, çocuk gelişimi uzmanları ve psikologlar bu programa katılabilir. Programı tamamlayan katılımcılar forKids Brain Master Eğitim Programı Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanır.

Eğitim Süresi: 24 Saat

ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Modüller ön-koşulludur. Ancak 1.Modüle eğitimi tamamlayanlar 2.Modüle, 2.Modülü tamamlayanlar 3. Modüle devam edebilirler.
 • Bu sertifika programı, MEB tarafından öğretmen olarak atanmanızı sağlayacak Pedagojik Formasyon Eğitimi programı değildir.
 • Kontenjanın sınırlı olması nedeniyle üç seviyeye birden katılmak üzere ön kayıt yaptıranlara öncelik tanınacaktır.
 • Her bir seviye için yüzde 80 katılım şartını karşılayan adaylara belgesi verilir. 2. ve 3. Seviye sonunda yapılan ödev, sunum ve proje bazlı değerlendirme aracılığıyla, yüzde 80 katılım şartını karşılayan adaylara belgesi verilir. 

  1. Seviye (24 Saat) tamamlayan katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.
  2. Seviye (24 Saat)* tamamlayan katılımcılara Başarı Belgesi verilecektir.
  3. Seviye (24 Saat)** tamamlayan katılımcılara Yeterlik Belgesi verilecektir.

 

 • GÜN ve SAATLER : Perşembe/ 18:30-2130 ve Cumartesi-10:00-17:00 (Toplam Eğitim Program Süresi: 72 Saat olup eğitim programı toplam 3 seviyeden oluşmaktadır.)

 

Dr. Ayşegül METİNDOĞAN
Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Bölümü Öğretim Üyesi /Klinik Psikolog Lisans derecesini Ankara Üniversitesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölümünde tamamladıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamak üzere Amerika Birleşik Devletlerine gitmiştir. Syracuse Üniversitesi’nde “Child and Family Studies” Çocuk ve Aile Çalışmaları (gelişim psikolojisi) bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında çeşitli ödüller almış, doktora tezi ise Syracuse Üniversitesi doktora tez ödülüne layık görülmüştür. 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde göreve başlamıştır ve halen Boğaziçi Üniversitesinde “gelişim psikolojisi” “araştırma “yöntemleri” ve “uygulamalı araştırma” dersleri başta olmak üzere çeşitli derslervermekte, araştırma ve diğer akademik çalışmalarına devam etmektedir. Son olarak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji programında bir yüksek lisans derecesi daha tamamlamıştır. Pedagog, çocuk gelişimi ve aile uzmanı olmasının yanı sıra, uzman klinik psikolog & çift ve aile terapistidir. Çalışma alanları arasında aile, pozitif ebeveynlik, çift ilişkileri, babalık, çocuk ve ergenlerde gelişimsel sonuçlar, içe ve dışa dönük davranış problemleri, duygusal ve bilişsel gelişim, cinsiyet rolleri, kültürlerarası çalışmalar, etkili ve gelişimsel öğretmenlik uygulamaları sayılabilir.

 

Dr. Funda DEMİREL
Beyin Antrenörü / forbrain Learning Center Kurucu Müdürü 1989 yılında ODTÜ Matematik Bölümünü bitirdi. Aynı yıl ODTÜ Matematik Bölümünde araştırma görevlisi oldu. 1992 yılında ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Matematik Anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı ve 2007 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojisi Bölümünde doktora derecesini aldı.1995-2012 yılları arasında T.C. Ekonomi Bakanlığı ve T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda şube müdürlüğü yaptı. 2008-2010yılları arasında Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ve TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı.Öğrenmeyi öğrenme, öğrenme stratejileri, beyin temelli öğrenme, öğrenilenin işe aktarılması(öğrenme transferi), öğretim tasarımı (süreç ve ortam tasarımı), eğitimde ölçme vedeğerlendirme/veri analizi, bilimsel araştırma yöntemleri, yetişkin eğitimi konularında T.C.Ekonomi Bakanlığı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, TODAİE, TUBİTAK, UNİCEF, MEB gibikuruluşların ve özel eğitim kurumlarının desteklediği projelerde proje yöneticisi, uzman,danışman ve araştırmacı olarak görev aldı. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.  Derneğin Eğitim Politikaları Komisyonunda koordinatör ve araştırmacı olarak çalıştı. Aynı dernekte Uzaktan Eğitim Çalışma Grubunun liderliğini üstlendi ve 9-12 yaş çocuklarına yönelik projelere destek verdi.Funda Demirel; ABD’de aldığı eğitimler ve yaptığı çalışmalardan sonra, İ eğitim ve danışmanlık firması forbrain Learning Center’ı İstanbul’da kurdu. Demirel; kurucusu olduğu eğitim ve danışmanlık firmasında öğrenmeyi öğretme, matematiksel zekayı geliştirme, bilişsel becerileri geliştirme (Dikkat, konsantrasyon, işleme hızı, hafıza, mantık ve akıl yürütme, görsel ve işitsel işleme, planlama, organizasyon vb.) konularında eğitim ve danışmanlık süreçlerinin yanısıra Türkiye’nin ilk beyin antrenörlerini (brain trainer) yetiştirmektedir.

Uzm. Merve ÖZGÜNLÜ
2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden lisans derecesini aldı.Daha sonra 2017 senesinde Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Bölümü Master Programından yükseklisans derecesini aldı. Yüksek lisans tez çalışması, okul öncesi dönem çocuklarının ilkokula hazır bulunuşluk düzeylerini yordayan faktörler üzerinedir. 2013-2018 yılları arasında OkanÜniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinde araştırma görevlisi olarak görev yaptı, lisans derslerini asiste etti ve çeşitliaraştırma projelerinde yer aldı. 2014 senesinde, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ileyürütülen “İstanbul’un Mahalle Kreşlerinde Montessori Eğitimi Projesi” kaspamında yapılanteorik ve pratik uygulamalarına katıldı ve eğitim sonunda katılım belgesi almaya hak kazandı.2015 yılında Nutricia ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfı işbirliği ile yürütülen “Mucize Annelik Okulu”Projesi’nde eğitmenlik yaptı. Ayrıca, Eğitimpedia ve Bilimfili gibi eğitsel ve bilimselplatformlarda çeviri yazıları bulunmaktadır. 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi ÖğrenmeBilimleri Doktora programına kabul alan Özgünlü, doktora çalışmalarına okul öncesi dönemçocuklarının öğrenme ortamlarının kalitesi ve tasarımı, okul öncesi dönemde öğretmen-çocukilişkisi alanlarında devam etmektedir.


Hülya TOPÇU
Psikolog / Beyin Antrenörü


2009 yılında Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra bir özel eğitim merkezinde özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine yönelik bireysel danışmanlık yapmıştır. Budönemde çeşitli kurumlarda; Çocuk ve Ergenlerde Uyum Problemleri, Anne-Baba Tutumunun Çocuğa Etkileri, Davranış Problemleri, Aile içi İletişim, Sınav Kaygısı, Çocuklarda GelişimDönemleri, Özel Eğitimde Ailenin Rolü gibi konularda seminerler düzenlemiştir.Eylül 2014 itibari ile Türkiye'nin ilk Beyin Eğitimi Merkezi olan forbrain Learning Center'da, çocuk, ergen, yetişkin ve ileri yaş bireylerin bilişsel becerilerini ölçme, değerlendirme vebilişsel becerilerin gelişimine yönelik beyin eğitimi yapmaktadır. Ayrıca Zeka ve Akıl Oyunları,Brain Gym (Hareketle Öğrenme), Aile Danışmanlığı, Oyun Terapisi eğitimlerini tamamlamıştır.Beyin Antrenörü olarak forbrain Learnig Center’da; öğrenmeyi öğretmek amacıyla bireylerekendi öğrenme biçimleri ile ilgili farkındalık ve stratejiler kazandırmanın yanı sıra, güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini belirleyerek geliştirmeyi sağlama, motivasyon, hedef belirleme,iletişim becerilerini geliştirme, zaman yönetimi, organize olma, öğrenme stratejileri ve eleştirel düşünme gibi bir çok alanda çalışmalarına devam etmektedir.

 

Doç. Dr. Serkan ÖZEL
Dr. Özel, Boğaziçi Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü’nden 2004 yılında mezun olmuştur. Doktora derecesini Texas A&M Üniversitesi Eğitim Psikolojisi alanında Eğitim Teknolojileri özel dalı üzerine 2009 yılında almıştır. Doktora eğitimi süresince,Dr. Özel birçok araştırma projesinde ve Dallas ve Waco Bağımsız Okul Bölgeleri’nde proje tabanlı öğrenme üzerine yapılan kişisel gelişimlerde uygulayıcı olarak aktif bir şekilde görevalmıştır. Bu çalışmaları sonucunda birçok bölgesel, ulusal, ve uluslararası konferanslarda sunumyapmış ve akademik yayın ortaya çıkarmıştır. Dr. Özel’in şu ana kadar dört makale ve 15 kitap bölümü (beş tanesi basım aşamasında) vardır. Askerlik görevi süresince eğitimden uzakkalmamış ve Artvin Mehmetçik Dershanesi’nde ilköğretim ikinci kısım ve ortaöğretim seviyelerinde matematik dersleri vermiştir. Temmuz 2010 tarihinden itibaren BoğaziçiÜniversitesi İlköğretim Bölümü akademik kadrosuna katılmıştır.Dr. Özel’in akademik çalışmaları eğitim teknolojileri ve matematik eğitimi alanında yoğunlaşmıştır. Özel ilgi alanı olarak teknolojinin öğrenme ve öğretme sürecine etkili birşekilde entegre edilmesi ve çoklu ifade yöntemleridir.

 

 

Dr. Pınar UYSAL CANTÜRK
1999 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Mezuniyetinden sonra çeşitli özel kurumlarda Eğitim Yöneticisi olarak çalıştı. 2009 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2013 yılında İstanbul Üniversitesi’nde İleri Nörolojik Bilimler Doktorasını tamamladı. 2008 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarında Nöropsikolog olarak çalışmaya başladı. 2013-2015 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde yarı zamanlı olarak “İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi” ve “Eğitim Psikolojisi” derslerini verdi. 2012 yılından beri İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programında yarı zamanlı olarak “Nöropsikolojik Değerlendirme ve Testler/Kuramsal Yaklaşımlar”, “Nöropsikolojik Değerlendirme ve Testler/Uygulama”, “Yaşlılık” ve “Psikolojide Okumalar” derslerini; 2016 yılından beri ise İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Kognitif Nöropsikoloji Yüksek Lisans programında “Nöropsikolojik Testler ve Uygulamaları” dersini vermektedir. 2014 yılından beri İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tam zamanlı olarak “Fizyolojik Psikoloji”, “Bilişsel Psikoloji” ve “Nöropsikoloji” derslerini vermektedir. Azheimer Derneği, Beyin Araştırmaları Derneği ve Nöropsikoloji Derneği üyelikleri bulunmaktadır.

1999 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Mezuniyetinden sonra çeşitli özel kurumlarda Eğitim Yöneticisi olarak çalıştı. 2009 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2013 yılında İstanbul Üniversitesi’nde İleri Nörolojik Bilimler Doktorasını tamamladı.2008 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarında Nöropsikolog olarak çalışmaya başladı. 2013-2015 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde yarı zamanlı olarak “İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi” ve “Eğitim Psikolojisi” derslerini verdi. 2012 yılından beri İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programında yarı zamanlı olarak “Nöropsikolojik Değerlendirme ve Testler/Kuramsal Yaklaşımlar”, “Nöropsikolojik Değerlendirme ve Testler/Uygulama”, “Yaşlılık” ve “Psikolojide Okumalar” derslerini; 2016 yılından beri ise İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Kognitif Nöropsikoloji Yüksek Lisans programında “Nöropsikolojik Testler ve Uygulamaları” dersini Öğrenmeyi öğrenme, öğrenme stratejileri, beyin temelli öğrenme, öğrenilenin işe aktarılması (öğrenme transferi), öğretim tasarımı (süreç ve ortam tasarımı), eğitimde ölçme ve değerlendirme/veri analizi, bilimsel araştırma yöntemleri, yetişkin eğitimi konularında T.C. Ekonomi Bakanlığı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, TODAİE, TUBİTAK, UNİCEF, MEB gibi kuruluşların ve özel eğitim kurumlarının desteklediği projelerde proje yöneticisi, uzman, danışman ve araştırmacı olarak görev aldı. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Derneğin Eğitim Politikaları Komisyonunda koordinatör ve araştırmacı olarak çalıştı. Aynı dernekte Uzaktan Eğitim Çalışma Grubunun liderliğini üstlendi ve 9-12 yaş çocuklarına yönelik projelere destek verdi. 

 

 Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.
28 oturum | 72 Saat
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs
5900 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.